Nadeelcompensatie gaat over de schade die de overheid rechtmatig veroorzaakt. Bijvoorbeeld als gevolg van langdurige wegopbrekingen. Maar ook als gevolg van bouwplannen, waardoor aangrenzende woningen in waarde dalen. Op de website iplo.nl/nadeelcompensatie(externe link) vindt u meer informatie over nadeelcompensatie.

Aanvragen van een schadevergoeding

Hoe u een aanvraag om schadevergoeding kunt indienen staat in de Verordening nadeelcompensatie gemeente Doetinchem 2024. In die verordening staat ook hoe de beoordeling van uw aanvraag wordt uitgevoerd en welke procedure wordt doorlopen. Deze verordening vindt u op officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-468864(externe link). Voor meer informatie over het aanvragen van een schadevergoeding kunt u contact op nemen via (0314) 377 377.

Kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag brengen wij € 500,- in rekening. Doel is om te voorkomen dat er al te gemakkelijk wordt overgegaan tot het indienen van aanvragen. Wordt dit bedrag niet betaald, dan wordt de aanvraag niet (meer) behandeld.

Wordt aan u een schadevergoeding toegekend?

Dan krijgt u het bedrag van € 500,- terug aanvullend op de toegekende schadevergoeding. Schade wordt niet altijd vergoed Bij de vraag of de schade moet worden vergoed, en zo ja hoeveel, spelen verschillende factoren een rol. Het moet bijvoorbeeld gaan om schade die hoger is dan het zogenaamde normaal maatschappelijk risico. Bovendien moet de schade de aanvrager onevenredig treffen ten opzichte van anderen. Het kan daarmee ook voorkomen dat schade niet (geheel) wordt vergoed.

Opvolger van planschade

Door een bestemmingsplan kan schade ontstaan als een huis of een stuk grond minder waard wordt door dat bestemmingsplan. Dit noemen we planschade. U kunt dan bij de gemeente een schadevergoeding aanvragen. Onder de Omgevingswet spreken we niet meer over planschade, maar over nadeelcompensatie. Op de website iplo.nl(externe link) vindt u de pagina Nadeelcompensatie: wat verandert er en overgangsrecht. Op de pagina staan de verschillen tussen planschade en nadeelcompensatie. Ook vindt u er meer informatie over het overgangsrecht.

Neem contact op voor meer informatie

Wil u meer weten over nadeelcompensatie? Neem dan met ons contact op via (0314) 377 377.

Heeft u gevonden wat u zocht?