Wonen, eten en drinken, kleding, het zijn uitgaven die we allemaal hebben. Maar soms krijgt u te maken met bijzondere zorgkosten. Het kan gebeuren dat u deze kosten niet zelf kunt betalen? De gemeente kan u misschien ondersteunen met een vergoeding voor deze noodzakelijke kosten. Wat noodzakelijke kosten zijn, is voor iedereen verschillend. Er wordt naar uw persoonlijke situatie gekeken. U kunt alleen een vergoeding (compensatie) krijgen als dit de beste oplossing is voor uw situatie.

Onder de compensatieregelingen zorgkosten vallen de volgende regelingen:

  • GarantVerzorgd
  • Compensatieregeling meerkosten chronisch zieken/gehandicapten
  • Maatwerkvoorziening zorgkosten

Compensatieregeling meerkosten chronisch zieken/gehandicapten

Compensatie verhuiskosten

Is er op grond van de WMO voor u vastgesteld dat er een noodzaak tot verhuizen is? Dan kunt u misschien een verhuiskostenvergoeding krijgen. Daarbij houden wij rekening met uw inkomen en vermogen. Wij houden daarbij de regels aan zoals deze voor de bijzondere bijstand ook gelden. Mensen denken vaak dat de compensatieregelingen alleen voor inwoners met een bijstandsuitkering zijn. Dat is niet zo. De compensatieregelingen zorgkosten zijn er voor alle inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen. Dat kunnen dus ook inkomsten zijn uit werk of AOW. Onder vermogen verstaan wij niet alleen spaargeld, maar ook levensverzekeringen en bijvoorbeeld een auto. Hebt u een hoger inkomen? Dan wordt gekeken wat u zelf kunt betalen.

Maatwerkvoorziening zorgkosten

Er bestaat geen standaard overzicht van kosten waarvoor de gemeente een compensatie kan geven. Het gaat bijvoorbeeld om meerkosten die in úw situatie noodzakelijk zijn en niet te verzekeren zijn. Een compensatie voor deze kosten wordt niet zomaar verstrekt. Alleen als het de beste oplossing is binnen uw situatie, wordt er een compensatie verstrekt. U moet de aanvraag in ieder geval altijd indienen vóórdat u de kosten maakt zodat we samen met u naar een oplossing kunnen zoeken. Ook bij deze compensatieregeling houden wij de regels aan zoals deze voor de bijzondere bijstand gelden.

Wilt u meer weten?

Moet u binnenkort zorgkosten maken die u niet zelf kunt betalen? Dan kunt u zich melden bij de gemeente of bij het Buurtplein in uw wijk of dorp. Samen met u wordt gezocht naar oplossingen. Ook kunt u bellen naar (0314) 377 377. Vraag naar een consulent financiële ondersteuning van de gemeente. De consulenten hebben dagelijks een telefonisch spreekuur tussen 9.00 uur en 10.30 uur.

Denkt u dat u voor de Compensatieregeling zorgkosten in aanmerking komt? Vul dan het digitale formulier in.

Tip: Zet uw verplichte bijlagen vast klaar op de computer. Kopie van de laatste loonspecificaties en/of uitkeringsspecificaties over de afgelopen 3 maanden.

DigiD – Ga naar website www.digid.nl

Aanvraag- en inlichtingenformulier compensatieregeling zorgkosten

Heeft u gevonden wat u zocht?