U kunt een vergoeding aanvragen voor de kosten van openbaar vervoer voor de leerling. Leg goed uit waarom u denkt dat de leerling voor deze vergoeding in aanmerking komt. Dit kan alleen als:

  • de afstand van de woning naar de school meer dan 6 km is.
  • de leerling jonger is dan 9 jaar.
  • er sprake is van een blijvende lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking

Kan de leerling niet zelfstandig reizen? Dan kunt u een vergoeding aanvragen voor de begeleiding tijdens het vervoer. Begeleidt u meerdere leerlingen? U kunt maar voor één leerling deze vergoeding aanvragen. Dit kan alleen als:

  • De leerling jonger is dan 9 jaar
  • De leerling niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen, bijvoorbeeld vanwege een blijvende beperking.

Vergoeding voor het openbaar vervoer vraagt u aan op de pagina leerlingenvervoer aanvragen.

Bijlagen

Zet alvast de volgende bijlagen klaar op uw computer:

  • De diagnose(s) van de leerling.
  • Medische informatie van de leerling. Deze informatie mag niet ouder zijn dan 2 jaar. De aard van de handicap of aandoening is zodanig dat de leerling niet met het openbaar vervoer kan reizen,ook niet met begeleiding. Het gaat daarbij om gemotiveerde verklaring(en) van een specialist/behandelend arts (niet de huisarts) en/of orthopedagoog/psycholoog/psychiater.
  • Kunt u om medische redenen niet zelf de leerling begeleiden? Dan hebt u ook een verklaring van de arts nodig.
  • Gaat de leerling naar speciaal (voortgezet) onderwijs of speciaal basisonderwijs? Dan hebt u ook een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig.

Vraag ruim op tijd de vergoeding aan en stuur alle bijlagen mee. Stuurt u niet de bijlagen mee die nodig zijn? Dan kan het langer duren voordat wij een besluit nemen over de vergoeding.

Hebt u gevonden wat u zocht?