Op deze pagina vindt u alle documenten die te maken hebben met de financiën van de gemeente Doetinchem.

Kadernota

De kadernota is het kaderstellende visiedocument van de raad, dat de basis vormt voor de begroting van het volgende jaar.

Klik op het bestand om de kadernota te bekijken. 

Begroting

Elk jaar stelt de gemeenteraad de begroting vast voor het komende jaar. In de begroting staat wat de plannen zijn en welke resultaten de raad wil behalen. Ook worden de plannen financiëel vertaald.

Klik op het bestand om de begroting te bekijken.

Jaarstukken

In de jaarrekening legt de gemeente verantwoording af over de uitvoering van de begroting.

Klik op het het bestand om de jaarrekening te bekijken. 

Bestuurlijke monitor

De bestuurlijke monitor rapporteert over de voortgang van de begroting in het lopende jaar en wordt twee keer per jaar opgesteld.

Klik op het bestand om de 2e bestuurlijke monitor te bekijken.

Hebt u gevonden wat u zocht?