Om onze CO2-uitstoot flink lager te maken, is veel duurzame energie nodig. Dat redden we niet met alleen zonnepanelen op daken. Daarom stimuleert gemeente Doetinchem ook zonneparken en windparken. We vertellen u hier over bestaande initiatieven en de afspraken die we als gemeente hebben gemaakt.

Waar in de gemeente komen zonneparken?

In gemeente Doetinchem zijn op vier locaties zonneparken in ontwikkeling. In de RES (Regionale Energiestrategie) is in 2021 afgesproken dat daar de komende jaren geen nieuwe locaties bij komen. 

Deze zonneparken zijn nu in ontwikkeling:

  • Zonnepark Wehl: aan weerszijden van het noordelijke deel van de Bahrseweg, ten noorden van Wehl
  • Zonnepark Europaweg: aan de westzijde van de Europaweg - de invalsweg vanaf de snelweg naar het Doetinchemse stadscentrum
  • Zonnepark Keppelseweg: aan de N317, tussen de kernen Langerak en Doetinchem
  • Zonnepark Heislagseweg-Nieuwestraat: aan de kruising tussen de Heislagseweg en de Nieuwestraat in Wehl

Onder de uitklapvelden leest u meer over ieder zonnepark afzonderlijk.

Waar in de gemeente komen windparken?

Windparken kunnen in de Achterhoek niet zomaar overal komen. In de Regionale Energiestrategie (RES) hebben maatschappelijke organisaties, ondernemers en gemeenten samen naar locaties gekeken. Sommige locaties zijn geschikt, op andere plekken zijn windmolens ongewenst. Dat hangt bijvoorbeeld af van overlast voor omwonenden of effecten op natuur en landschap. 

De locaties die geschikt zijn voor windmolens, worden ‘zoekgebieden’ genoemd. Dit betekent nog niet dát ze er komen. Want daarvoor moet een bedrijf of coöperatie het initiatief nemen. De gemeente stelt daarbij voorwaarden: de initiatiefnemer moet omwonenden betrekken en de kans geven om mede-eigenaar te worden. 

Dit zijn de zoekgebieden in regio Achterhoek: het gaat om de oranje en roze vlakken.

In gemeente Doetinchem is één windpark in ontwikkeling op landgoed Keppel, in de buurt van de Barlhammerweg.

Wij horen graag uw mening over nieuwe manieren om in onze gemeente energie op te wekken. Wilt u meepraten over een specifiek project, ga dan naar de pagina van het project (zie hierboven). Wilt u meepraten over de verduurzamingsplannen in het algemeen of heeft u zelf een voorstel, mail dan naar gemeente@doetinchem.nl

Zonnepark Wehl

Zonnepark Wehl is gepland aan weerszijden van het noordelijke deel van de Bahrseweg, ten noorden van Wehl. Het park van 13 hectare kan straks circa 12 MegaWatt aan energie opwekken. Dat is goed voor circa 3600 huishoudens. Het park is een initiatief van Kronos, een Duitse ontwikkelaar van zonneparken.

Op 13 oktober 2021 is de omgevingsvergunning verleend. Omwonenden konden meepraten over de ontwikkeling van het park. Ze  kunnen ook financieel meedoen. Dat kan op verschillende manieren: door aandelen of via een omgevingsfonds. Hoe dit zal gaan, is nog niet bepaald. De verslagen van de bijeenkomsten kunt u terugvinden op Participatie - Zonnepark Wehl (zonnepark-wehl.nl)(externe link).

In 2024 worden er meer bijeenkomsten gepland om invulling te geven aan de financiële participatie. Begin 2024 is begonnen met de realisering van het zonnepark. In het najaar brengt de initiatiefnemer de landschappelijke inpassing rondom het zonnepark aan. De verwachting is dat het zonnepark eind 2024/begin 2025 in gebruik genomen kan worden.

Meer informatie en veelgestelde vragen over het zonnepark kunt u lezen op Zonnepark Wehl (zonnepark-wehl.nl)(externe link).

Zonnepark Europaweg

Zonnepark Europaweg is een bijzonder park: het initiatief komt van de inwoners. Zij vormen de Coöperatie Zonneklaar en ontwikkelen zelf het plan. 
Het park staat gepland aan de westzijde van de Europaweg - de invalsweg vanaf de snelweg naar het Doetinchemse stadscentrum. Het park van 0,8 hectare krijgt een capaciteit van circa 1 MegaWatt. Dat is genoeg schone energie voor circa 250 huishoudens.

In 2023 heeft de coöperatie te maken gekregen met een flinke tegenvaller. Liander heeft aangegeven het park niet te kunnen aansluiten op het netwerk. Er is gezocht naar oplossingen maar die zijn (nog) niet gevonden. Daardoor staat de ontwikkeling van het park voorlopig stil.

Meer informatie

Meer informatie over Zonnepark Europaweg en coöperatie Zonneklaar staat op de website Coöperatie Zonneklaar(externe link).

Zonnepark Keppelseweg

Zonnepark Keppelseweg is gepland aan de N317, tussen de kernen Langerak en Doetinchem. Het park van 8,5 hectare krijgt een capaciteit van circa 8 MegaWatt. Dat is genoeg schone energie voor circa 2500 huishoudens. Het park is een initiatief van LC Energy uit Wageningen, ontwikkelaar van zonneparken.

Op 11 augustus 2022 is de omgevingsvergunning verleend. Omwonenden konden meepraten over de ontwikkeling van het park. Ze kunnen ook financieel meedoen. Dat kan op verschillende manieren: door aandelen of via een omgevingsfonds. 

Begin 2024 is met de bouw van het zonnepark begonnen. De verwachting is dat het zonnepark in april 2024 gereed is.

Meer informatie

Op de website www.lcenergy.nl/zonnepark Keppelseweg(externe link) staat meer informatie.

Zonnepark Heislagseweg-Nieuwestraat

Zonnepark Heislagseweg-Nieuwestraat is gepland aan de kruising tussen de Heislagseweg en de Nieuwestraat in Wehl. Het park van 3 hectare produceert naar verwachting 2,3 megawatt per jaar. Dit is genoeg schone energie voor ongeveer 660 huishoudens. Het park is een initiatief van het internationale bedrijf Solar Provider Group, ontwikkelaar van zonneparken.

In april 2024 besluit de gemeenteraad over de afgifte van de definitieve verklaring van geen bedenkingen voor het zonnepark. Daarna kan de omgevingsvergunning verleend worden. Inmiddels is de Coöperatie Buurt Energie Wehl U.A. opgericht. De Solar Provider Group is in gesprek met de coöperatie om te bekijken of ze financieel mee willen doen met dit project. Het uitgangspunt van de gemeente is 50% lokaal eigendom. Zo profiteren omwonenden van de opbrengsten en praten ze mee over de bedrijfsvoering. 

Meer informatie

Dit project heeft nog geen eigen website. Bekijk hier de website van de initiatiefnemer Solar Provider Group(externe link).

Beoogd Windpark Doetinchem

Beoogd Windpark Doetinchem is gepland op Landgoed Keppel, in de buurt van de Barlhammerweg in Doetinchem. Het plan omvat 4 à 5 windturbines met een hoogte van circa 230 meter (hoogste punt van de wiek). Het windpark is een gezamenlijk initiatief van Landgoed Keppel en het Nederlandse windenergiebedrijf Green Trust. Zij willen - zodra het initiatief verder is ontwikkeld - samenwerken met een lokale energiecoöperatie.

In de lente en zomer van 2022 vinden er klankbordsessies plaats met omwonenden en andere belanghebbenden. Deze klankbordgroep geeft advies aan de initiatiefnemers, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. De data en verslagen van de klankbordgroep vindt u op www.windparkdoetinchem.nl/klankbordgroep(externe link).

Net als bij zonneparken, geldt ook voor het windpark dat er gestreefd wordt naar lokaal eigendom. Dat betekent dat omwonenden financieel kunnen meedoen en zo profiteren van de opbrengsten en meepraten over de bedrijfsvoering. 

Meer informatie

Meer informatie over dit park vindt u op www.windparkdoetinchem.nl(externe link). Op deze website staan ook de veelgestelde vragen en antwoorden(externe link).

Veelgestelde vragen

Wind- en zonneparken werpen vragen op. Antwoorden op veelgestelde vragen vindt u via onderstaande links:

Zit uw vraag er niet bij? Mail dan naar gemeente@doetinchem.nl.

Beleid van de gemeente

Elke regio en elke gemeente in Nederland kijkt waar wind- en zonneparken kunnen komen. Zo zorgen we samen voor voldoende duurzame elektriciteit. Dit zijn de uitgangspunten van gemeente Doetinchem: 

  • De gemeente bepaalt welke locaties geschikt zijn voor zonne- & windparken (‘zoekgebieden’, zie hierboven) 
  • De gemeente heeft uitgesproken dat er voorlopig niet meer zonneparken komen dan er nu in ontwikkeling zijn.
  • De gemeente streeft vooral naar meer zonnepanelen op grote daken. Zo sparen we onze agrarische gronden.
  • De gemeente stelt als voorwaarde aan een initiatiefnemer: participatie van omwonenden is verplicht. 
  • De gemeente streeft naar lokaal eigendom. Dat betekent dat inwoners of lokale bedrijven nauw betrokken zijn en mede-eigenaar kunnen worden.

Het gemeentebeleid staat beschreven in het Beleidskader duurzame energie en in het koersdocument Doetinchem natuurlijk duurzaam (pdf 8,25 MB).

Hebt u gevonden wat u zocht?