Op deze pagina vindt u alle documenten die te maken hebben met de financiën van de gemeente Doetinchem.

Kadernota

De kadernota is het kaderstellende visiedocument van de raad, dat de basis vormt voor de begroting van het volgende jaar. De kadernota 2024 vindt u op besluitvorming.doetinchem.nl/2023/6-juli onder agendapunt 9.

Begroting

Elk jaar stelt de gemeenteraad de begroting vast voor het komende jaar. In de begroting staat wat de plannen zijn en welke resultaten de raad wil behalen. Ook worden de plannen financieel vertaald. De begroting 2024 vindt u op besluitvorming.doetinchem.nl/2023/2-november onder agendapunt 2.

Jaarstukken

In de jaarrekening legt de gemeente verantwoording af over de uitvoering van de begroting. De jaarstukken 2022 vindt u op besluitvorming.doetinchem.nl/2023/6-juli onder agendapunt 10.10.

Bestuurlijke monitor

De bestuurlijke monitor rapporteert over de voortgang van de begroting in het lopende jaar en wordt twee keer per jaar opgesteld. De tweede bestuurlijke monitor 2023 vindt u op besluitvorming.doetinchem.nl/2023/26-oktober onder agendapunt 7.10.

Wilt u verder terugkijken?

Bekijk dan het digitale archief

Heeft u gevonden wat u zocht?