Als gemeente nemen wij stappen om minder CO2 uit te stoten. Wij hebben vanaf 2019 onze eigen uitstoot onderzocht. In 2025 willen we onze CO2-uitstoot, in vergelijking met 2019, met 18% verminderen.

Wij stoten op verschillende manieren CO2 uit.

Diverse manieren van CO2-uitstoot

Uitstoot door gas en brandstof (=scope 1/directe uitstoot)

In 2025 willen wij 5% minder CO2 uitstoten door gas- en brandstof. Hieronder valt:

 • het gasverbruik van onze eigen gebouwen
 • de brandstoffen waarop onze auto’s rijden

Uitstoot door elektriciteit (=scope 2/indirecte uitstoot).

De energie wordt opgewekt in een energiecentrale. Het doel is om deze uitstoot in 2025 met 27% te verminderen. Deze uitstoot bestaat uit:

 • het elektriciteitsverbruik van onze gebouwen
 • het elektriciteitsverbruik van onze elektrische wagens
 • stadskoude- en warmte waarmee wij een deel van onze gebouwen koelen of verwarmen

Zakelijke kilometers

Dit zijn alle zakelijke reizen van onze medewerkers met het openbaar vervoer en (eigen) auto’s. In 2025 willen wij 60% minder CO2 uitstoten via zakelijke kilometers.

Onze CO2-uitstoot in 2019, 2020 en 2021

In 2019 stootten wij in totaal 357 ton CO2 uit. In 2020 was dit 334,8 ton. In 2021 hebben we veel bespaard en was onze uitstoot 232,3 ton CO2. Bijna 125 ton minder dan in 2019!

We vergelijken onze uitstoot met het jaar 2019

Onze CO2-uitstoot in 2019 en 2021 bestond uit:

 • Gas- en brandstofgebruik: van 197 ton CO2 in 2019 naar 226 ton in 2021.
 • Elektriciteit: 133 ton CO2 in 2019. In 2021 was dit 0 ton.
 • Zakelijke kilometers: 28 ton CO2 in 2019. In 2021 was dit 21 ton minder (7 ton CO2).

Onze uitgebreide uitstoot over 2019, 2020 en 2021 vind u ook in een tabel onder het kopje ‘CO2-beleid’.

Vermindering uitstoot

Sinds we onze uitstoot meten, doen we het volgende om deze te verminderen:

 • Niet-duurzame verlichting vervangen we door LED-verlichting. Hiermee besparen we energie.
 • We blijven deels thuis werken. Dit zorgt voor minder uitstoot van onze auto’s en het openbaar vervoer.
 • Een deel van onze auto’s is elektrisch. Hierdoor gebruiken we minder brandstof.

Uitstoot verminderen door samenwerken

Wij werken samen met andere organisaties en overheden. Op deze manier verbreden wij onze kennis en komen we tot nieuwe ideeën en ontwikkelingen om onze CO2-uitstoot te verminderen.

Regionale Energiestrategie Achterhoek

Als samenwerkingspartner zijn wij aangesloten bij de Regionale Energiestrategie (RES Achterhoek). Hierin staat hoe zon en wind in de Achterhoek wordt verdeeld om in 2030 1,35 Terawattuur (TWh) duurzame energie op te wekken.

Akkoord van Groenlo

Samen met zeven andere gemeenten hebben wij het akkoord van Groenlo ondertekend. Hierin staan afspraken over energiebesparing en het produceren van duurzame energie. Duurzame (hernieuwbare) energie komt van natuurlijke bronnen en wordt constant aangevuld. Bijvoorbeeld windenergie, zonne-energie, waterkracht of biomassa.

Zelf aan de slag

Wilt u zelf aan de slag met energiebesparing en/of duurzaam (ver)bouwen? Bij het energieloket van Agem(externe link) krijgt u advies en wordt antwoord gegeven op al uw vragen.

De CO2-prestatieladder

Wij streven naar een certificaat op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Daarom controleren we onze eigen uitstoot. En nemen we stappen om minder CO2 uit te stoten. De CO2-prestatieladder is hét hulpmiddel om CO2-uitstoot te controleren en te verminderen. Wil je meer weten over de CO2-prestatieladder? Bezoek dan de website CO2-prestatieladder(externe link) van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen.

CO2-beleid

1. Onze CO2-uitstoot

Als eerste maken we de voetafdruk van de energieverbruikers van gemeente Doetinchem duidelijk. Deze voetafdruk vindt u op deze pagina. Als we weten waar onze CO2-uitstoot vandaan komt, kunnen we bepalen hoe we moeten zorgen voor minder uitstoot. Wij brengen één keer in de 6 maanden in kaart hoe veel energie wij gebruiken.

Wij vergelijken onze CO2-voetafdruk met die van 2019. Een onafhankelijke partij controleert de betrouwbaarheid met een intern onderzoek. (In de vorm van gesprekken met iedereen die betrokken is.)

Op basis van de CO2-uitstoot in het referentiejaar (2019) bepalen we onze doelen. En kijken we wat we moeten doen om deze doelen te halen. We kijken ieder jaar of het referentiejaar nog steeds past bij onze doelen en/of dat we deze moeten aanpassen.

De hele reductiedoelstelling gaat tot 2025. Het plan van aanpak helpt ons om deze doelen te halen. In dit plan staan de stappen die we nemen om ons doel te halen. Ook staat hier wie binnen gemeente Doetinchem verantwoordelijk is voor de verschillende acties.

1.1 Energiebeleid en doelen

Het algemene doel van het energiemanagementsysteem is duurzamer om te gaan met onze energie. Op deze manier willen we minder CO­blijven uitstoten. Om precies te zijn willen we in 2025 18% minder CO2 uitstoten in scope 1 en 2.

1.1.1. Energiemanagement actieplan

De verantwoordelijke teams leveren de gegevens aan bij de projectleider van de CO2-Prestatieladder. Deze zorgt voor het op tijd verwerken (ieder half jaar) van de gegevens in de CO2-footprint.

Uitstoot gemeente Doetinchem
UitstootEenheidBronVerantwoordelijk
team
WanneerAan te leveren bij

Aardgas en stortgas:
- Grond en gebouwen

M3

Uitlezen meterstanden, facturen energieleverancier

Grond en gebouwen (team gebouwen en begraven)

Midden mei (jaarcijfers), midden september (halfjaar)

W. Doornink

Brandstof wagenpark:
- Diesel
- Benzine
- Elektriciteit
- CNG

Liter kWh

Rapportages, tankpassen, laadpassen

Facilitair

Midden mei (jaarcijfers), midden september (halfjaar)

J. Janssen

Brandstof materieel:
- Diesel
- HVO20

Liter

Rapportages, tankpassen

Grond en Gebouwen (team gebouwen en begraven)

Midden mei (jaarcijfers), midden september (halfjaar)

W. Doornink

Elektriciteit
- Grond en gebouwen
- teruglevering zonnepanelen
kWhUitlezen meterstanden, facturen energieleverancierGrond en gebouwen (team gebouwen en begraven)Midden mei (jaarcijfers), midden september (halfjaar)W. Doornink
Zakelijke kilometers:
- Privé gebruik
- OV
Euro/KMDeclaratiesLeefomgevingMidden mei (jaarcijfers), midden september (halfjaar)J. Jansen

Berekende CO2-uitstoot

De directe- en indirecte GHG-uitstoot van gemeente Doetinchem was in 2021 232,3 ton CO2. Hiervan komt 225,5 ton CO2 van onze directe GHG-uitstoot (scope 1), 0,0 ton CO2 door indirecte GHG-uitstoot (scope 2, mede door het gebruik van zonnepanelen) en 6,8 ton COdoor zakelijk reizen (scope 3).

In de tabellen hieronder ziet u de uitstoot van 2021, 2020 en 2019 over een heel jaar.

Scope 1 (directe uitstoot)
Soort uitstoot201920202021
Gasverbruik183,4180,2212,6
Groengas (stortgas)--2,8
Houtchips9,911,98,8
Brandstofverbruik wagenpark - benzine0,0-1,4
Brandstofverbruik wagenpark - diesel0,70,7-
Brandstofverbruik wagenpark - CNG2,40,9-
Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen - diesel---
TOTAAL SCOPE 1196,5193,7225,5
Scope 2 (indirecte uitstoot)
Soort uitstoot201920202021
Elektriciteitsverbruik - grijze stroom212,9208,07,3
Teruglevering zonnepanelen- 80,0- 76,7- 7,3
TOTAAL SCOPE 2132,9131,30,0
Scope 3
Soort uitstoot zakelijk reizen201920202021
Zakelijk vervoer - gedeclareerde kilometers23,39,06,6
Zakelijk vervoer - openbaar vervoer4,40,90,2
TOTAAL SCOPE 327,69,86,8
Totale uitstoot
SCOPE201920202021
1196,5193,7225,5
2132,9131,30,0
327,69,86,8
TOTAAL357,0334,8232,3

3.CO2-verminderende maatregelen

In ons plan van aanpak staan de volgende manieren om te zorgen voor een kleinere voetafdruk.

Maatregelen gasverbruik
WatWanneerWaarVermindering directe uitstoot
Slim bezetten kantoor2022Raadhuisstraat1,17%
Zonneboiler vervangen2022Raadhuisstraat0,23%
Advies schrijven isoleren dak stadhuis2022Raadhuisstraat0,00%
Slim bezetten kantoor2022Terborgseweg0,93%
Gasketel vervangen2023Terborgseweg2,80%
Onderzoek compleet gebouw vrijspelen2022Terborgseweg0,00%
Totaal op gasverbruik  5,14%
Maatregelen brandstofverbruik wagenpark
WatWanneerVermindering directe uitstoot
Bij vervangen auto kijken naar duurzame optiesAltijd0,17%
Totaal op brandstofverbruik 0,17%
Maatregelen elektraverbruik
WatWanneerWaarVermindering directe uitstoot
Verlichting vervangen door LED-verlichting2023Raadhuisstraat20,29%
Slim bezetten kantoor2022Raadhuisstraat 5,07%
Slim bezetten kantoor2023Terborgseweg1,17%
Onderzoek compleet gebouw vrijspelen2022Terborgseweg0,00%
Totaal op elektraverbruik  26,54%
Maatregelen zakelijke reizen
WatWanneerVermindering op zakelijke reizen
Nieuwe visie thuiswerken: 2 dagen op kantoor, 3 dagen thuis202260%
Totaal op zakelijke reizen 60%

Heeft u gevonden wat u zocht?