Als gemeente nemen wij stappen om minder CO2 uit te stoten. Wij hebben vanaf 2019 onze eigen uitstoot onderzocht. In 2025 willen we onze CO2-uitstoot, in vergelijking met 2019, met 18% verminderen. 

Wij stoten op verschillende manieren CO2 uit.

Diverse manieren van CO2-uitstoot

Uitstoot door gas en brandstof 

In 2025 willen wij 5% minder CO2 uitstoten door gas- en brandstof. Hieronder valt:

 • het gasverbruik van onze eigen gebouwen
 • de brandstoffen waarop onze auto’s rijden

Uitstoot door elektriciteit 

De energie wordt opgewekt in een energiecentrale. Het doel is om deze uitstoot in 2025 met 27% te verminderen. Deze uitstoot bestaat uit: 

 • het elektriciteitsverbruik van onze gebouwen
 • het elektriciteitsverbruik van onze elektrische wagens
 • stadskoude- en warmte waarmee wij een deel van onze gebouwen koelen of verwarmen

Zakelijke kilometers

Dit zijn alle zakelijke reizen van onze medewerkers met het openbaar vervoer en (eigen) auto’s. In 2025 willen wij 60% minder CO2 uitstoten via zakelijke kilometers.

Onze CO2-uitstoot in 2019 en 2020

In 2019 stootten wij in totaal 339,7 ton CO2 uit. In 2020 was dit 22 ton minder. Onze CO2-uitstoot in 2019 en 2020 bestond uit: 

 • Gas- en brandstofgebruik: van 179 ton CO2 in 2019 naar 177 ton in 2020
 • Elektriciteit: 133 ton CO2 in 2019. In 2020 was dit 131 ton
 • Zakelijke kilometers: 28 ton CO2 in 2019. In 2020 was dit 18 ton minder (10 ton CO2)

Vermindering uitstoot

Sinds we onze uitstoot meten, doen we het volgende om deze te verminderen:  

 • Niet-duurzame verlichting vervangen we door LED-verlichting. Hiermee besparen we energie.
 • We blijven deels thuis werken. Dit zorgt voor minder uitstoot van onze auto’s en het openbaar vervoer.
 • Een deel van onze auto’s is elektrisch. Hierdoor gebruiken we minder brandstof.

Uitstoot verminderen door samenwerken

Wij werken samen met andere organisaties en overheden. Op deze manier verbreden wij onze kennis en komen we tot nieuwe ideeën en ontwikkelingen om onze CO2-uitstoot te verminderen. 

Regionale Energiestrategie Achterhoek

Als samenwerkingspartner zijn wij aangesloten bij de Regionale Energiestrategie (RES Achterhoek). Hierin staat hoe zon en wind in de Achterhoek wordt verdeeld om in 2030 1,35 Terawattuur (TWh) duurzame energie op te wekken.

Akkoord van Groenlo

Samen met zeven andere gemeenten hebben wij het akkoord van Groenlo ondertekend. Hierin staan afspraken over energiebesparing en het produceren van duurzame energie. Duurzame (hernieuwbare) energie komt van natuurlijke bronnen en wordt constant aangevuld. Bijvoorbeeld windenergie, zonne-energie, waterkracht of biomassa.  

Zelf aan de slag

Wilt u zelf aan de slag met energiebesparing en/of duurzaam (ver)bouwen? Bij het energieloket door Agem krijgt u advies en wordt antwoord gegeven op al uw vragen.

De CO2-prestatieladder

Wij streven naar een certificaat op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Daarom controleren we onze eigen uitstoot. En nemen we stappen om minder CO2 uit te stoten. De CO2-prestatieladder is hét hulpmiddel om CO2-uitstoot te controleren en te verminderen. Wil je meer weten over de CO2-prestatieladder? Bezoek dan de website CO2-prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden & Ondernemen.
 

Hebt u gevonden wat u zocht?