Ook in Gaanderen is behoefte aan meer woningen. Voor de locatie van de Augustinusschool aan de Van Damstraat werken we een plan voor woningbouw uit. Op deze plek kunnen ongeveer 25 tot 30 woningen worden gebouwd. Daartoe wordt de bestemming van de locatie omgezet naar een situatie waar wonen mogelijk is.

Op dinsdag 9 januari 2024 is een inloopavond geweest met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan. 

Stedenbouwkundige visie

In het plan gebruiken we de groene omgeving en het bijzondere feit dat het gebied aan een rivierduin ligt: wonen in een parkachtige omgeving, waar de auto te gast is. Het gebied krijgt ruimte voor wandelpaden en voor speel- en buurtplekken, waar omheen de woningen komen. Er komt een mix van verschillende woningtypen die past bij de dorpse kwaliteit en woningbehoefte van Gaanderen.  Bekijk ook de Visie van het Augustinus Park Gaanderen.

Veelgestelde vragen

Het totale plan is een groter gebied dan alleen de schoollocatie, hoe zit dat?

Het gebied bestaat uit twee delen: de locatie van de Augustinusschool en de naastgelegen St. Jozefterrein van Sensire. Met het oog op de toekomst is in overleg met Sensire een stedenbouwkundige visie gemaakt voor dit hele gebied. Zo zijn beide delen op elkaar afgestemd. Tegelijkertijd kan het ene deel onafhankelijk van het andere in ontwikkeling genomen worden. Het gebied van de school bereiden we nu voor als fase 1.

Welk type woningen komen er?

Uit eerdere onderzoeken blijkt dat er vooral behoefte is aan woningen voor starters/jongeren en senioren. In dit plan kijken we naar een mix van betaalbare en goedkope woningen, zoals rijwoningen, geschakelde woningen en appartementen. 

Ik heb interesse in een woning in het project. Kan ik mij op een lijst van belangstellenden laten zetten?

Op dit moment is nog niet bekend hoe de definitieve invulling van het project gaat worden. Het is daarom niet mogelijk om u op een belangstellendenlijst te zetten of in te schrijven voor een kavel. Als er meer bekend is, vindt u hierover informatie op deze pagina. 

Ik ben geïnteresseerd in een huurwoning. Hoe kan ik mij hiervoor inschrijven?

Inschrijven kan op dit moment niet. Als er meer bekend is, vindt u informatie hierover op deze pagina. 

Mag gemeente Doetinchem voorrang verlenen aan eigen inwoners voor Het Augustinuspark?

Gemeente Doetinchem mag op dit moment geen voorrang verlenen aan eigen inwoners, omdat zij een dergelijke voorkeursregeling niet mag toepassen. We volgen hierover de geldende wet- en regelgeving. Verder heeft de gemeenteraad van Doetinchem eind 2021 ingestemd met de beleidsregels zelfbewoningsplicht. Bekijk voor meer informatie de pagina Een kavel kopen.

Moet een koper de woning zelf gaan bewonen?

Ja. De gemeente Doetinchem kent sinds eind 2021 de zelfbewoningsplicht voor nieuwe woningen. Op Het Augustinuspark is ook de Doelgroepenverordening betaalbare woningen gemeente Doetinchem 2023(externe link) van toepassing. Hiermee wordt naast prijsgrenzen, inkomensgrenzen en instandhouding van de betaalbare woningen ook geregeld dat de betaalbare koopwoningen (tot € 355.000) door de koper zelf bewoond moeten worden. De periode voor zelfbewoning is gelijk aan de instandhoudingstermijn. Voor de betaalbare koopwoningen is die termijn 10 jaar. Wil iemand de woning binnen die 10 jaar weer verkopen, dan is ook de volgende koper verplicht de woning zelf te bewonen. Totdat de 10 jaar periode is afgelopen. 

Wie gaat er bouwen/ontwikkelen? 

Het is nog niet bekend wie de woningen gaat bouwen. Dit werken we uit als we de verkaveling voorbereiden. 

Zijn er mogelijkheden voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)?

Dit zal duidelijk worden bij de uitwerking van de verkaveling.

Heeft u vragen over dit project? 

Stuur dan een e-mail naar hetaugustinuspark@doetinchem.nl.
 

Contact

Heeft u vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar hetaugustinuspark@doetinchem.nl. Telefonisch kunt u contact opnemen met projectleider Frederike Jager via (0314) 377 377.

Het proces in stappen

 1. Afgerond: Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen

  We starten nu de voorbereidingen om het ontwerp bestemmingsplan Het Augustinuspark vast te laten stellen.

 2. Afgerond: Het ontwerp beeldkwaliteitsplan heeft ter inzage gelegen

  We starten nu de voorbereidingen om het ontwerp beeldkwaliteitsplan Het Augustinuspark (pdf, 3.932 kB) vast te laten stellen

 3. Momenteel bezig: Juridische procedure

  Eerste helft 2024: juridische procedure voor definitief bestemmingsplan en vaststelling definitief beeldkwaliteitsplan.

 4. Nog te doen: opstellen inrichtingsplan openbare ruimte

  Het inrichtingsplan wordt midden 2024 opgesteld.

 5. Nog te doen: Start voorbereiding bouwfase

  De voorbereiding van de bouwfase op de locatie wordt in de tweede helft van 2024 gestart.

Hebt u gevonden wat u zocht?