Het college bestaat uit de burgemeester en zes wethouders en vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bereidt de voorstellen aan de gemeenteraad voor en voert de besluiten van de gemeenteraad uit. Binnen het college van burgemeester en wethouders is een taakverdeling gemaakt. Deze portefeuilleverdeling vindt u hieronder. Het college wordt ondersteund door de gemeentesecretaris.

Vergadering college

Iedere dinsdag vergadert het college. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Wel kunt u de besluitenlijst van deze vergaderingen bekijken in het bestuurlijk informatiesysteem (BIS) of aan de balie in het stadhuis.

Burgemeester mr. M. (Mark) Boumans MBA MPM

Op 18 mei 2017 is Mark Boumans (Oosterhesselen, 1974) geïnstalleerd als burgemeester van Doetinchem.

Zelf noemt hij het burgemeesterschap 'de mooiste baan ter wereld'. Sinds 2000 heeft Boumans diverse politiek-bestuurlijke functies vervuld. Als lid van provinciale staten in Groningen, raadslid in de gemeente Groningen, wethouder in Meppel, burgemeester van Haren, gedeputeerde in het college van gedeputeerde staten van Groningen en waarnemend burgemeester in Ommen, heeft hij een schat aan bestuurlijke ervaring opgedaan.

Zijn politieke carrière begon in 1995 als medewerker van de gemeenteraadsfractie van de VVD in Groningen, waar hij ook juridische bestuurswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen studeerde. Later behaalde hij zijn master of Public Management aan de Universiteit Twente en recent ronde hij de master of Business Administration af aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Hij werkte onder andere als beleidsadviseur bij de regionale brandweer Drenthe, consultant bij een adviesbureau, projectmanager bij het openbaar ministerie en directeur van de Thorbecke Academie. Ook vervulde Boumans diverse toezichthoudende en bestuursfuncties op het gebied van zorg, onderwijs en sport.

‘Ik vind het vooral belangrijk dicht bij de mensen te staan. Laagdrempelig, zichtbaar en aanwezig voor de burger. Je kunt pas goed besturen als je een klik met je omgeving hebt. Maar ik houd ook van aanpakken, maar dan wel samen aanpakken. Participatie is voor mij een sleutelwoord. Ook vind ik het belangrijk om de komende jaren te werken aan de verbinding met de Regio Achterhoek, provincie Gelderland en het rijk. Dit zorgt voor een sterke positie van onze mooie gemeente.’

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Internationale samenwerking
 • Regionale aangelegenheden
 • Lobby
 • Communicatie
 • Kabinet en representatie
 • Algemene plaatselijke verordening
 • Integrale handhaving
 • Bezwaar en beroep
 • Klachten
 • Personeel & organisatie
 • Bestuurlijke coördinatie

Nevenfuncties

Bekijk de nevenfuncties van burgemeester mr. M (Mark) Boumans MBA MPM.

Contact

bestuur@doetinchem.nl

Social media

Volg Mark Boumans op X via @MarkBoumans(externe link)

Wethouder I.M. (Ingrid) Lambregts (CDA)

Ingrid Lambregts (Hillegom, 1963) is politicus voor het CDA en sinds mei 2014 wethouder van gemeente Doetinchem. Na haar studie Bedrijfskunde aan Nyenrode werkte ze geruime tijd in commerciële en leidinggevende functies bij de Nederlandse vestiging van automatiseringsleverancier NCR en daarna als zelfstandig ondernemer op het gebied van managementcoaching, interim management, training en procesbegeleiding. Daarnaast was ze bestuurslid bij een bank en toezichthouder bij een zorgaanbieder.

Het gezinsleven met opgroeiende kinderen vergrootte haar betrokkenheid bij de eigen gemeente. Dit motiveerde haar in 2002 om politiek actief te worden voor het CDA. In de periode 2002-2011 was zij achtereenvolgens raadslid, fractievoorzitter en wethouder in De Ronde Venen. Tevens was ze 1e loco burgemeester. In 2011 pakte ze haar werk als zelfstandig ondernemer weer op.

Ingrid houdt van het veelzijdige Doetinchem en de ‘gewoon-doen’ mentaliteit van de inwoners en ondernemers. De combinatie van ambitieuze, gastvrije centrumgemeente, tradities koesterende dorpen en het prachtige, groene buitengebied vindt ze uniek aan de Achterhoek. Het is haar motivatie om die kwaliteiten te behouden en om mee te helpen deze verder uit te bouwen.

“Ik geloof in de lokale kracht van de samenleving. Daar gebeurt het. De gemeente moet inwoners, bedrijven en instellingen het vertrouwen en de ruimte geven om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Zo komen op creatieve wijze nieuwe en eigentijdse ideeën en oplossingen tot stand. Dat begint bij het echt naar elkaar luisteren, verbinding zoeken, durven experimenteren en samen leren. De gemeente moet daarbij een betrouwbare partner zijn die zegt wat ze doet en doet wat ze zegt.”

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening bebouwde omgeving
 • Volkshuisvesting
 • Omgevingswet
 • Asielbeleid
 • Milieu en omgevingsdienst Achterhoek
 • Bouw- & woningtoezicht

Nevenfuncties

Bekijk de nevenfuncties van wethouder I. M. (Ingrid) Lambregts.

Contact

bestuur@doetinchem.nl

Social media

Volg Ingrid Lambregts op X via @ingridlambregts(externe link).

Wethouder R.G.M. (Robbert) Hummelink (VVD)

Robbert Hummelink (Baak, 1989) is sinds maart 2023 wethouder van de gemeente Doetinchem. Hij is een geboren en getogen Achterhoeker. Na zijn geboorte verhuisden zijn ouders al snel van Baak naar Doetinchem. Daar doorliep Robbert al zijn scholen, totdat hij ging studeren aan de politieacademie in Apeldoorn. Bij de politie heeft hij jarenlang in de surveillancedienst gewerkt en werd uiteindelijk operationeel leidinggevende van de politie Winterswijk. In 2021 maakte Robbert de stap naar de gemeente Winterswijk, waar hij tot nu toe manager was van een aantal afdelingen in de bedrijfsvoering. Robbert heeft in de Achterhoek een breed netwerk in het openbaar bestuur en het bedrijfsleven.

In 2018 kwam Robbert als nieuwkomer in de raad en werd toen fractievoorzitter van de VVD. Helaas moest hij door een functiewijziging bij de politie afstand doen van zijn plek in de raad. Deze functies konden en mochten niet samengaan. Daar is verandering in gekomen en Robbert is sinds september 2021 weer actief geworden als raadslid. Op donderdag 2 maart 2023 nam hij het wethouders-stokje over van Hans Dales die vanwege gezondheidsredenen stopt.

"Doetinchem wil 70.000 inwoners in 2036. Groeien en tegelijkertijd onze belangrijke waarden behouden; dat is een mooie uitdaging die vraagt om creatieve oplossingen. Ik ga deze uitdaging graag samen met onze ondernemers, maatschappelijke organisaties en samenleving aan."

Portefeuille

 • economische zaken
 • binnenstad Doetinchem
 • evenementen
 • jeugd(hulp)
 • cultuurhistorie en dorps-, wijk- en buurtontwikkeling

Nevenfuncties

Bekijk hier de nevenfuncties van wethouder R.G.M. (Robbert) Hummelink.

Social media

Volg Robbert Hummelink:

Wethouder P.J.A.O.M. (Patrick) Moors (GBD)

Patrick Moors (Doetinchem, 1978) is wethouder van de gemeente Doetinchem sinds 2022.

Patrick is in Doetinchem geboren en na 8 jaar in Zeddam gewoond te hebben verhuisd naar Doetinchem. In zijn jongere jaren heeft hij verschillende dingen georganiseerd voor kinderen in de wijk de Huet waar hij destijds woonde. Na zijn studietijd heeft hij nog een aantal jaar in de horeca van Doetinchem gewerkt. Sinds 2008 is hij begonnen als zelfstandig ondernemer. Dit heeft hij met veel passie gedaan. Eind 2013 was hij medeoprichter van GBD (GemeenteBelangen Doetinchem). Vervolgens kwam hijzelf in 2014 na de verkiezingen in de gemeenteraad. Vanaf 2016 is hij fractievoorzitter geweest van de partij.

“Het moment dat ik klaar was om de politiek in te gaan wilde ik Doetinchem een stukje mooier maken om te wonen en te werken. Nu is de volgende stap gekomen en kan ik dit doen als wethouder. Ik ben een verbinder en wil kijken of er meer verbindingen mogelijk zijn tussen bijvoorbeeld sport en maatschappelijke ondersteuning. Ook wil ik de inwoners meer betrekken bij besluiten die de gemeente maakt. Dan heb ik het niet alleen over volwassenen, maar juist ook onze toekomst, de kinderen en jongeren. We moeten als gemeente iedereen de mogelijkheid geven om mee te doen. Ik zou het mooi vinden wanneer iemand die denkt niet te kunnen sporten, toch een sport vindt om aan deel te nemen. Samen komen we verder!”

Portefeuille

 • Sport
 • Spelen
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Maatschappelijke opvang
 • Vrijwilligers en mantelzorgers
 • Burgerparticipatie
 • Accommodaties
 • Water en riolering
 • Dienstverlening en bedrijfsvoering
 • Privacy en informatiebeveiliging

Nevenfuncties

Bekijk de nevenfuncties van wethouder P.J.A.O.M. (Patrick) Moors.

Contact

bestuur@doetinchem.nl

Social Media

Volg Patrick Moors op X via @Patrick_Moors(externe link) via Linkdin en facebook.

Wethouder drs. E.J. (Jorik) Huizinga MBA (D66)

Jorik Huizinga (Neede, 1977) is wethouder van de gemeente Doetinchem sinds 2018.

Jorik groeide op in het Achterhoekse dorp Laren (gemeente Lochem). Na afronding van de pabo aan de Iselinge Hogeschool in Doetinchem in 1999, stond Jorik een aantal jaar voor de klas op diverse basisscholen. Hij volgde een master Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en ging in 2002 werken op de pabo waar hij zelf zijn studie volgde. Hij werd er docent onderwijskunde en groeide door naar onderwijsmanager. Tussen de bedrijven door rondde Jorik in 2012 een MBA (Master of Business Administration) af aan de NCOI Business School.

Vanaf 2013 is Jorik politiek actief voor D66 in Doetinchem. Hij werd gekozen als lijsttrekker, waarna hij in 2018 aan de slag ging als wethouder. Ook in 2022 was hij lijsttrekker en na de verkiezingen ging hij van start in zijn tweede termijn als wethouder.

“Ik vind het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen en mee te doen. Goed onderwijs is daarvoor erg belangrijk. Werken doe je niet alleen voor het salaris, maar je werk is ook een plek waar je je ontwikkelt en sociale contacten hebt. Er is ondersteuning voor hen die dat nodig hebben, maar de sleutel ligt bij mensen zelf.

Voor mij is het belangrijk dat we respectvol met elkaar omgaan. Ik ben trots op de diversiteit in onze gemeente. Waar wij de ander ruimte geven, levert dat voor ons zelf ook ruimte op. Doetinchem is een bruisende centrumstad en op cultureel vlak is er nog veel meer mogelijk. Ik wil bereiken dat er in de gemeente Doetinchem kwalitatief hoogstaand onderwijs is en blijft. Dat meer mensen een fijne werkplek vinden. Dat mensen met schulden goed geholpen worden en dat zij zelf grip krijgen op hun toekomst. Een goede gezondheid blijft de basis en daar werken we samen aan.”

Portefeuille

 • Onderwijs
 • Werk & inkomen
 • Inburgering
 • Bestaanszekerheid
 • Cultuur
 • Diversiteit
 • Volksgezondheid
 • Jeugdgezondheidszorg

Nevenfuncties

Bekijk de nevenfuncties van wethouder drs. E.J. (Jorik) Huizinga MBA

Contact

bestuur@doetinchem.nl

Social media

Volg Jorik Huizinga op X via @JorikHuizinga(externe link).

Wethouder H.G. (Henk) Bulten (ChristenUnie-SGP)

Henk Bulten (Doetinchem, 1970) is sinds mei 2014 wethouder van de gemeente Doetinchem.

Hij heeft diverse opleidingen en cursussen en trainingen op het gebied van zowel de elektrotechniek, werktuigbouwkunde, bedrijfsleiding en management in Doetinchem, regionaal en landelijk met succes gevolgd. Met een eigen bedrijf en diverse kerkelijke activiteiten heeft hij zijn weg midden in de samenleving gevonden.

Sinds 1998 is Henk Bulten politiek actief in de Doetinchemse fractie van de SGP-ChristenUnie. Naast het fractiewerk heeft hij, tot zijn raadslidmaatschap, ook zitting gehad in het SGP bestuur Doetinchem-Bronckhorst, waarvan het grootst aantal jaren als voorzitter. In 2005 is hij als raadsopvolger in de raad begonnen en heeft het politieke handwerk vanaf toen geleerd. Bij de verkiezingen van 2010 was Henk Bulten lijsttrekker van SGP-ChristenUnie. Ook in 2014 en 2018 was dit het geval.

“Met betrokkenheid, daadkracht en ambitie wil ik me opnieuw inzetten voor alle inwoners, ondernemers en organisaties in de Doetinchemse samenleving. De Bijbel, Gods Woord, en rentmeesterschap is daarin het fundament van mijn handelen voor goede onderlinge samenwerking en een solide beleid”.

Wat drijft me?

 • Allereerst probeer ik alles te doen vanuit de Bijbel, het Woord van God. Dat is de basis voor mijn handelen;
 • We moeten omzien naar onze naaste, elkaar helpen en steunen waar mogelijk;
 • De schepping is van God gegeven die mogen en moeten we als rentmeester beheren en niet alleen verbruiken;
 • Bedreigingen zie ik als uitdaging en wil ik omzetten naar kansen;
 • Denken, analyseren en doen vanuit hoofdlijnen en visie is mijn manier van werken;
 • Gebruik je netwerk en vergroot hiermee elkaars kracht;
 • Altijd moet er een (nieuwe) uitdaging zijn, dat blijft je scherp houden.”

Portefeuille

 • Financiën
 • Grondzaken
 • Vrijetijdseconomie
 • Circulaire economie
 • Nutsvoorzieningen
 • Dierenwelzijn

Nevenfuncties

Bekijk de nevenfuncties van wethouder H.G. (Henk) Bulten.

Contact

bestuur@doetinchem.nl

Social media

Volg Henk Bulten op X via @Henk_Bulten(externe link)

Wethouder L.T.M. (Rens) Steintjes (CDA)

Rens Steintjes (Wehl, 1973) is sinds 2018 wethouder van de gemeente Doetinchem.

Naast zijn werk als eerste monteur energie en informatie bij Heijmans Infra in Veenendaal, is Rens sinds 2000 politiek actief. Eerst als bestuurslid CDA afdeling Wehl, later ook als raadslid gemeente Wehl. Sinds de herindeling in 2005 zit Rens in de gemeenteraad van Doetinchem, waar hij in 2014 tevens fractievoorzitter werd van het CDA.

“Verbinding is voor mij de kern binnen mijn portefeuilles. Ik zie een grote kans in het combineren van werkzaamheden in de openbare ruimte. Een weg herinrichten biedt gelijk mogelijkheden voor andere opdrachten die we hebben, zoals klimaatadaptatie. Ook kijken we goed naar duurzaam gebruik van materialen.  In projecten zoeken we meer en meer de verbinding met bewoners en ondernemers. Met hun waardevolle inbreng kunnen we projecten efficiënt uitvoeren en creëren we direct meer draagvlak.

Duurzaamheid is een nieuw thema in mijn portefeuille. Een erg actueel onderwerp, waarbij ik me inzet om praktische regelingen en subsidies aan te kunnen bieden voor inwoners die aan de slag gaan met verduurzaming. Verder blijft mobiliteit en bereikbaarheid hoog op de agenda staan. De RegioExpres is een belangrijke toevoeging aan onze bereikbaarheid en die van de regio. Ook binnen de gemeente bekijken we welke aanpassingen aan onze infrastructuur nodig zijn om klaar te zijn voor toekomstige ontwikkelingen en onze ambitie om te groeien naar 70.000 inwoners in 2036. Hiervoor werken we aan een mobiliteitsplan en aan een parkeervisie.”

Portefeuille

 • Mobiliteit (inclusief doelgroepenvervoer, ZOOV en leerlingenvervoer)
 • Ruimtelijke ordening buitengebied
 • Duurzaamheid
 • Beheer openbare ruimte
 • Natuur en landschap
 • Grondstoffen
 • Klimaatadaptatie

Nevenfuncties

Bekijk de nevenfuncties van wethouder L.T,M. (Rens) Steintjes.

Contact

bestuur@doetinchem.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?