De gemeente heeft bestemmingsplannen in voorbereiding. Hiervan moet de procedure nog beginnen. In de Wet ruimtelijke ordening staat dat de gemeente deze plannen bekend moet maken. Dit heet ‘vooraankondiging’. Ook kan de gemeenteraad een ‘voorbereidingsbesluit’ nemen. Daarmee kunnen op een plek geen veranderingen meer plaats vinden, die eigenlijk nog zouden mogen volgens het bestemmingsplan dat geldt. Deze vooraankondigingen en voorbereidingsbesluiten staan hier:

Hebt u gevonden wat u zocht?