De gemeente heeft de wettelijke taak te zorgen voor een goede afvoer van het afvalwater. Ook moet de gemeente overlast door regenwater en grondwater voorkomen en zo goed mogelijk oplossen. De kosten die de gemeente voor deze water taken maakt, worden in rekening gebracht via de rioolheffing. Belastingplichtig zijn de gebruikers van percelen. Dat zijn roerende of onroerende zaken of een zelfstandig gedeelte daarvan.

De gemeente mag alleen de kosten in rekening brengen die ze maakt voor de inzameling en het transport van afvalwater, de zuivering van afvalwater (in IBA’s), de afvoer van hemelwater en de zorgtaken voor hemelwater en grondwater.

Kosten

In 2024 is het tarief voor de rioolheffing € 237,12 per perceel.

Wet en Regelgeving

Lokale regelgeving

Bekijk de bijbehorende verordening rioolheffing 2024

Heeft u gevonden wat u zocht?