Gemeente Doetinchem stimuleert het gebruik van elektrische auto’s. Elektrisch rijden is beter voor het milieu en de leefomgeving omdat er tijdens het rijden geen uitlaatgassen vrijkomen. Openbare laadpalen laden een elektrische auto of plug-in hybride binnen 3 tot 7 uur weer volledig op. Dit gaat veel sneller dan het opladen via een stopcontact. De aansluiting en stekker hiervoor zijn anders. U kunt voor uw elektrische auto een openbare laadpaal bij u in de buurt aanvragen. Gemeente Doetinchem laat u kiezen uit marktpartijen die zich conformeren aan de regels vanuit de gemeente.

Laadpaal aanvragen

Openbare laadpalen worden geplaatst en geëxploiteerd door commerciële aanbieders. U kunt via de website van deze marktpartijen een aanvraag indienen voor een openbare laadpaal in uw buurt. In gemeente Doetinchem zijn momenteel de volgende aanbieders bekend:

Klik op de aanbieder om uw aanvraag in te dienen. De aanbieder dient de aanvraag daarna in bij ons. Wij toetsen de aanvraag aan de beleidsregels voor oplaadinfrastructuur en letten daarbij onder andere op spreiding over de gemeente, vindbaarheid, parkeerdruk in de omgeving en eventuele belemmeringen in het openbaar gebied. Na goedkeuring verstrekken wij een vergunning en nemen wij een verkeersbesluit. De behandeling van een aanvraag duurt minimaal 16 weken.

Let op: marktpartijen hanteren verschillende laadtarieven en voorwaarden. Deze zijn te vinden op de websites van de marktpartijen.

Openbaar, (meestal) niet gratis

De laadpalen zijn openbaar, maar in de meeste gevallen niet gratis. Ze zijn geen eigendom van de gemeente maar worden geplaatst en geëxploiteerd door verschillende (commerciële) aanbieders. Om van een laadpaal gebruik te kunnen maken is veelal een oplaadpas nodig. Er zijn diverse aanbieders die hiervoor abonnementen aanbieden.

Locaties laadpalen

Op www.oplaadpalen.nl vindt u alle locaties van openbare laadpalen. Bij de laadpalen staat een bord met een witte P en het onderschrift ‘Opladen elektrische voertuigen’. Alleen elektrische en hybride auto’s die op de laadpaal zijn aangesloten mogen daar parkeren.

Meer informatie

Wilt u meer weten over laadpalen voor elektrische auto’s? Stel uw vragen via gemeente@doetinchem.nl.

Hebt u gevonden wat u zocht?