Ook in Gaanderen is behoefte aan meer woningen. Voor de locatie van de Augustinusschool aan de Van Damstraat werken we een plan voor woningbouw uit. Op deze plek kunnen ongeveer 25 woningen worden gebouwd.

Bestemmingsplan moet worden aangepast

Uit de eerste verkenning bleek dat woningbouw haalbaar is op de locatie. Er moeten wel wat stappen gezet worden. Zo staat het bestemmingsplan op dit moment geen woningbouw toe op deze locatie.

Volgende stappen

In samenwerking met de Dorpsraad Gaanderen hebben we in drie bijeenkomsten inbreng van bewoners opgehaald voor het vormgeven van een woningbouwplan. Dit heeft geleid tot een schetsontwerp, die de komende tijd verder wordt uitgewerkt. De volgende stap is het opstarten van de ruimtelijke procedures. Het jaar 2023 is nodig voor de voorbereiding. Als dit voorspoedig verloopt kan er in 2024 gestart worden met de realisatie.

Stedenbouwkundig schetsontwerp

In het plan gebruiken we de groene omgeving en het bijzondere feit dat het gebied aan een rivierduin ligt: wonen in een parkachtige omgeving, waar de auto te gast is. Het gebied krijgt ruimte voor wandelpaden en voor speel- en buurtplekken, waar omheen de woningen komen. Er komt een mix van verschillende woningtypen die past bij de dorpse kwaliteit en woningbehoefte van Gaanderen.

Veel gestelde vragen

Het schetsplan is een groter gebied dan alleen de schoollocatie, hoe zit dat?
Het gebied bestaat uit twee delen: de locatie van de Augustinusschool is in eigendom van de gemeente en de naastgelegen grond is van Sensire. Met het oog op de toekomst hebben we in overleg met Sensire een stedenbouwkundig schetsplan gemaakt voor dit hele gebied. Zo zijn beide delen op elkaar afgestemd. Tegelijkertijd kan het ene deel onafhankelijk van het andere in ontwikkeling genomen worden. Het gebied van de school bereiden we nu voor als fase 1.

Wat is de planning voor project Augustinusschool?

  • 2022: voorbereiding nieuw omgevingsplan (herziening bestemmingsplan), aanvullende onderzoeken
  • 2023: start ruimtelijke procedures en start voorbereiding bouwfase op de schoollocatie  
  • 2024: Omgevingsplan definitief, bij voorspoedig verloop van procedures, en start bouwfase (bouwrijp maken en kavelverkoop)

De planning voor het aanliggende terrein van Sensire (fase 2) is nog niet bekend. 

Welk type woningen komen er?
Uit eerdere onderzoeken blijkt dat er vooral behoefte is aan woningen voor starters/jongeren en senioren. In dit plan kijken we naar een mix van betaalbare woningen, zoals rijwoningen, geschakelde woningen en appartementen. 

Ik heb interesse in een woning in het project. Kan ik mij op een lijst van belangstellenden laten zetten?
Op dit moment is nog niet bekend hoe de definitieve invulling van het project gaat worden. Het is daarom niet mogelijk om u op een belangstellendenlijst te zetten of in te schrijven voor een kavel. Als er meer bekend is, vindt u hierover informatie op deze pagina. 

Ik ben geïnteresseerd in een huurwoning. Hoe kan ik mij hiervoor inschrijven?
Inschrijven kan op dit moment niet. Als er meer bekend is, vindt u informatie hierover op deze pagina.

Mag de gemeente Doetinchem voorrang verlenen aan eigen inwoners voor project Augustinusschool?
Gemeente Doetinchem mag op dit moment geen voorrang verlenen aan eigen inwoners, omdat zij een dergelijke voorkeursregeling niet mag toepassen. In september is bekend geworden dat een wetswijziging wordt voorbereid, zodat er meer kans komt op een huis in eigen gemeente. We volgen hierover de geldende wet- en regelgeving. Verder heeft de gemeenteraad van Doetinchem eind 2021 ingestemd met de beleidsregels zelfbewoningsplicht. Voor meer informatie zie de pagina Een kavel kopen.

Wie gaat er bouwen / ontwikkelen? 
Het is nog niet bekend wie de woningen gaat bouwen. Dit werken we uit als we de kaveluitgifte voorbereiden. 

Zijn er mogelijkheden voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)?
Dit zal duidelijk worden bij de uitwerking van de kaveluitgifte.

Hoe kan ik op de hoogte gehouden worden over project Augstinusschool?
Alle informatie over project Augustinusschool kunt u vinden op deze pagina.

Heeft u vragen over dit project? 
Stuur dan een e-mail naar augustinusschool@doetinchem.nl.

Hebt u gevonden wat u zocht?