Als u getrouwd of geregistreerd partner bent:

Het eerste kind dat in dat huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren, krijgt de achternaam van de vader. Maar de vader en moeder kunnen er vóór de geboorte, of uiterlijk bij de aangifte van de geboorte, voor kiezen dat het kind de achternaam van de moeder krijgt. Elk volgend kind uit het huwelijk krijgt dezelfde achternaam als het eerste kind.

Als u niet getrouwd of geen geregistreerd partner bent:

Het kind krijgt de geslachtsnaam van de moeder. Wordt het kind erkend dan kunt u bij het eerste kind kiezen voor de geslachtsnaam van de vader/erkenner. Elk volgend kind in die relatie krijgt bij de erkenning dezelfde geslachtsnaam als het eerste kind.

Let op: Als er naamskeuze wordt gedaan voor een eerste kind, moet moeder persoonlijk langskomen. Het is dus verstandig tijdens de zwangerschap de akte te laten opmaken.

Geboorte buitenland

Wordt uw kind in het buitenland geboren en krijgt u daar niet de mogelijkheid van naamskeuze? U kunt onder bepaalde omstandigheden in Nederland binnen twee jaar na geboorte van dat kind een naamskeuze doen.
Er wordt een akte van naamskeuze opgemaakt, waarbij de vader én moeder aanwezig moeten zijn.

Andere nationaliteit

Indien één of beide ouders een andere nationaliteit heeft dan de Nederlandse, dan gelden er andere regels. Deze verschillen per nationaliteit. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling gemeentewinkel.

Nodig bij de aanvraag

Geldig identiteitsbewijs

Hebt u gevonden wat u zocht?