Veel inwoners van Doetinchem hebben één of meerdere honden. Ze zorgen voor levendigheid en het uitlaten van de hond draagt bij aan de sociale contacten en veiligheid in de buurt. Tegelijkertijd deelt iedereen de openbare ruimte van Doetinchem met elkaar. Daarom is het van belang om eventuele overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Regels

Als u uw hond uitlaat, moet u zich aan een paar regels houden. Binnen de bebouwde kom gelden andere regels dan daarbuiten.

Binnen de bebouwde kom

 • Opruimplicht: iedere hondenbezitter is verplicht de poep van zijn hond overal op te ruimen, behalve op een aantal grote losloopterreinen.
 • Opruimmiddel: iedere hondenbezitter is verplicht een opruimmiddel, bij voorbeeld een plastic zakje of een schepje, bij zich te hebben dat bestemd is voor het opruimen van hondenpoep.
 • Aanlijnplicht: het is verplicht de hond aan te lijnen, behalve op losloopterreinen. Aanlijnen moet met een riem of lijn. Elektronisch aanlijnen is niet toegestaan.
 • Verboden voor honden: honden mogen overal komen, behalve op sport- en trapvelden en speelplaatsen.

Buiten de bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom en langs de openbare weg geldt geen aanlijnplicht. Daarop zijn enkele uitzonderingen, namelijk:

 • Aangewezen (natuur)gebieden: in aangewezen (natuur)gebieden moet de hond worden aangelijnd zodat het wild of de grazers niet worden verstoord. De aanlijnplicht wordt hier met borden aangegeven. Langs de openbare wegen die door deze aangewezen (natuur)gebieden lopen geldt ook aanlijnplicht.
 • Particulier terrein: let op dat particuliere grondeigenaren ook vaak een aanlijnplicht hanteren. Denk bijvoorbeeld aan schouwpaden van het waterschap of waterwingebieden van Vitens. De aanlijnplicht wordt dan vaak met borden aangegeven. Twijfelt u? Houd uw hond dan aan de lijn!

Losloopterreinen

Verspreid door de gemeente bevinden zich binnen de bebouwde kom een aantal losloopterreinen. De verdeling ervan is afhankelijk van de beschikbare openbare ruimte. Het is openbaar groen waar de hond vrij mag lopen. Op de meeste losloopterreinen geldt geen opruimplicht, maar op een aantal kleine terreinen is het wel verplicht de poep op te ruimen. Als het op het terrein verplicht is de hondenpoep op te ruimen, staat dit op borden aangegeven.

Losloopterreinen in natuurgebieden

Binnen de gemeente Doetinchem zijn twee grote losloopterreinen in natuurgebieden:

 • Stichting het Geldersch landschap heeft een losloopterrein in de Kruisbergse bossen achter het Slingeland Ziekenhuis 
 • Staatsbosbeheer heeft een losloopgebied op haar terrein in de Slangenburg.

Op beide losloopterreinen gelden de volgende regels:

 • Loslopen alleen op wegen en paden
 • De hond moet onder appèl staan
 • De overige bezoekers mogen geen hinder ondervinden

Afvalbakken

U mag in elke afvalbak uw hondenpoep deponeren. Er zijn dus geen aparte hondenpoepbakken meer.

Controles

De gemeente Doetinchem heeft team Handhaving van Buha aangewezen om te handhaven op het hondenbeleid. Zij geven u voorlichting over het hondenbeleid en over de maatregelen en voorzieningen in uw wijk. Daarnaast controleren de handhavers of hondenbezitters zich aan de afspraken houden. Indien nodig wordt er een boete opgelegd.

Hebt u een beperking?

Mensen met een beperking kunnen in sommige gevallen een ontheffing krijgen op de opruimplicht en/of aanlijnplicht. Dit kan bijvoorbeeld als u eigenaar bent van een (geregistreerde) hulphond of blindengeleidehond. Neem in dat geval contact op met ons meldpunt onderhoud via telefoonnummer (0314) 377 444 of stuur een e-mail naar meldpunt@buha.nl. Samen met u wordt dan gezocht naar een oplossing.

Gevaarlijke honden

In de gemeente Doetinchem moeten gevaarlijke honden op openbare plaatsen of op andermans terrein altijd kort aangelijnd (maximaal 1,50 meter) zijn en een muilkorf dragen. Ook moet een gevaarlijke hond voorzien zijn van een leesbaar, niet-verwijderbaar identificatiekenmerk in het oor of de buikwand.

Heeft een hond in uw omgeving een mens of dier verwond? Doe hiervan dan aangifte bij de politie. Dan wordt beoordeeld of de hond als ‘gevaarlijk’ kan worden aangemerkt.

Geen honden in de wei!

Soms krijgt de gemeente klachten van boeren over honden die in een wei worden losgelaten. Ook al staat er geen vee in de wei, laat er nooit uw hond los! Honden kunnen namelijk drager zijn van de parasiet Neospora. Eet een koe van gras waarop de hond gepoept heeft, dan kan de koe hiervan ziek worden. Koeien kunnen door Neospora miskramen of (veel) te vroege geboortes krijgen. Naast het verliezen van de vrucht kan de schade voor de boer flink in de papieren lopen. De koe geeft de ziekte ook door aan de kalveren waardoor ze allemaal ongeschikt worden voor verdere fokkerij.

Overlast

Ondervindt u overlast van een hond en wilt u hierover een klacht indienen? Bel of mail dan naar het meldpunt onderhoud op telefoonnummer (0314) 377 444 of meldpunt@buha.nl. Wees zo specifiek mogelijk en vermeld:

 • de aard van de overlast
 • het adres/de locatie
 • het tijdstip waarop het meestal gebeurt

De Huet, Dichteren, De Hoop en Wijnbergen

In de wijk Dichteren vormen het gebied langs de Wehlse beek en de vijver in het geboortebos samen een kostbaar natuurgebiedje in de wijk. Hier broeden veel zeldzame vogels waaronder de ijsvogel en de zilverreiger. Honden kunnen deze vogels gemakkelijk verstoren. Daarom is het op deze plek extra belangrijk dat honden aangelijnd zijn. Houdt u er rekening mee dat het gebied rondom de vijver in het geboortebos helemaal verboden is voor honden (m.u.v. het pad dat achter de vijver langs loopt).

Voor de Wehlse Broeklanden geldt voor het hele gebied een aanlijn- en opruimplicht. Hier is voor gekozen omdat veel wandelpaden over particuliere grond lopen. De eigenaren van deze grond willen geen loslopende honden of uitwerpselen op ‘hun’ land. Om de regels helder en duidelijk te houden is daarom voor het hele gebied de aanlijn- en opruimplicht ingesteld. Geniet van dit mooie gebied samen met uw hond maar respecteer deze regels.

Losloopterrein geen opruimplicht

 • Hoek Belderstraat - Liemersweg (de Uitloop)
 • Belderstraat t.h.v. de Vlierbes
 • Geboortebos tussen Wehlseweg en Garonnedal
 • De Gasperilaan t.h.v. de Groene Wig
 • Groengebied de Huet, omgeving de Bongerd - Plattenburgstraat
 • Hoek Kilderseweg - De Gasperilaan
 • Hoek Sicco Mansholtweg - Hof van Parijs (bij trainingsveld VIOD)
 • Oude Wehlseweg tussen huisnrs. 11 en 13
 • Sportpark Zuid Stokhorstweg
 • Dichterseweg (tussen spoor en Europaweg)

Losloopterrein wel opruimplicht

 • Stadskwekerij aan Torontostraat zijde school De Kleine Prins
 • Tussen Hof van Turijn en Oude Wehlseweg

Centrum, De Pas, Schoneveld, Overstegen, Bezelhorst, Kruisberg, IJkenberg

In heel Doetinchem is goed nagedacht over de locaties van de losloopterreinen. In het Bezelhorstpark is dit zelfs gebeurd in samenspraak met de bewoners. Dit in het kader van het opknappen van het park.

Losloopterrein geen opruimplicht

 • Sportpark Zuid Stokhorstweg
 • Dichterseweg
 • Kruisbergseweg
 • De IJkenberg
 • Bezelhorstweg
 • Rembrandtweg
 • De Jongstraat
 • Elzenhage
 • Vossenstraat
 • Wilgenhage

Losloopterrein wel opruimplicht

 • Stadskwekerij Torontostraat
 • Koolweg
 • Nieuweweg
 • Caenstraat

Wehl en Nieuw Wehl

Voor de Wehlse broeklanden geldt sinds de zomer van 2014 voor het hele gebied een aanlijn- en opruimplicht. Hier is voor gekozen omdat veel wandelpaden over particuliere grond lopen. De eigenaren van deze grond willen geen loslopende honden of uitwerpselen op ‘hun’ land. Om de regels helder en duidelijk te houden is daarom voor het hele gebied de aanlijn- en opruimplicht ingesteld. Geniet van dit mooie gebied samen met uw hond maar respecteer deze regels.

Losloopterrein geen opruimplicht

 • Doesburgseweg (tussen scoutinggebouw en Fokkenkampseweg)
 • Hoek Kolkakker - Ziggel

Losloopterrein wel opruimplicht

 • Deutseveldstraat
 • Nijverheidsweg
 • Weemstraat - Koksgoedweg

Bomenbuurt, Bloemenbuurt en Gaanderen

In heel Doetinchem is goed nagedacht over de locaties van de losloopterreinen. In Gaanderen is dit gebeurd in samenspraak met de dorpsraad. In het bos langs de Watertapweg in Gaanderen geldt geen opruimplicht. Toch stellen wij het bijzonder op prijs als u de hondenpoep daar ook verwijdert. Dit zijn namelijk natuurgebieden. Dat maakt opruimen van poep op die plaatsen extra belangrijk. Het Kivadaterrein in Gaanderen is niet altijd beschikbaar voor het uitlaten van uw hond. Op bepaalde momenten wordt het terrein gebruikt als parkeerplaats, bijvoorbeeld bij evenementen van sportpark De Pol. ’s Zomers vinden op dit terrein gedurende een aantal weken kinderactiviteiten plaats.

Hebt u gevonden wat u zocht?