Uw peuter in de gemeente Doetinchem

  • Welke mogelijkheden heeft u voor uw peuter in de gemeente Doetinchem?
  • Klopt het dat er geen peuterspeelzalen zijn?
  • Ik wil toch graag dat mijn peuter met andere peuters kan spelen.

U kunt uw kind naar peuteropvang of kinderopvang brengen. Het verschil wordt u verderop uitgelegd.

Peuteropvang

In de gemeente Doetinchem zijn geen peuterspeelzalen meer, dit is vervangen door peuteropvang.

Voor de peuter verandert er niets

Er is wel wat veranderd maar uw peuter merkt daar in zijn groep niets van. Uw kind kan nog steeds minimaal twee dagdelen naar een peutergroep. Er wordt nog steeds heel veel aandacht aan de peuters besteed en de ontwikkeling van de peuter staat voorop. De peuter kan zich in het eigen tempo ontwikkelen, er zijn vriendjes en vriendinnetjes om mee te spelen en er is veel verschillend speelgoed. De leiding van een peutergroep zorgt dat de peuter zich spelenderwijs en met veel plezier ontwikkelt.

Wat is er dan wel veranderd?

Peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang en moet aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als kinderdagopvang. Zo zullen de groepen niet groter zijn dan 16 peuters en zijn er minimaal twee groepsleiders aanwezig. De beroepskrachten hebben naast hun scholing een extra opleiding gevolgd om peuters nog beter te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. Ze werken met thema’s en stimuleren de peuters in hun taalontwikkeling en op andere ontwikkelingsgebieden.

Hoe vaak kan mijn peuter naar peuteropvang?

Net zoals eerder in de peuterspeelzalen gaat uw peuter minimaal twee dagdelen naar de peuteropvang.

Wat is het verschil tussen een kinderdagverblijf en peuteropvang?

Een kinderdagopvang biedt opvang aan kinderen van 0-4 jaar, peuteropvang biedt opvang aan kinderen van 2/2,5 – 4 jaar. De verschillende organisaties bieden verschillende openingstijden aan. Deze kunt u opvragen bij de organisaties.

Alleen peuteropvangorganisaties die opgenomen zijn in het Landelijk register kinderopvang zijn door de GGD en de gemeente Doetinchem goedgekeurd.

Wanneer u uw kind aanmeldt bij een peuteropvanglocatie wordt uw kind op twee dagdelen geplaatst zodra er ruimte is. U betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. Informatie over de diverse organisaties vindt u op het tabblad Aanvullende informatie.

Extra dagdelen voor peuters van 2,5 tot 4 jaar

Sommige peuters hebben extra stimulans in de (taal)ontwikkeling nodig. Wanneer het consultatiebureau dit constateert, bespreken de jeugdverpleegkundigen dit met de ouders. Als de ouders instemmen met extra plaatsing van hun peuter, dan zal dit aan de gemeente gemeld worden en zal gekeken worden of er plaatsen beschikbaar zijn bij de peuteropvang. Van de ouders wordt hierbij ook inzet gevraagd. Zij krijgen hiervoor extra begeleiding.

Wat zijn de openingstijden van de peuteropvang?

De locaties voor peuteropvang zijn tijdens de 40 schoolweken geopend. De vakanties lopen gelijk met de schoolvakanties van de basisscholen.

De verschillende organisaties voor peuteropvang kunnen verschillende openingstijden hanteren maar zijn meestal 3,5 uur op een dagdeel geopend. Voor de exacte uren kunt u het beste contact opnemen met één van de betreffende organisaties.

Wat zijn de openingstijden van de kinderdagverblijven?

De verschillende organisaties bieden verschillende openingstijden aan. Kinderdagverblijven zijn gedurende het hele jaar geopend. Voor de exacte uren kunt u het beste contact opnemen met één van de betreffende organisaties.

Wat kost het?

Wat kost peuteropvang?

De kosten voor peuteropvang zijn afhankelijk van uw inkomen. Ouders met een minimum inkomen betalen € 3,15 per week voor twee dagdelen van 3,5 uur en betalen dit voor 40 schoolweken per jaar. Ouders met een hoger inkomen betalen een hogere ouderbijdrage. De hoogste ouderbijdrage is circa € 34,- per week voor twee dagdelen van 3,5 uur. De ouderbijdrage loopt gelijk met de uurprijs van de kinderdagverblijven.

De organisatie waar uw peuter naar toe gaat berekent met uw inkomensgegevens de hoogte van de ouderbijdrage. Als geen of één van de ouders niet werkt, krijgt u de factuur rechtstreeks thuisgestuurd. Als u beiden werkt, wordt uw ouderbijdrage gefactureerd via de kinderopvangtoeslag/belastingdienst. Informatie krijgt u van de organisatie waar u uw peuter naar toe wilt laten gaan.

Wat zijn de kosten voor kinderdagopvang?

Als werkende ouders hun kind naar een kinderdagverblijf brengen, betalen ze het uurtarief van de kinderopvangorganisatie. Een deel van de ouderbijdrage wordt betaald met kinderopvangtoeslag(externe link). De belastingdienst gaat hierbij uit van het landelijk uurtarief. Alles wat meer betaald moet worden, komt volledig voor rekening van de ouders.
Zoals u heeft kunnen lezen, is kinderopvangtoeslag ook mogelijk voor peuteropvang.

Aanvullende informatie

Organisaties die peuteropvang bieden:

Stichting Huppel-Inn (Wehl)
www.huppel-inn.nl(externe link)

Ester Gelsing Kinderopvang/AllesKIDS (Wehl)
www.estergelsingkinderopvang.nl(externe link)

Kindernet (Doetinchem)
www.kdvkindernet.nl(externe link)

Kinderopvang Humanitas
www.humankind.nl(externe link)

Twinkel (Doetinchem)
www.twinkel-doetinchem.nl(externe link)

Spelenderwijs (Doetinchem)
www.spelenderwijs.org(externe link)

Kindcentrum Avonturijn Doetinchem - de Huet
www.avonturijn.nl/locaties/kindcentrum-avonturijn-doetinchem-de-huet/(externe link)

Bijna alle peuteropvangorganisaties hebben meerdere locaties.
Inspectierapporten van de locaties vindt u op de websites van de organisaties.

Lees ook

Een organisatie mag peuteropvang bieden als de locaties opgenomen zijn in het Landelijk register kinderopvang(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?