In haar vergadering van 2 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders de voortgangsrapportage Aanpak Leegstand vastgesteld. U kunt de voortgangsrapportage (pdf, 1,1 MB) hier lezen.

Team Leegstand

Het Team Leegstand houdt zich bezig met de aanpak van de leegstand. Het gemeentelijk team werkt soms per object, soms per gebied samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden binnen de gemeente. Onderzoek naar de zogenaamde aanloopstraten heeft geresulteerd in projecten voor de Terborgseweg en de Veentjes. Voor de laatste wordt gewerkt aan een transformatie van winkels naar wonen. In de Terborgseweg wordt de openbare ruimte vernieuwd. Middenstanders zetten in op een nog aantrekkelijker winkelklimaat en binnen afzienbare tijd wordt voor deze straat de leegstandsverordening van kracht. In regionaal verband is onlangs de Integrale Aanpak Leegstand vastgesteld. Er wordt onder andere een gezamenlijk monitoring systeem nagestreefd.

Inventarisatiekaarten

De gemeente Doetinchem houdt bij welke gebouwen (niet-woningen) leeg staan. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. Onder aan de pagina kunt u meer lezen over leegstandskaarten. 

Makelpunt

Het Makelpunt is één van de uitvoeringsinstrumenten van de gemeente en sluit perfect aan bij de beleidsdoelstellingen. Op het Makelpunt worden leegstaande panden gepresenteerd waarvan de gemeente hoopt dat ze snel een nieuwe bestemming krijgen. Kijk voor meer informatie op www.makelpunt-doetinchem.nl(externe link).

Leegstand vastgoed

Demografische veranderingen in de Achterhoek maken dat er steeds meer leegstaande gebouwen zijn. Of het nu gaat om winkels, zakelijk of maatschappelijk vastgoed, kantoren, woningen of boerderijen. Door leegstand komt de kwaliteit van het woon- en leefklimaat onder druk te staan. Daarom hebben zeven Achterhoekse gemeenten de handen ineen geslagen; faciliteren om leegstaande gebouwen een passende invulling of functionele transformatie te geven.

In 2016 zijn de Achterhoekse gemeenten aan de slag gegaan. Te beginnen met inventariseren welke leegstaande panden er zijn, om vervolgens te verkennen welke manieren er zijn om wat te doen aan leegstand. Daarbij hoort ook anticiperen op het feit dat niet alle leegstand op te lossen is. De overheid heeft een verantwoordelijkheid, maar er zijn veel meer spelers, zoals bijvoorbeeld de eigenaar van een pand, die een verantwoordelijkheid hebben in het leegstandsproces.

Instrumentenkoffer

De instrumentenkoffer(pdf, 3,2 MB) bevat instrumenten die kunnen bijdragen aan de aanpak van leegstand. We presenteren ze gekoppeld aan een casus waar ze zijn toegepast of geven een voorbeeld van hoe de toepassing zou kunnen zijn. Ook beschrijven we de ervaring met het instrument in de specifieke casus en geven uitgangspunten mee voor de toepasbaarheid van het instrument. Met deze instrumentenkoffer willen we een veelheid aan opties voor de aanpak van leegstand laten zien.

Wat kunt u doen?

Team Leegstand is geïnteresseerd in de vraag en het aanbod naar ruimte. Ook zijn wij op zoek naar mensen die willen investeren in samenwerking. Bijvoorbeeld om met andere partijen de kosten van een groot pand op te brengen. Om te komen tot kruisbestuiving en nieuwe initiatieven. Laat het ons weten als u goede ideeën heeft.

Hebt u vragen over leegstand dan kunt u een e-mail sturen naar makelpunt@doetinchem.nl of contact opnemen met mevrouw B. Kemperman van Buha(externe link), telefoonnummer (0314) 377 136.

Achtergrondinformatie

Herbestemming speelt al langer een rol in relatie tot industrieel erfgoed. Een mooi voorbeeld van succesvol herbestemmen is de nieuwe functie die het voormalig postkantoor in Doetinchem(externe link) heeft gekregen. In dit rijksmonument zijn sinds 2011 het Stadsmuseum Doetinchem en Bijzonder restaurant Borghuis gevestigd.

Toelichting leegstandskaarten

De gemeente Doetinchem houdt bij welke gebouwen (niet-woningen) leeg staan. Dit overzicht maken we iedere zes maanden actueel.

We kijken naar de leegstand van gebouwen die voorheen in functie waren als bedrijf, kantoor, detailhandel, horeca en maatschappelijk vastgoed. Dit verschil is te zien door het verschil in kleurgebruik. Ook is in de legenda terug te vinden hoe lang een gebouw al leeg staat.

De functie-aanduiding die wij op onze leegstandkaarten gebruiken, zegt niets over het bestemmingsplan of de mogelijke invullingen van een leegstaand gebouw. Wij kunnen u daar wel over informeren. Soms wordt een gebouw wel beheerd, maar niet structureel gebruikt. Het kan zijn dat dergelijke gebouwen niet op onze kaarten zijn te vinden.

Op deze website kunt u de inventarisatiekaart en legenda bekijken van de hele gemeente en de deelkaarten van de stad Doetinchem en de dorpen Gaanderen en Wehl en Nieuw Wehl. Ook is de legenda los te gebruiken.

U kunt verschillende redenen hebben voor het bekijken van deze kaarten. Mocht u meer willen weten van een gebouw, dan kunt u er letterlijk zelf op afstappen, maar wij kunnen u ook helpen bij het leggen van contact of het beantwoorden van andere vragen:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het loket bouwen en wonen, telefoonnummer (0314) 377 377. Het loket bouwen en wonen kan u ook helpen met de vraag welke bestemming op een pand zit. Het loket bouwen en wonen is alleen op afspraak geopend. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het telefoonnummer (0314) 377 377.

De onderstaande kaarten zijn slechts ter illustratie. Ze zijn niet toegankelijk volgens de Wet digitale toegankelijkheid.

Wilt u meer over de kaarten weten? Neem dan contact op met het loket bouwen en wonen, telefoonnummer (0314) 377 377.

Te downloaden:

Hebt u gevonden wat u zocht?