Wij nemen stappen om minder CO2 uit te stoten. Dit doen wij als gemeente samen met Buha en Sport-ID. Wij hebben vanaf 2019 onze uitstoot onderzocht. Gemeente Doetinchem heeft als doelstelling in 2025, in vergelijking met 2019, 56% minder CO2 uit te stoten. Buha heeft als doelstelling in 2025, in vergelijking met 2019, 37% minder CO2 uit te stoten. Sport-ID heeft als doelstelling om in 2025, in vergelijking met 2019, 20% minder CO2 uit te stoten.

Hieronder geven wij meer toelichting op onze aanpak, doelstellingen en reductiemaatregelen.

Diverse doelstellingen CO2-uitstoot

Uitstoot door gas en brandstof (=scope 1/directe uitstoot)

In 2025 willen wij als gemeente 5% minder CO2 uitstoten door gas- en brandstof. Buha streeft naar 10% en Sport-ID naar 5%. Hieronder valt:

  • het gasverbruik van onze eigen gebouwen
  • de brandstoffen waarop onze auto’s rijden

Uitstoot door elektriciteit (=scope 2/indirecte uitstoot).

De energie wordt opgewekt in een energiecentrale. Het doel is om deze uitstoot binnen de gemeente in 2025 met 56% te verminderen. Buha streeft naar 37% en Sport-ID naar 20%. Deze uitstoot bestaat uit:

  • het elektriciteitsverbruik van onze gebouwen
  • het elektriciteitsverbruik van onze elektrische wagens
  • stadskoude- en warmte waarmee wij een deel van onze gebouwen koelen of verwarmen

Zakelijke kilometers

Dit zijn alle zakelijke reizen van onze medewerkers met het openbaar vervoer en (eigen) auto’s. In 2025 willen wij 60% minder CO2 uitstoten via zakelijke kilometers. 

Onze CO2-uitstoot in 2019 t/m 2023

In 2019 stootten wij in totaal 3.338 ton CO2 uit. In 2020 was dit 2.835 ton en in 2021 was onze uitstoot 2.310 ton CO2. In 2022 hebben wij 2.306 ton CO2  uitgestoten.

We vergelijken onze uitstoot met het jaar 2019

Onze CO2-uitstoot in 2019 en 2022 bestond uit:

  • Gas- en brandstofgebruik: van 2.065 ton CO2 in 2019 naar 2.255 ton in 2022.
  • Elektriciteit: 1.243 ton CO2 in 2019. In 2022 was dit 36 ton.
  • Zakelijke kilometers: 31 ton CO2 in 2019. In 2022 is dit gehalveerd naar 14 ton CO2.

Hieronder vindt u de uitstoot over 2019, 2020, 2021 en 2022 van de gehele organisatie gemeente Doetinchem, gemeente Doetinchem exclusief Buha en SportID, Buha en SportID.

Totale uitstoot gemeente Doetinchem (incl. Buha en SportID)
Scope20192020202120222023 Half jaar 1
12064,81845,82001,12255,31426,3
21243,0977,6300,735,510,9
330,611,68,114,413,7
Totaal3338,42835,02309,92305,21450,9
Totale uitstoot gemeente Doetinchem (excl. Buha en SportID)
Scope20192020202120222023 Half jaar 1
1254,1256,4306,5355,1178,4
2219,7213,310,37,73,5
327,69,86,813,912,9
Totaal501,4479,5323,6376,7194,8
Totale uitstoot Buha
Scope20192020202120222023 Half jaar 1
11095,41066,91046,11100,4543,7
2573,8463,229,621,210,9
33,01,71,40,40,9
Totaal1672,21531,81077,11122,0555,5
Totale uitstoot SportID
Scope20192020202120222023 Half jaar 1
1715,3522,5684,4799,7799,7
2449,5301,1260,86,76,7
30,00,00,00,00,0
Totaal1164,8823,6909,2806,4806,4

CO2 reductieplan

1. Onze CO2-uitstoot

Als eerste maken we de voetafdruk van de energieverbruikers van gemeente Doetinchem duidelijk. Deze voetafdruk vindt u op deze pagina. Als we weten waar onze CO2-uitstoot vandaan komt, kunnen we bepalen hoe we moeten zorgen voor minder uitstoot. Wij brengen één keer in de 6 maanden in kaart hoe veel energie wij gebruiken.

Wij vergelijken onze CO2-voetafdruk met die van 2019. Een onafhankelijke partij controleert de betrouwbaarheid met een intern onderzoek. (In de vorm van gesprekken met iedereen die betrokken is.)

Op basis van de CO2-uitstoot in het referentiejaar (2019) bepalen we onze doelen. En kijken we wat we moeten doen om deze doelen te halen. We kijken ieder jaar of het referentiejaar nog steeds past bij onze doelen en/of dat we deze moeten aanpassen.

De hele reductiedoelstelling gaat tot 2025. Het plan van aanpak helpt ons om deze doelen te halen. In dit plan staan de stappen die we nemen om ons doel te halen. Ook staat hier wie binnen gemeente Doetinchem verantwoordelijk is voor de verschillende acties.

1.1 Energiebeleid en doelen

Het algemene doel van het energiemanagementsysteem is duurzamer om te gaan met onze energie. Op deze manier willen we minder CO­blijven uitstoten. 

1.1.1. Energiemanagement actieplan

De verantwoordelijke teams leveren de gegevens aan bij de projectleider van de CO2-Prestatieladder. Deze zorgt voor het op tijd verwerken (ieder half jaar) van de gegevens in de CO2-footprint.

Uitstoot gemeente Doetinchem
UitstootEenheidBronVerantwoordelijk
team
WanneerAan te leveren bij

Aardgas en stortgas:
- Grond en gebouwen

M3

Uitlezen meterstanden, facturen energieleverancier

Grond en gebouwen (team gebouwen en begraven)

Midden mei (jaarcijfers), midden september (halfjaar)

W. Doornink

Brandstof wagenpark:
- Diesel
- Benzine
- Elektriciteit
- CNG

Liter kWh

Rapportages, tankpassen, laadpassen

Facilitair

Midden mei (jaarcijfers), midden september (halfjaar)

J. Janssen

Brandstof materieel:
- Diesel
- HVO20

Liter

Rapportages, tankpassen

Grond en Gebouwen (team gebouwen en begraven)

Midden mei (jaarcijfers), midden september (halfjaar)

W. Doornink

Elektriciteit
- Grond en gebouwen
- teruglevering zonnepanelen
kWhUitlezen meterstanden, facturen energieleverancierGrond en gebouwen (team gebouwen en begraven)Midden mei (jaarcijfers), midden september (halfjaar)W. Doornink
Zakelijke kilometers:
- Privé gebruik
- OV
Euro/KMDeclaratiesLeefomgevingMidden mei (jaarcijfers), midden september (halfjaar)J. Janssen

2. Berekende CO2-uitstoot

De directe- en indirecte GHG-uitstoot van gemeente Doetinchem (gehele organisatie) was in 2022 2.305,2 ton CO2. Hiervan komt 2.255,3 ton CO2 van onze directe GHG-uitstoot (scope 1), 35,5 ton CO2 door indirecte GHG-uitstoot (scope 2, mede door het gebruik van zonnepanelen) en 14,4 ton COdoor zakelijk reizen (scope 3).

In de tabellen hieronder ziet u de uitstoot van 2019, 2020, 2021, en 2022 over een heel jaar.

Scope 1 (directe uitstoot)
Soort uitstoot2019202020212022
Aardgasverbruik996,0802,1978,01.175,6
Houtchips9,911,98,812,3
Brandstofverbruik wagenpark - benzine5,12,33,93,5
Brandstofverbruik wagenpark - diesel1.005,5988,9981,41.024,8
Brandstofverbruik wagenpark - CNG48,340,726,323,7
Brandstofverbruik - HVO20--2,75,9
Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen - diesel---9,5
TOTAAL SCOPE 12.064,81.845,82.001,12.255,3
Scope 2 (indirecte uitstoot)
Soort uitstoot2019202020212022
Elektriciteitsverbruik - grijze stroom1.213,2953,5288,020,1
Electriciteitsverbruik - groene stroom-
Groengas (stortgas)--10,813,6
Electriciteitsverbruik - wagens29,824,11,91,8
TOTAAL SCOPE 21.243,0977,6300,735,5
Scope 3
Soort uitstoot2019202020212022
Zakelijk vervoer - gedeclareerde kilometers26,210,77,913,7
Zakelijk vervoer - openbaar vervoer4,40,90,20,7
Vliegreizen <700 km----
Vliegreizen 700-2500 km----
Vliegreizen >2500 km----
TOTALE BUSINESS TRAVEL30,611,68,114,4
Totale emissie
2019202020212022
3.338,42.834,92.309,92.305,2

3.CO2-verminderende maatregelen

In ons plan van aanpak staan de volgende manieren om te zorgen voor een kleinere voetafdruk.

Maatregelen gasverbruik
WatWanneerWaarVermindering directe uitstoot
Slim bezetten kantoor2022Raadhuisstraat1,17%
Zonneboiler vervangen2022Raadhuisstraat0,23%
Advies schrijven isoleren dak stadhuis2022Raadhuisstraat0,00%
Slim bezetten kantoor2022Terborgseweg0,93%
Gasketel vervangen2023Terborgseweg2,80%
Onderzoek compleet gebouw vrijspelen2022Terborgseweg0,00%
Totaal op gasverbruik  5,14%
Maatregelen brandstofverbruik wagenpark
WatWanneerVermindering directe uitstoot
Bij vervangen auto kijken naar duurzame optiesAltijd0,17%
Totaal op brandstofverbruik 0,17%
Maatregelen elektraverbruik
WatWanneerWaarVermindering directe uitstoot
Verlichting vervangen door LED-verlichting2023Raadhuisstraat20,29%
Slim bezetten kantoor2022Raadhuisstraat5,07%
Slim bezetten kantoor2023Terborgseweg1,17%
Onderzoek compleet gebouw vrijspelen2022Terborgseweg0,00%
Totaal op elektraverbruik  26,54%
Maatregelen zakelijke reizen
WatWanneerVermindering op zakelijke reizen
Nieuwe visie thuiswerken: 2 dagen op kantoor, 3 dagen thuis202260%
Totaal op zakelijke reizen 60%

Initiatieven om CO2 te verminderen

Uitstoot verminderen door samenwerken

Wij werken samen met andere organisaties en overheden. Op deze manier verbreden wij onze kennis en komen we tot nieuwe ideeën en ontwikkelingen om onze CO2-uitstoot te verminderen.

Regionale Energiestrategie Achterhoek

Als samenwerkingspartner zijn wij aangesloten bij de Regionale Energiestrategie (RES Achterhoek). Hierin staat hoe zon en wind in de Achterhoek wordt verdeeld om in 2030 1,35 Terawattuur (TWh) duurzame energie op te wekken.

Akkoord van Groenlo

Samen met zeven andere gemeenten hebben wij het akkoord van Groenlo ondertekend. Hierin staan afspraken over energiebesparing en het produceren van duurzame energie. Duurzame (hernieuwbare) energie komt van natuurlijke bronnen en wordt constant aangevuld. Bijvoorbeeld windenergie, zonne-energie, waterkracht of biomassa.

Zelf aan de slag

Wilt u zelf aan de slag met energiebesparing en/of duurzaam (ver)bouwen? Bij het energieloket van Energieloket Achterhoek(externe link) krijgt u advies en wordt antwoord gegeven op al uw vragen.

De CO2-prestatieladder

Wij hebben niveau 3 van de CO2-prestatieladder behaald. Dat is ook zichtbaar op het certificaat (pdf, 1.516 kB)(externe link). We blijven controleren op onze eigen uitstoot en nemen stappen om minder CO2 uit te stoten. De CO2-prestatieladder is hét hulpmiddel om CO2-uitstoot te controleren en te verminderen. Wil je meer weten over de CO2-prestatieladder? Bezoek dan de websites co2-prestatieladder.nl(externe link) en co2-prestatieladder.nl/deelnemers/1975(externe link) van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen.