Wilt u met een graafmachine werkzaamheden uitvoeren in een ondergrond waarin kabels en leidingen liggen? U moet dan van tevoren een graafmelding doen bij het Kadaster. Na de graafmelding krijgt u informatie over de kabels en leidingen in de grond waar u wilt graven. U hebt deze informatie nodig om graafschade aan de kabels en leidingen te voorkomen.

Wat moet ik doen?

U vraagt de informatie op bij het Kadaster door een graafmelding te doen via Klic-online. Hiervoor moet u zich eerst eenmalig aanmelden bij het Kadaster(externe link). Doe de graafmelding uiterlijk 20 werkdagen voordat u met de graafwerkzaamheden begint. Het Kadaster heeft dan voldoende tijd om u de benodigde informatie te kunnen geven.

Goed om te weten

Beheerders van ondergrondse kabel- en leidingnetten moeten bij het Kadaster informatie aanleveren over hun netten. U hebt deze informatie als uitvoerder van het graven (grondroerder) nodig bij het graven. De informatie moet aanwezig zijn op de plek waar gegraven wordt, zodat u graafschade aan kabels en leidingen kunt voorkomen.

U moet een graafmelding doen als u dieper graaft dan een halve meter. Bij de melding geeft u een graafpolygoon op. Dit is de weergave op kaart van het gebied waarbinnen de graaflocatie zich bevindt. De uitvoerder die gaat graven (de grondroerder) maakt deze weergave.

Aanvullende informatie

Het proces van informatie-uitwisseling wordt beschreven in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten. Dit wordt ook wel de Grondroerdersregeling genoemd. Deze is verder uitgewerkt in het Besluit en de Regeling informatie-uitwisseling ondergrondse netten.

Hebt u gevonden wat u zocht?