Een wijk- of dorpsraad kan subsidie aanvragen. Het college van de gemeente Doetinchem heeft hiervoor een subsidieregeling vastgesteld waarin de voorwaarden zijn vastgelegd.

Subsidie voor 2023 moet u uiterlijk 1 september 2022 aanvragen. 

Logo eHerkenning

Aanvraagformulier subsidie wijk- en dorpsraden 

Het aanvraagformulier kunt u indienen met uw persoonlijke DigiD-code of met eHerkenning (voor bedrijven). 

Zet de bijlagen vast klaar op uw computer.

Vragen?

Lukt het niet om het formulier in te vullen? Stuur een e-mail naar subsidies@doetinchem.nl. Vermeld in uw mail, uw naam, telefoonnummer, de naam van de organisatie en uw vraag. Een medewerker helpt u bij uw aanvraag.

  Goed om te weten

  De subsidie voor wijk- en dorpsraden 2023 moet u uiterlijk 1 september 2022 aanvragen.

  Stuur bij de aanvraag de volgende bijlagen mee:

  • Een door het bestuur vastgesteld financieel overzicht en een activiteitenverslag over het voorgaande exploitatiejaar;
  • Een activiteitenplan en een bijbehorende begroting;
  • Een lijst met de namen van de actieve bestuursleden.

  Het subsidiebeleid is vastgelegd in de subsidieregeling wijk- en dorpsraden en de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015.

  Hebt u gevonden wat u zocht?