Sluitingstijden Horeca

Vanaf 8 juni 2017 zijn alle tijden: sluiting, toelating van nieuwe bezoekers, terras en loketverkoop in de Algemene plaatselijke verordening opgenomen (artikel 2:29 Apv).

artikel 2:29 Sluitingstijd.

1. Het is de houder van een openbare inrichting verboden deze voor bezoekers geopend te hebben of daarin of aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven op:

 1. maandagavond op dinsdagnacht van 02:00 - 06:00 uur;
 2. dinsdagavond op woensdagnacht van 02:00 - 06:00 uur;
 3. woensdagavond op donderdagnacht van 02:00 - 06:00 uur;
 4. donderdagavond op vrijdagnacht van 02:00 - 06:00 uur;
 5. vrijdagavond op zaterdagnacht van 04:30 - 06:00 uur;
 6. zaterdagavond op zondagnacht van 04:30 - 06:00 uur;
 7. zondagavond op maandagnacht van 03:00 - 06:00 uur.

2. In afwijking van het eerste lid, is het de houder van een openbare inrichting verboden deze voor bezoekers geopend te hebben of daarin of aldaar bezoekers toe te laten of te verblijven van 04.30 uur tot 06.00 uur:

 • op carnavalsmaandag, Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag (alle drie van zondagavond op maandagnacht);
 • van 26 april op 27 april (Koningsnacht) en van 27 april op 28 april (nacht na Koningsdag);
 • op Hemelvaartsdag (van donderdagavond op vrijdagnacht);
 • van 24 december op 25 december, van 25 december op 26 december en van 26 december op 27 december (Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag en de nacht na Tweede Kerstdag).

3. Voor een terras geldt dagelijks de sluitingstijd van 02.00 uur tot 06.00 uur.

4. Tussen 02:00 uur en 06:00 uur mogen in openbare inrichtingen geen nieuwe bezoekers meer worden toegelaten.

5. Het bepaalde in het vierde lid geldt niet voor broodjeszaken, cafetaria’s en snackbars.

6. Loketverkoop is niet toegestaan van:

 • maandagavond op dinsdagnacht van 03:00 - 06.00 uur;
 • dinsdagavond op woensdagnacht van 03:00 - 06.00 uur;
 • woensdagavond op donderdagnacht van 03:00 - 06.00 uur;
 • donderdagavond op vrijdagnacht van 03:00 - 06.00 uur;
 • vrijdagavond op zaterdagnacht van 05:00 - 06.00 uur;
 • zaterdagavond op zondagnacht van 05:00 - 06.00 uur;
 • zondagavond op maandagnacht van 03:00 - 06.00 uur.
 • 05:00 tot 06:00 uur op carnavalsmaandag, Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag  (alle drie van zondagavond op maandagnacht); van 26 april op 27 april (Koningsnacht) en van 27 april op 28 april (nacht na Koningsdag); op Hemelvaartsdag (van donderdagavond op vrijdagnacht); van 24 december op 25 december, van 25 december op 26 december en van 26 december op 27 december (Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag en de nacht na Tweede Kerstdag); van 31 december op 1 januari (Oudjaarsavond op Nieuwjaarsnacht).

7. Het bepaalde in het eerste, vierde en zesde lid geldt niet voor Nieuwjaarsnacht (1 januari). Dan geldt er een sluitingstijd van 05:00 uur tot 06:00 uur en mogen er in de openbare  inrichtingen tussen 03.00 uur en 06:00 uur geen nieuwe bezoekers meer worden toegelaten. Deze toelatingstijd geldt niet voor broodjeszaken, cafetaria’s en snackbars.

8. De burgemeester kan de houder van een openbare inrichting, in gevallen waarin hij dit noodzakelijk oordeelt met het oog op de openbare orde en veiligheid, verplichten één of meer gecertificeerde toezichthouders aanwezig te hebben om toezicht te houden.

9. De burgemeester is bevoegd voor maximaal 6 keer per jaar ontheffing te verlenen van het bepaalde in het eerste en zesde lid.

10. Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor zover op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften van toepassing zijn.

Toelichting: De houder van een openbare inrichting die na 02.00 uur bezoekers laat verblijven in zijn openbare inrichting en/of na 02.00 uur op zijn terras, wordt verzocht het Horecaconvenant te ondertekenen.

Sluitingstijden horeca, incidentele ontheffing

De burgemeester kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 1, 2 en 3 van artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening 2016 (Apv). Zie hierboven Sluitingstijden Horeca.

Aanvraagprocedure

Om voor een ontheffing in aanmerking te komen, moet u zes weken van tevoren uw aanvraag indienen bij de gemeente. Dit staat vermeld in artikel 1:8, tweede lid van de Apv. Het aanvraagformulier kunt u vinden bij de bijlagen en downloaden.

Kosten

€ 41,65 per dag.

Heeft u gevonden wat u zocht?