Voor sommige beroepen hebt u een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig. Dit is een bewijs van goed gedrag. Dit bewijs is belangrijk voor het beroep dat u hebt of krijgt.

U vraagt de VOG aan in de gemeente waar u woont. De ambtenaar controleert uw identiteit en uw adresgegevens en stuurt de informatie van het aanvraagformulier door naar het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG). Het COVOG stelt een onderzoek in. De verklaring omtrent het gedrag krijgt u thuis gestuurd.

Een VOG is verplicht voor:

 • onderwijzers
 • taxichauffeurs
 • personen die werken in de gastouderopvang

In andere gevallen kunt u ook een VOG nodig hebben. Bijvoorbeeld voor het krijgen van een baan of als u als vrijwilliger gaat werken. Ook als u een visum aanvraagt of voor bepaalde registraties (lidmaatschap/inschrijvingen) hebt u soms een VOG nodig.

Een bedrijf, stichting of vereniging kan een VOG voor rechtspersonen aanvragen. Hiermee kan de rechtspersoon zijn integriteit aantonen.

ZZP'er

Bent u zzp'er en hebt u een VOG nodig? Vul dan het aanvraagformulier als volgt in:

 • bij 1 (invullen door aanvrager): uw eigen gegevens
 • bij 2 (invullen door organisatie/instelling die de VOG verlangt) de gegevens van de persoon of organisatie die de VOG van u verlangt.

Dienst Justis behandelt alle aanvragen voor een VOG. Zij onderzoekt of u strafbare feiten hebt gepleegd. Is dit het geval, dan bekijkt Dienst Justis of deze feiten relevant zijn voor het doel waarvoor u de VOG aanvraagt.

VOG zelf aanvragen

U kunt het Aanvraagformulier VOG NP downloaden. Meestal krijgt u het aanvraagformulier van de organisatie, bijvoorbeeld van de werkgever waar u solliciteert. De organisatie heeft het al voor een gedeelte ingevuld.

 • Vul uw gegevens in op het formulier en onderteken het.
 • Maak een afspraak en lever het formulier persoonlijk in bij de gemeente. U betaalt zelf de kosten.
 • De gemeente stuurt uw aanvraag door naar Dienst Justis.
 • Beslist Dienst Justis positief, dan krijgt u de VOG toegestuurd.

Afspraak maken aanvraag VOG

De verklaring kost € 41,35.

Wat moet ik meenemen?

 • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
 • alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier
 • een geldig identiteitsbewijs (of een kopie hiervan als u een aanvraag VOG RP indient)

VOG elektronisch aanvragen

Organisaties die u om een VOG vragen kunnen ervoor kiezen de aanvraag VOG elektronisch te doen. U hoeft dan niet bij de gemeente langs te gaan. De elektronische aanvraag is goedkoper dan de aanvraag via de gemeente. Werkgevers die om een VOG vragen in een sollicitatieprocedure maken hier bijvoorbeeld gebruik van. De organisatie bereidt de aanvraag voor. Daarna doorloopt u de volgende stappen:

 • U krijgt een e-mail met een link naar een webapplicatie.
 • Log in met uw DigiD inlogcode.
 • Nadat u uw gegevens hebt ingevuld kunt u direct betalen via iDEAL.
 • U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

VOG aanvragen door een gemachtigde

Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Dit doet u met een ondergetekende machtigingsbrief voor de VOG. Zet in uw brief wie u machtigt.

Deze persoon heeft de volgende documenten nodig:

 • het ingevulde aanvraagformulier met alle gevraagde documenten
 • een machtigingsbrief
 • kopie van uw identiteitsbewijs
 • het identiteitsbewijs van de gemachtigde

VOG aanvragen voor een bedrijf, vereniging of stichting

U hebt een VOG Rechtspersonen nodig. Deze kunt u alleen aanvragen als u hiervoor bevoegd bent. De aanvraag VOG Rechtspersonen (RP) moet een vertegenwoordiger van de rechtspersoon indienen. Dit is iemand die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging. De procedure is als volgt:

 • U kunt het Aanvraagformulier VOG RP downloaden.
 • Vul op het formulier alle gegevens in over de rechtspersoon en natuurlijke personen die belangrijke posities hebben binnen het bedrijf.
 • Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar Dienst Justis, afdeling COVOG, Postbus 16115, 2500 BC Den Haag.
 • Betaal het bedrag voor het behandelen van de aanvraag. Op het formulier staat het rekeningnummer.
 • Beslist Dienst Justis positief, dan krijgt u de VOG toegestuurd.

Hoelang duurt het?

 • VOG voor uzelf: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
 • VOG voor een bedrijf, vereniging of stichting: binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
 • VOG gastouderopvang: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.

Afwijzing aanvraag VOG

Komt u niet in aanmerking voor een VOG, dan stuurt Dienst Justis u een voornemen tot afwijzen. Hierin staat waarom uw aanvraag is afgewezen. U kunt hierop reageren door Dienst Justis een brief te sturen, waarin u uitlegt waarom u de VOG wel moet krijgen. Krijgt u daarna een definitieve afwijzing, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit.

Aanvragen VOG kinderopvang

Met ingang van 1 maart 2013 is er het een en ander veranderd wat betreft de screening van personen die werkzaam zijn in de kinderopvang. Er vindt vanaf die datum een continue screening plaats. Informatie hierover vindt u op de website van de rijksoverheid. Daar kunt u ook de nieuwe formulieren downloaden. De oude formulieren kunt u niet meer gebruiken.

Dient u de aanvraag elektronisch in, dan hebt u ook het volgende nodig:

 • e-mailadres
 • DigiD inlogcode
 • uw gegevens om online te bankieren

Machtiging

Hebt u iemand schriftelijk gemachtigd om de VOG namens u aan te vragen? Deze persoon heeft de volgende documenten nodig:

 • het ingevulde aanvraagformulier met alle gevraagde documenten
 • een machtigingsbrief
 • kopie van uw identiteitsbewijs
 • het identiteitsbewijs van de gemachtigde

Emigratie, visum of buitenlandse werkvergunning

Gaat u in het buitenland wonen of vraagt u een visum of buitenlandse werkvergunning aan? Zorg dan voor een officieel document van de ambassade, het consulaat of de betreffende werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

Hebt u gevonden wat u zocht?