Op grond van de Wet op de kansspelen moet u voor het houden van een loterij bij de gemeente een vergunning aanvragen. Als de prijzen en premies een waarde hebben van meer dan € 4.500,- moet u de vergunning aanvragen bij het ministerie van justitie. Ten minste 50% van de opbrengst van de loterij moet worden besteed aan het aangegeven doel. Hierbij kunt u denken aan sport, maatschappelijk welzijn, cultuur, gezondheidszorg of ontwikkelingswerk. Voor verenigingen kan dat bijvoorbeeld zijn de bouw van een nieuw clubhuis of voor een muziekvereniging het kopen van muziekinstrumenten.

Aanvraagprocedure

Uiterlijk acht weken van tevoren moet u de loterijvergunning aanvragen. De voorschriften voor het houden van een loterij vindt u in het Kansspelenbesluit

Logo DigiD

Direct vergunning aanvragen

Na afloop van de loterij verantwoordt u deze met behulp van het formulier rekening en verantwoording (zie bijlagen). Het ingevulde formulier stuurt u terug naar de gemeente.

Bekijk de website www.kansspelautoriteit.nl. Hier kunt u bij Formulieren de brochure kansspelen lezen.

Kosten

De kosten zijn € 42,65

Bijlage(n)

Hebt u gevonden wat u zocht?