Peuteropvang is goed voor de ontwikkeling van peuters

De opvang is bedoeld voor kinderen vanaf 2 jaar tot het moment dat zij naar de basisschool gaan. Peuters krijgen op deze manier de kans om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Daarnaast worden de peuters voorbereid op de basisschool. De gemeente Doetinchem heeft afspraken met de kinderopvangorganisaties die peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (hierna: VVE) aanbieden. In sommige gevallen betaalt de gemeente mee in de kosten voor peuteropvang en/of VVE voor uw kind. Dit geldt alleen voor peuters die wonen in de gemeente Doetinchem.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Ouders van peuters met een (mogelijke) taal-/ontwikkelingsachterstand krijgen het advies om gebruik te maken van extra aanbod; VVE. De jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau (Yunio) bepaalt of dit nodig is. Als dat zo is wordt een VVE indicatie afgegeven. Peuters met een VVE-indicatie krijgen extra uren peuteropvang aangeboden met activiteiten die de taal en ontwikkeling stimuleren.

Peuteropvanglocaties in Doetinchem bieden VVE aan

Dit geldt voor de peuteropvanglocaties waaraan gemeente Doetinchem subsidie geeft. In Doetinchem wordt niet meer gesproken van peuterspeelzaalwerk, maar van peuteropvang.

Kosten van de peuteropvang en VVE

Voor de peuteropvang en VVE zijn vergoedingen mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met één van de organisaties die op dit moment peuteropvang aanbieden.

Bijna alle peuteropvangorganisaties hebben meerdere locaties.

U kunt ook contact opnemen met de gemeente. Bel (0314) 377 377 of stuur een e-mail naar gemeente@doetinchem.nl.

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een (gedeeltelijke) vergoeding in de kosten van kinderopvang. Bijvoorbeeld als uw kinderen naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder gaan. U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen via de Belastingdienst.

Lees ook

Een organisatie mag peuteropvang bieden als de locatie door de GGD en de gemeente Doetinchem zijn goedgekeurd en opgenomen is in het landelijke register kinderopvang.

Heeft u gevonden wat u zocht?