Veranderingen in de Achterhoek maken dat er steeds meer leegstaande gebouwen zijn. De gemeente Doetinchem houdt bij welke gebouwen (niet-woningen) leeg staan. We kijken naar de leegstand van gebouwen die voorheen in functie waren als bedrijf, kantoor, detailhandel, horeca en maatschappelijk vastgoed. Is het mogelijk om nieuwe invulling te geven aan deze gebouwen?

De overheid heeft een verantwoordelijkheid, maar er zijn veel meer spelers, zoals bijvoorbeeld de eigenaar van een pand, die een verantwoordelijkheid hebben in het leegstandsproces.

Wat kunt u doen?

We zijn benieuwd naar vraag en aanbod van ruimte. Om te komen tot ideeën en nieuwe initiatieven, zijn wij op zoek naar mensen die willen investeren in samenwerking. Bijvoorbeeld om met andere partijen de kosten van een groot pand op te brengen. Laat het ons weten als u goede ideeën heeft.

Meld leegstand

Meld ook als u weer een nieuwe eigenaar en/of huurder heeft

Heeft u vragen over leegstand dan kunt u een e-mail sturen naar makelpunt@doetinchem.nl of contact opnemen met mevrouw B. Kemperman van Buha(externe link), telefoonnummer (0314) 377 136.

Makelpunt

Op het Makelpunt worden leegstaande panden gepresenteerd waarvan de gemeente hoopt dat ze snel een nieuwe bestemming krijgen. Kijk voor meer informatie op doetinchem.makelpunt.nl(externe link).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het loket bouwen en wonen. Het loket bouwen en wonen kan u ook helpen met de vraag welke bestemming een pand heeft. Het loket bouwen en wonen is te bereiken via (0314) 377 377 of  via e-mail bouwen&wonen@doetinchem.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?