Voor het houden van kleine kansspelen zoals kien activiteiten (bingo, kienspel, vogelpiekspel, rad van avontuur en dergelijke) is het niet nodig om een vergunning aan te vragen.

Melding

Wel moet u de activiteit uiterlijk 14 dagen van tevoren melden bij de gemeente via het meldformulier. U kunt inloggen met eHerkenning. 

Logo eHerkenning

Meldingsformulier klein kansspel

Voorwaarden

  • U mag een klein kansspel organiseren als uw organisatie ten minste drie jaar bestaat en de maatschappelijke doelstelling van de vereniging duidelijk is omschreven in de statuten. Dit doel mag niet het organiseren van kleine kansspelen zijn.
  • De bijeenkomst moet worden georganiseerd ten behoeve van een specifiek doel.
  • Er mogen geen andere personen dan bestuursleden van de vereniging als organisator optreden.
  • De bijeenkomst wordt gehouden onder toezicht en leiding van een (bestuurs)lid. Deze persoon is door de organiserende vereniging aangewezen.
  • Het prijzenpakket is aan een maximum gebonden van € 400,- per spelronde en € 1.550,- per bijeenkomst.
  • Het is verboden voor personen beneden de 16 jaar aan de spelen deel te nemen.
  • Op verzoek van de daartoe bevoegd ambtenaar moet inzage worden gegeven in alle zaken en stukken die op enige manier betrekking hebben op de bijeenkomst.

Wat kost het?

Aan de melding zijn geen kosten verbonden.

Hebt u gevonden wat u zocht?