Wat mag er op het platteland, in het buitengebied of zoals wij het liever noemen in ons landelijk gebied? In dat mooie landelijke gebied heeft u soms te maken met andere regels dan in het stedelijk gebied. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie.

Geldende regels staan in het omgevingsplan

Op de pagina Omgevingsplan bekijken staan de regels hoe u uw grond (uw perceel) mag gebruiken en wat u er mag bouwen. Is er bij u niets veranderd en is het gebruik toegestaan? Dan heeft u weinig met deze regels van doen. De regels worden nuttig als u iets nieuws of iets anders wilt in het landelijk gebied. U kunt dit uitzoeken op de website omgevingsloket.nl(externe link). Met de ‘vergunningcheck’ of door te kijken bij ‘regels op de kaart’.

Past uw plan niet binnen de geldende regels van het omgevingsplan?

Dan kan het zijn dat de gemeente mogelijk toch mee kan werken. Dit staat in een aantal algemene regels met voorwaarden. U vindt de regels Planologisch kader landelijk gebied(externe link) op de website van lokaleregelgeving.overheid.nl. Past het in een van deze algemene regels, dan kan de gemeente afwijken van het omgevingsplan. En krijgt u hiervoor toch toestemming.

Heeft u een plan dat over woningbouw gaat?

Dan past dit mogelijk binnen de kaders die hiervoor staan op de website van lokaleregelgeving.overheid.nl in de Notitie wonen landelijk gebied(externe link). Het moet dan gaan om woningsplitsing of vervangende woningbouw bij sloop van een voormalig agrarisch bedrijf. In deze situaties komen er woningen bij in het landelijk gebied. Past uw plan binnen de voorwaarden in de notitie? Dan mag u erop vertrouwen dat de gemeente wil meewerken aan de wijziging. Wel is een procedure nodig om het omgevingsplan te wijzigen. Op de pagina Omgevingsplan wijzigen leest u er meer over.

Extra regels voor veehouderijbedrijven

Voor veehouderijbedrijven kunnen nog andere extra regels gelden. Deze gelden als u plannen heeft voor het uitbreiden van de veestalling. Deze regels staan op de website van lokaleregelgeving.overheid.nl in het Plussenbeleid(externe link).

Heeft u een ander plan in het landelijk gebied?

Alles wat in het omgevingsplan staat gaat uit van het bestaand gebruik en kleine veranderingen of uitbreidingen. In het ‘Planologisch kader landelijk gebied’ en de ‘Notitie wonen landelijk gebied’ geeft de gemeente ruimte voor wat grotere veranderingen. Als uw plan hier niet in past, wil dit niet meteen zeggen dat de gemeente niet wil meewerken. Neem dan contact op met de gemeente om te bespreken wat kan en wat niet kan. Op de pagina Informatie over het loket bouwen en wonen leest u hoe u dat doet.

Heeft u gevonden wat u zocht?