Niet iedereen houdt geld over om te sparen. Onverwachte kosten kunnen voor problemen zorgen. Een verantwoorde lening kan dan een oplossing zijn.

Voor inwoners die niet bij een reguliere bank terecht kunnen voor een lening, is er het systeem van de sociale kredietverstrekking. Met deze lening kunnen inwoners alleen noodzakelijke uitgaven doen en financiële tegenvallers opvangen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor sociale kredietverstrekking?

  • U of uw gezin heeft een gezamenlijk inkomen tot 130% van het bruto minimum loon, en/of;
  • U heeft problematische schulden of een achterstandsmelding bij het Bureau Krediet Registratie, en/of;
  • U kunt niet bij een andere kredietverstrekker terecht vanwege uw leeftijd (u bent 65 jaar of ouder) of tijdelijke verblijfsvergunning, en/of;
  • U beschikt over een schriftelijke afwijzing voor eenzelfde kredietaanvraag bij een andere bank.

Hoe werkt sociale kredietverstrekking?

U neemt contact op met de consulenten financiële ondersteuning van het Bureau voor Financiële Ondersteuning.

  • Samen met de consulent kijkt u naar uw financiële situatie. U kunt advies krijgen over uw budget of inkomensvoorzieningen.
  • Blijkt het verstrekken van een lening in uw situatie de beste oplossing? Dan zorgt de consulent er samen met u voor dat de aanvraag wordt aangeleverd bij de Kredietbank.
  • De Kredietbank toetst vervolgens of u in aanmerking komt voor een kredietverstrekking. De hoogte van het krediet is afhankelijk van uw inkomen en het doel waaraan het krediet wordt besteed. Het krediet moet binnen een redelijke termijn door u kunnen worden terugbetaald.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de gemeente. Vraag naar de consulent financiële ondersteuning. De consulenten houden telefonisch spreekuur. U kunt hen op werkdagen bellen van 9.00 tot 10.30 uur. Het telefoonnummer is (0314) 377 377.

Heeft u gevonden wat u zocht?