Het Activiteitenbesluit (vanuit de milieuwetgeving) staat toe festiviteiten te organiseren waarbij de geldende geluidsnormen worden overschreden. Dit mag maximaal 12 keer per kalenderjaar. Ook is het toegestaan festiviteiten in de buitenlucht te organiseren, waarbij de geldende voorschriften voor de buitenverlichting ten behoeve van sportactiviteiten worden overschreden. Ook dit mag maximaal 12 keer per kalenderjaar. Voorwaarde is wel dat van iedere festiviteit op tijd kennisgeving moet worden gedaan aan de gemeente. 

Logo DigiD

Festiviteit ten minste 14 dagen voor het begin melden:

Invullen kennisgevingsformulier incidentele festiviteiten

Als van deze incidentele festiviteitenregeling gebruik wordt gemaakt, gelden er ten aanzien van het geluid specifieke voorschriften. Deze zijn opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening onder hoofdstuk 4, artikel 4:3(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?