Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat (of blijft) wonen. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. U kunt uw verhuizing maximaal 4 weken voordat u gaat verhuizen doorgeven.

Bent u te laat met doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, uitkering of gemeentelijke belastingen.

Welke stukken heeft u nodig voor het doorgeven van uw verhuizing?

 • Uw huur- of koopcontract van uw nieuwe woning. U moet de bladzijdes uploaden of kopiëren waarop uw namen, adres en handtekeningen staan.
 • Gaat u bij iemand inwonen, dan heeft u (digitaal) een verklaring van de hoofdbewoner en kopie identiteitsbewijs van de hoofdbewoner nodig. Daarvoor vult u de verklaring van inwoning (pdf, 87 kB) in. Ook kunt u een handgeschreven brief bijvoegen met dezelfde tekst en ondertekening.
 • Kopie van uw identiteitsbewijs

Geef uw verhuizing door

U kunt uw verhuizing online doorgeven. Bij het doorgeven van uw verhuizing heeft u DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? U kunt uw verhuizing ook persoonlijk, schriftelijk of via e-mail doorgeven. Onder de kop 'Goed om te weten' staat hoe u dat het beste kunt doen.

DigiD linkVerhuizing doorgeven

Let op! Komt u (op)nieuw in Nederland wonen? Dan kunt u uw verhuizing niet digitaal doorgeven. Maak daarvoor telefonisch een afspraak (0314) 377 377. Lees voor meer informatie de pagina verhuizing naar Nederland.

Briefadres

Wilt u een (nieuw) briefadres? Lees voor meer informatie de pagina briefadres.

Verhuizen naar het buitenland, emigratie

Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Bekijk dan de pagina over vertrek naar het buitenland.

Hoe lang duurt het?

Als u de adreswijziging heeft doorgegeven, past de gemeente binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan. Geeft u de adreswijziging meer dan vijf dagen ná uw verhuizing aan ons door? De datum waarop u uw verhuizing doorgeeft aan de gemeente, is de datum van adreswijziging. Wilt u controleren of u op het juiste adres staat ingeschreven? Op MijnOverheid kunt u uw gegevens inzien.

Goed om te weten

Persoonlijk schriftelijk of via e-mail uw verhuizing doorgeven?

Wij hebben een voorkeur voor het online doorgeven van uw verhuizing. Maar u kunt ook kiezen voor persoonlijk, schriftelijk of via e-mail.

Persoonlijk doorgeven

Dit kan alleen op afspraak. Breng hierbij een geldig identiteitsbewijs mee en een kopie huur- of koopcontract en als u niet de hoofdbewoner bent, schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner (+ kopie identiteitsbewijs hoofdbewoner).

Schriftelijk of via e-mail doorgeven:

Stuur de gegevens van uw verhuizing naar gemeente Doetinchem, postbus 9020, 7000 HA in Doetinchem. Of mail naar gemeente@doetinchem.nl. Voor het schriftelijk of via e-mail doorgeven hebben wij het volgende nodig:

 • datum van verhuizing
 • uw persoonsgegevens
 • het oude en het nieuwe adres
 • namen van de personen die meeverhuizen
 • telefoonnummer
 • handtekening
 • kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon die de adreswijziging doorgeeft
 • kopie van uw huurovereenkomst of
 • kopie van de koopovereenkomst waarop namen, adres en handtekeningen staan
 • schriftelijke toestemming hoofdbewoner (pdf, 87 kB) met handtekening en kopie identiteitsbewijs

Wie kan de verhuizing doorgeven?

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is.
 • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 18 jaar. 
  • Let op! Wilt u de verhuizing van uw kind van een ander adres naar uw eigen adres doorgeven? Dit kan alleen persoonlijk of schriftelijk.
 • Als u op hetzelfde adres woont, voor elkaar:
  • Ouders en hun meerderjarige kind(eren)
  • Echtgenoten of geregistreerde partners
 • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
 • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.
 • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.

Wie krijgt de gegevens van mijn verhuizing door?

De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Op de website van de Rijksoverheid kunt u zien welke instanties dit zijn.

Heeft u gevonden wat u zocht?