De gemeente Doetinchem maakt bekend dat op 6 juli 2023 het volgende bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld: ‘Specifieke gevallen woningsplitsing – 2023’ (identificatienummer NL.IMRO.0222.BgB004-0002

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op 14 locaties in het buitengebied van gemeente Doetinchem en legt de bestaande dubbele bewoningssituatie op die locaties juridisch-planologisch vast. Dit betreft een afronding van een oproep uit 2017 en betreft de adressen

 • Binnenweg 10 & 10a te Gaanderen
 • Boeninksteeg 16 & 16a te Doetinchem
 • Doesburgseweg 53 & 53a te Wehl
 • Ellegoorsestraat 24 & 24a te Doetinchem
 • Ellegoorsestraat 25 & 25a te Doetinchem
 • Goorstraat 15 & 15a te Doetinchem
 • Halseweg 6 te Doetinchem
 • Heikantseweg 8 & 8a te Wehl
 • Kerkstraat 11 & 11a te Gaanderen
 • Kleefslagsestraat 3 & 3a te Wehl
 • Oude Pinnedijk 8 & 8a te Gaanderen
 • Peppelmansdijk 7 te Gaanderen
 • Turfweg 15a & 15b te Doetinchem
 • Zelhemseweg 21 & 21a te Doetinchem.

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn van ondergeschikte aard en zijn terug te vinden in de Nota van wijzigingen.

Bestemmingsplan bekijken

U kunt het bestemmingsplan bekijken vanaf donderdag 20 juli 2023 tot en met woensdag 30 augustus 2023. Dat kan op 2 manieren:

 1. Digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl. De directe link naar het plan is ruimtelijkeplannen.nl(externe link)
 2. Op papier in het stadhuis. Dit kan tijdens de openingstijden van het stadhuis, Raadhuisstraat 2 in Doetinchem.

Ook het besluit van de raad, de Nota van zienswijzen en de Nota van wijzigingen kunt u bekijken. Deze stukken staan bij het bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Maar u kunt ze ook op papier in het stadhuis bekijken.

Het bestemmingsplan geldt vanaf vrijdag 1 september 2023

Op dat moment is het bestemmingsplan in werking getreden. Maar het is nog niet onherroepelijk. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Over de behandeling van dit beroep is nog niets bekend. Het besluit van de raad blijft geldig totdat er een uitspraak is over het beroep.

Er is geen verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Afdeling ingediend.

In beroep gaan

U kon tegen het bestemmingsplan in beroep gaan. Dit kan alleen:

 • Als u eerder een zienswijze heeft gegeven op het ontwerpbestemmingsplan. Of
 • Als u belanghebbende bent.

U kon vanaf vrijdag 21 juli 2023 tot en met donderdag 31 augustus 2023 in beroep gaan

Dit kon bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hoe u dit kunt doen leest u op de website van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Kijk daarvoor op deze pagina: raadvanstate.nl/overrvs/bestuursrechtspraak/hoger-beroep(externe link) .

De Crisis- en herstelwet geldt

Dat betekent dat u rekening moet houden met het volgende:

 • U moet alle beroepsgronden in uw beroepschrift (dat is uw brief aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) opnemen. Beroepsgronden zijn de redenen waarom u het niet eens bent met ons besluit. U kunt deze niet nog na afloop van de beroepstermijn doorgeven.
 • Geeft u geen beroepsgronden aan in uw brief dan is uw beroep ‘niet-ontvankelijk’. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrechtspraak uw beroep niet behandelt.

U kunt om een voorlopige voorziening vragen

Daarmee houdt u het bestemmingsplan direct tegen. Dit kan alleen als u ook in beroep bent gegaan. Hoe u een voorlopige voorziening vraagt leest u op de website van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Kijk daarvoor op deze pagina: raadvanstate.nl/overrvs/bestuursrechtspraak/voorlopige(externe link).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente. Bel dan naar gemeente Doetinchem via (0314) 377 377. U kunt ook contact met de gemeente opnemen als u de plannen in PDF-formaat wilt hebben.

Archief

Specifieke gevallen woningsplitsing - 2023 (gemeente Doetinchem) (fase ontwerp)(externe link)