Práca v Holandsku

Začínate vykonávať pracovnú činnosť v Holandsku. Potrebujete k tomu Holandské číslo sociálneho poistenia (BSN).

Ak chcete požiadať o BSN, musíte si dohodnúť stretnutie alebo zavolať na telefónne číslo: 0031 314 377 377.

Dohodnutie stretnutia

Viac informácií nájdete na webovej stránke: www.doetinchem.nl

Stretnutie sa uskutoční v mestskej radnici. Radnicu magistrátu mesta Doetinchem nájdete na adrese Raadhuisstraat 2, 7001 EW Doetinchem.

Pobyt v Holandsku

Ak váš pobyt v Holandsku prekročí dobu 4 mesiacov, ste povinný sa zaregistrovať v rámci mestskej databázy osobných záznamov obyvateľstva (Basisregistratie Personen alebo BRP). Musíte tak urobiť na radnici mesta, v ktorom žijete.

Registrácia viac ako 8 osôb

Chcete si dohodnúť stretnutie pre udelenie BSN pre viac ako 8 osôb alebo ste kontaktnou osobou pracovnej agentúry? Obráťte sa na nás na emailovej adrese bsn@doetinchem.nl a my vás budeme kontaktovať za účelom dohodnutia stretnutia.

Zmena adresy mimo územia Holandska

Ak žijete mimo územia Holandska a vaša adresa sa zmenila, môžete požiadať o zmenu adresy v databáze osobných záznamov pre nerezidentov (RNI). Stiahnite si, prosím, formulár a priložte k nemu kópiu platného preukazu totožnosti.

Stiahnuť žiadosť o zmenu adresy