U kunt een fietsvergoeding aanvragen als:

  • De leerling gaat naar het (voortgezet) speciaal onderwijs en basisonderwijs van de gewenste levens- of geloofsovertuiging en speciaal basisonderwijs.
  • De afstand van huis naar school meer is dan 6 km.
  • De leerling niet zelfstandig naar school kan fietsen, bijvoorbeeld vanwege de leeftijd van de leerling of een structurele beperking.

Heeft de leerling begeleiding nodig bij het fietsen naar school? Dan komt de begeleider mogelijk ook in aanmerking voor een fietsvergoeding als:

  • De leerling  jonger is dan 9 jaar. 
  • De leerling niet zelfstandig naar school kan fietsen, bijvoorbeeld vanwege de leeftijd van de leerling of een blijvende beperking.

De afstand van huis naar school berekent u met de ANWB routeplanner met de instelling kortste fietsroute. Deze route moet voor de leerling begaanbaar en veilig zijn. De vergoeding voor het gebruik van een eigen fiets is € 0,09 per kilometer. Leg goed uit waarom u denkt dat de leerling en/of de begeleider voor deze vergoeding in aanmerking komt.

Fietsvergoeding vraagt u aan op de pagina leerlingenvervoer aanvragen.

Bijlagen

Zet alvast de volgende bijlagen klaar op uw computer:

  • De diagnose(s) van de leerling.
  • Medische informatie van de leerling. Deze informatie mag niet ouder zijn dan 2 jaar. De aard van de handicap of aandoening is zodanig dat de leerling niet met de fiets kan reizen,ook niet met begeleiding. Het gaat daarbij om gemotiveerde verklaring(en) van een specialist/behandelend arts (niet de huisarts) en/of orthopedagoog/psycholoog/psychiater.
  • Kunt u om medische redenen niet zelf de leerling begeleiden? Dan hebt u ook een verklaring van de arts nodig.
  • Gaat de leerling naar speciaal (voortgezet) onderwijs of speciaal basisonderwijs? Dan hebt u ook een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig.

Vraag ruim op tijd de vergoeding aan en stuur alle bijlagen mee. Stuurt u niet de bijlagen mee die nodig zijn? Dan kan het langer duren voordat wij een besluit nemen over de vergoeding.

Hebt u gevonden wat u zocht?