Hebt u plannen om een horecabedrijf te starten of over te nemen? Voor het schenken van alcohol hebt u een drank- en horecavergunning nodig.

Wat moet ik doen?

Stuur een verzoek voor het plannen van een afspraak.

Verzoek afspraak intakegesprek

U wordt vervolgens gebeld voor het maken van de afspraak. Het intakegesprek heeft u met medewerkers van het team Vergunningverlening Toezicht Belastingen. Tijdens de intake wordt u breed geïnformeerd over alles wat met de drank- en horecavergunning te maken heeft.

Als blijkt dat u een vergunning kunt aanvragen, krijgt u een overzicht van alle gegevens die u moet inleveren.

Als u alleen een wijziging van een leidinggevende wilt doorgeven, hoeft er geen intakegesprek plaats te vinden.

Wijziging van leidinggevende(n) in uw horecabedrijf of slijterij? 

Logo eHerkenning
  • Meld de wijziging binnen één maand
  • Vul het meldingsformulier in
  • Inloggen met DigiD is voor personen. eHerkenning is voor bedrijven.   

Wijziging leidinggevende(n) drank- en horecavergunning

  • de aangemelde leidinggevende(n) mag onmiddellijk actief zijn in uw horecazaak, als de ontvangstbevestiging is ontvangen
  • de ontvangstbevestiging bewaart u bij uw drank- en horecavergunning
  • na toetsing ontvangt u bericht of de leidinggevende(n) voldoet /voldoen. Zo ja, dan ontvangt u een aangepast aanhangsel
  • het aanhangsel hoort bij uw drank- en horecavergunning

Hebt u nog vragen?

Bel team Vergunningverlening Toezicht Belastingen voor meer uitleg, tel (0314) 377 377.

Wat kost het?

Overzicht kosten
Omschrijving Prijs
Het in behandeling nemen van een drank- en horecavergunning € 295,30
Wijzigen van het aanhangsel van de vergunning € 105,30
Wijzigen van het aanhangsel voor een paracommerciële instelling €   37,75
De kosten voor het in behandeling nemen van een melding
zoals vermeld in artikel 30 van de Alcoholwet
€   41,00

Hebt u gevonden wat u zocht?