In 2022 is het zover: dan gaat de Omgevingswet van start. Deze wet versimpelt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling. Het gaat dan om regels voor bouwen, wonen, natuur, water, milieu, auto- en spoorwegen en water. Wat gaat er precies veranderen? Wat betekent de Omgevingswet voor u als inwoner of ondernemer van Doetinchem? Hoe bereiden we ons als gemeente voor op de nieuwe wet?

Op www.omgevingswetdoetinchem.nl leest u er alles over. En horen we ook graag uw mening. Verandering ontstaat namelijk bij nieuwe ideeën. Op deze site vind je verschillende documenten met tal van ideeën van inwoners en bedrijven uit de gemeente over de mogelijke inrichting van Doetinchem. De inhoud van deze rapporten, ook wel deelvisies genaamd, draagt bij aan zorgvuldige besluitvorming en uiteindelijk aan een omgevingsvisie waarin zoveel mogelijke mensen zich herkennen.

Hebt u gevonden wat u zocht?