Subsidie voor 2022 moet u vóór 1 september 2021 aanvragen. 

Logo eHerkenning

Vul het aanvraagformulier in:

Aanvraagformulier Subsidie wijk- en dorpsraden 2022

U hebt hiervoor DigiD inloggegevens nodig. eHerkenning is voor bedrijven.

Zet de bijlagen vast klaar als bestand op uw computer.

Vragen?

Lukt het u niet om het formulier in te vullen? Bel ons of mail dan naar gemeente@doetinchem.nl met als onderwerp Subsidie wijk- en dorpsraden 2022. Vermeld ook in uw mail: uw naam, telefoonnummer, de naam van de organisatie en uw vraag. Wij helpen u dan bij het aanvragen.

Een wijk- of dorpsraad kan subsidie aanvragen. Het college van de gemeente Doetinchem heeft hiervoor een subsidieregeling vastgesteld waarin de voorwaarden zijn vastgelegd. Om in aanmerking te komen voor de subsidie voor wijk- en dorpsraden, gelden de volgende regels:

  1. Subsidie voor 2022 moet u vóór 1 september 2021 aanvragen.
  2. Uw wijk- en dorpsraad moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
  3. Uw aanvraag en u als aanvrager moeten voldoen aan de formele eisen uit de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015.

U moet bijvoegen:

  1. Een door het bestuur vastgesteld financieel overzicht en een activiteitenverslag over het voorgaande exploitatiejaar.
  2. Een activiteitenplan en een bijbehorende begroting. Uit dit plan moet blijken welke activiteiten u tegen welke kosten voor de inwoners van uw wijk of dorp in het subsidiejaar gaat uitvoeren.
  3. Een lijst met de namen van alle leden van uw huidige bestuur en hun functie binnen het bestuur.

Het subsidiebeleid is vastgelegd in de Subsidieregeling wijk- en dorpsraden en de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015.

Hebt u gevonden wat u zocht?