Koninklijke onderscheiding

Kent u iemand die een Koninklijke onderscheiding (Lintje) verdient? Bijvoorbeeld omdat die persoon zich enorm inzet voor een (sport)vereniging of ander vrijwilligerswerk? Dan kunt u die persoon voordragen.

Wie komt in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding?

Bron foto: Kanselarij der Nederlandse Orden

Iedereen kan voor een ander een Koninklijke onderscheiding aanvragen, maar niet iedereen komt ervoor in aanmerking. Aan het krijgen van een Koninklijke onderscheiding zijn voorwaarden verbonden. Veel waarde wordt toegekend aan het uitoefenen van maatschappelijke functies die in de vrije tijd werden en nog worden vervuld. Daarbij moet sprake zijn van bijzondere verdiensten.

Het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding begint vaak bij een vereniging/instelling of particulier die van mening is dat iemand een onderscheiding verdient. Belangrijk is dat bij de aanvraag zoveel mogelijk informatie over de betrokkene wordt vermeld. Met andere woorden: een opsomming van de verdiensten en de duur daarvan moeten in de aanvraag worden genoemd.

Wat moet ik doen?

Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Neem dan contact op met de gemeente waarin de vrijwilliger woont. De kabinetsmedewerker die de lintjes behandelt kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn. De kabinetsmedewerker van gemeente Doetinchem is bereikbaar via (0314) 377 377 of stel uw vraag via het contactformulier.

Deze medewerker kan u alle informatie geven over:

  • de voorwaarden
  • het indienen van de aanvraag
  • de procedure

Wanneer indienen en uitreiken?

Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse Lintjesregen (de zogenaamde algemene gelegenheid), op de laatste werkdag voor Koningsdag. Ook kunnen lintjes uitgereikt worden bij een bijzondere gelegenheid, bijvoorbeeld bij een afscheid of jubileum.

Een aanvraag voor de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding bij de Lintjesregen moet voor 1 juni vóór het jaar van de uitreiking worden ingediend. Een aanvraag voor een bijzondere gelegenheid moet minimaal 6 maanden voor de gewenste datum bij de gemeente ingediend zijn.

De procedure

Nadat u uw voorstel voor een aanvraag hebt besproken met de kabinetsmedewerker ontvang u een aanvraagformulier. U verzamelt alle benodigde informatie, vult het aanvraagformulier in en mailt alle informatie onder vermelding van 'Koninklijke onderscheiding' naar kabinet@doetinchem.nl. Het zal duidelijk zijn dat een en ander veel tijd kost, zeker omdat de hele procedure strikt vertrouwelijk moet verlopen.

Heeft u gevonden wat u zocht?