Precariobelasting

Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van uitstallingen of andere voorwerpen boven, op of in de voor openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Wilt u gemeentegrond in gebruik nemen, dan moet u een vergunning aanvragen. Voor het behandelen van de vergunningaanvraag betaalt u leges.

Voorbeelden van in gebruik nemen van gemeentegrond zijn:

  • het inrichten van een terras
  • het innemen van een standplaats

Voor het gebruiken van de gemeentegrond moet u doorgaans aan de gemeente een vergoeding betalen.

Dit kan zijn:

  • een privaatrechtelijke vergoeding
  • een gebruiksrecht (retributie)
  • een precariobelasting

Vergunninghouders krijgen een aanslag precariobelasting voor hun terrassen en standplaatsen. Meestal wordt jaarlijks afgerekend, tenzij het gebruik van de openbare gemeentegrond een kortere tijd duurt of een eenmalig karakter heeft.
De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de oppervlakte en de locatie van het terras, of van de standplaatslocatie.

Wet en Regelgeving

Heeft u gevonden wat u zocht?