Het college bestaat uit de burgemeester en zes wethouders en vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bereidt de voorstellen aan de gemeenteraad voor en voert de besluiten van de gemeenteraad uit. Binnen het college van burgemeester en wethouders is een taakverdeling gemaakt. Deze portefeuilleverdeling vindt u hieronder. Het college wordt ondersteund door de gemeentesecretaris.

Vergadering college

Iedere dinsdag vergadert het college. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Wel kunt u de besluitenlijst van deze vergaderingen bekijken in het bestuurlijk informatiesysteem (BIS) of aan de balie in het stadhuis.

Collegeleden 

collegeleden op een rij

Burgemeester mr. M. (Mark) Boumans MBA MPM

Op 18 mei 2017 is Mark Boumans (Oosterhesselen, 1974) geïnstalleerd als burgemeester van Doetinchem. 

Zelf noemt hij het burgemeesterschap ‘de mooiste baan ter wereld’. Sinds 2000 heeft Boumans diverse politiek-bestuurlijke functies vervuld. Als lid van Provinciale Staten in Groningen, raadslid in de gemeente Groningen, wethouder in Meppel, burgemeester van Haren, gedeputeerde in het college van Gedeputeerde Staten van Groningen en waarnemend burgemeester in Ommen, heeft hij een schat aan bestuurlijke ervaring opgedaan.

Zijn politieke carrière begon in 1995 als medewerker van de gemeenteraadsfractie van de VVD in Groningen, waar hij ook juridische bestuurswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen studeerde. Later behaalde hij zijn Master of Public Management aan de Universiteit Twente en recent ronde hij de Master of Business Administration af aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Hij werkte onder andere als beleidsadviseur bij de regionale brandweer Drenthe, consultant bij een adviesbureau, projectmanager bij het Openbaar Ministerie en directeur van de Thorbecke Academie. Ook vervulde Boumans diverse toezichthoudende en bestuursfuncties op het gebied van zorg, onderwijs en sport.

‘Ik vind het vooral belangrijk dicht bij de mensen te staan. Laagdrempelig, zichtbaar en aanwezig voor de burger. Je kunt pas goed besturen als je een klik met je omgeving hebt. Maar ik houd ook van aanpakken, maar dan wel samen aanpakken. Participatie is voor mij een sleutelwoord. Ook vind ik het belangrijk om de komende jaren te werken aan de verbinding met de Regio Achterhoek, provincie Gelderland en het Rijk. Dit zorgt voor een sterke positie van onze mooie gemeente.’

Portefeuille

 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Personeel & Organisatie
 • Communicatie
 • Klachten
 • Bezwaar en Beroep
 • Algemene Plaatselijke Verordening
 • Integrale Handhaving
 • Regionale aangelegenheden
 • Internationale samenwerking
 • Lobby
 • Kabinet en Representatie

Nevenfuncties

Bekijk de nevenfuncties van burgemeester mr. M (Mark) Boumans MBA MPM 

Contact

bestuur@doetinchem.nl

Twitter

Volg Mark Boumans op Twitter via @MarkBoumans

Wethouder I.M. (Ingrid) Lambregts (CDA)

Ingrid Lambregts (Hillegom, 1963) is politicus voor het CDA en sinds mei 2014 wethouder van gemeente Doetinchem. Na haar studie Bedrijfskunde aan Nyenrode werkte ze geruime tijd in commerciële en leidinggevende functies bij de Nederlandse vestiging van automatiseringsleverancier NCR en daarna als zelfstandig ondernemer op het gebied van managementcoaching, interim management, training en procesbegeleiding. Daarnaast was ze bestuurslid bij een bank en toezichthouder bij een zorgaanbieder.

Het gezinsleven met opgroeiende kinderen vergrootte haar betrokkenheid bij de eigen gemeente. Dit motiveerde haar in 2002 om politiek actief te worden voor het CDA. In de periode 2002-2011 was zij achtereenvolgens raadslid, fractievoorzitter en wethouder in De Ronde Venen. Tevens was ze 1e loco burgemeester. In 2011 pakte ze haar werk als zelfstandig ondernemer weer op.

Ingrid houdt van het veelzijdige Doetinchem en de ‘gewoon-doen’ mentaliteit van de inwoners en ondernemers. De combinatie van ambitieuze, gastvrije centrumgemeente, tradities koesterende dorpen en het prachtige, groene buitengebied vindt ze uniek aan de Achterhoek. Het is haar motivatie om die kwaliteiten te behouden en om mee te helpen deze verder uit te bouwen.

“Ik geloof in de lokale kracht van de samenleving. Daar gebeurt het. De gemeente moet inwoners, bedrijven en instellingen het vertrouwen en de ruimte geven om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Zo komen op creatieve wijze nieuwe en eigentijdse ideeën en oplossingen tot stand. Dat begint bij het echt naar elkaar luisteren, verbinding zoeken, durven experimenteren en samen leren. De gemeente moet daarbij een betrouwbare partner zijn die zegt wat ze doet en doet wat ze zegt.”

Portefeuille

 • Wijk- & Buurtontwikkeling
 • Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
 • Binnenstad
 • Bouw- & Woningtoezicht
 • Natuur & Landschap
 • Burgerparticipatie
 • Projectwethouder Gebiedsvisie(s)

Nevenfuncties

Bekijk de nevenfuncties van wethouder I. M. (Ingrid) Lambregts.

Contact

bestuur@doetinchem.nl

Twitter

Volg Ingrid Lambregts op Twitter via @ingridlambregts.

Wethouder H. (Hans) Dales (VVD)

Hans Dales (Doetinchem, 1962) is sinds 23 augustus 2021 wethouder van de gemeente Doetinchem.

Hans is geboren en getogen Doetinchemmer. Hij begon in 1983 als zelfstandig ondernemer en was jaren actief bestuurslid bij diverse ondernemersverenigingen in Doetinchem. Het besturen en ondernemen zit hem dus in het bloed. In 2017 werd hij actief voor de VVD Doetinchem. Tijdens lokale verkiezingen in 2018 werd hij gekozen als raadslid. Sinds 2019 is Hans tevens fractievoorzitter.


“Als mensenmens vind ik het belangrijk om mensen in hun kracht te zetten. Of het nu gaat om economie of cultuur; we moeten het samen doen en dan bereik je ook wat. Ook bij jeugd, jeugdhulp en onderwijs staat de mens centraal, zeker na het coronatijdperk.

De uitdaging voor mij is om samen met de inwoners, onze mooie stad met de omliggende dorpen en kernen nog mooier te maken en als wethouder daarin de verbindende schakel te zijn”

Portefeuille

 • Economische zaken
 • Onderwijs
 • Jeugdzorg
 • Jeugd
 • Cultuur
 • Cultuurhistorie
 • Bestuurlijk opdrachtgever Buurtplein
 • Projectwethouder Gebiedsvisie(s)

Nevenfuncties

Bekijk de nevenfuncties van wethouder H. (Hans) Dales.

Contact

bestuur@doetinchem.nl

Social media

Volg Hans Dales op Facebook via hans.dales, op Twitter via @DalesHans, LinkedIn of Instagram hansdales

Wethouder drs. E.J. (Jorik) Huizinga MBA (D66)

Jorik Huizinga (Neede, 1977) is wethouder van de gemeente Doetinchem sinds 2018.

Na afronding van de PABO aan de Iselinge Hogeschool in Doetinchem in 1999, stond Jorik een aantal jaar voor de klas op diverse basisscholen. Hij volgende een master Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en ging in 2002 werken op de PABO waar hij zelf zijn studie volgde. Hij werd er docent onderwijskunde en groeide door naar onderwijsmanager. Tussen de bedrijven door rondde Jorik in 2012 een MBA (Master of Business Administration) af aan de NCOI Business School. In 2017/2018 was hij tevens lid van de Raad van Toezicht van Stichting Primair Onderwijs Achterhoek (PRO8).

In 2014 werd Jorik raadsopvolger voor D66 in Doetinchem. Na 3 jaar werd hij lijsttrekker voor dezelfde partij, waarna hij in 2018 aan de slag ging als wethouder.

“Ik vind het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen en mee te doen. Werken doe je niet alleen voor het salaris, maar je werk is ook een plek waar je je ontwikkelt en sociale contacten hebt. Er is ondersteuning voor hen die dat nodig hebben, maar de sleutel ligt bij mensen zelf. Hoewel het soms ontzettend moeilijk is, wil ik een belemmering als kans of uitdaging zien.

Voor mij is het belangrijk een respectvolle relatie met mens en dier te hebben. Waar wij de ander ruimte geven, levert dat voor ons zelf ook ruimte op. Ik wil bereiken dat er in de gemeente Doetinchem meer mensen een fijne, geschikte werkplek vinden, dat mensen met schulden goed geholpen worden en zelf grip krijgen op hun toekomst. Ook wil ik samen met de medewerkers blijven werken aan hoogwaardige dienstverlening voor alle inwoners van onze prachtige gemeente.”

Portefeuille

 • Werk & Inkomen
 • Participatiewet
 • Armoedebeleid
 • Volksgezondheid
 • Asielbeleid
 • Dierenwelzijn
 • Dienstverlening en Bedrijfsvoering
 • Projectwethouder Gebiedsvisie(s)

Nevenfuncties

Bekijk de nevenfuncties van wethouder drs. E.J. (Jorik) Huizinga MBA

Contact

bestuur@doetinchem.nl

Twitter

Volg Jorik Huizinga op Twitter via @JorikHuizinga.

Wethouder F.H.T. (Frans) Langeveld (GroenLinks)

Wethouder F.H.T. (Frans) Langeveld (GroenLinks)

Frans Langeveld (Sittard, 1959) is sinds mei 2014 wethouder van de gemeente Doetinchem.

Frans is na een studie geneeskunde in 1984 gaan werken als leraar op het MBO bij een voorganger van het Graafschap College. In 1986 is hij in Doetinchem komen wonen. In 1992 is hij gaan werken bij de Algemene Onderwijsbond, onderdeel van de FNV, als regionale bestuurder en vanaf 2000 als landelijk bestuurder primair onderwijs. Vanaf 2004 werkte hij bij de gemeente Arnhem, met als laatste functie afdelingshoofd bij Werk & Inkomen.

In 1997 werd Frans Langeveld actief voor GroenLinks in Doetinchem. In 1998 werd hij gekozen als raadslid, maar in 2000 is hij weggegaan vanwege verandering van werk. In 2005 kwam Frans terug als raadslid en werd vervolgens vanaf 2010 ook fractievoorzitter. Als raadslid heeft hij meerdere portefeuilles gehad: sociale zaken en welzijn, verkeer en milieu, zorg, werk en inkomen. Daarnaast was hij als vrijwilliger actief voor de protestantse kerk in Doetinchem en eerder voor DOS. Frans Langeveld heeft meerdere bestuursfuncties vervuld bij ontspanningsverenigingen. In 2014 is hij wethouder geworden voor duurzaamheid, werk en inkomen, milieubeleid en vluchtelingen. In de huidige periode ligt zijn aandachtsgebied wederom bij duurzaamheid en milieubeleid en daarnaast wmo, opvang en bescherming en diversiteitsbeleid

 “Doetinchem kan niet zonder de Achterhoek en de Achterhoek kan niet zonder Doetinchem. Dat zie je terug in de aanpak van duurzame energietransitie en circulaire economie. Maar ook voor de WMO en Opvang en Bescherming van kwetsbare inwoners zullen we het regionaal samen moeten doen. Voor mij staat daarbij voorop dat we de maatschappelijke vragen niet voor maar samen met de bewoners oppakken. Mensen zijn zelf heel goed in staat hun leefomgeving vorm te geven met respect voor elkaar.

Waar nodig stimuleert en ondersteunt de gemeente onze inwoners om in staat te zijn richting aan hun leven te geven. Als neveneffect hoeven dan ook de bezuinigingen vanuit het rijk ons niet méér geld te kosten. De duurzame energietransitie en de circulaire economie lijken ons veel geld te gaan kosten, maar eigenlijk is het raar dat we vergeten dat de kosten voor afval en verstoring van onze natuurlijke leefomgeving en het aardgas helemaal niet hoeven te maken als we het anders aanpakken. Kortom er is genoeg te doen de komende jaren samen met onze inwoners en met mijn collega’s en ambtenaren!

Portefeuille

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Maatschappelijke opvang/OGGz
 • Duurzaamheid
 • Diversiteit
 • Milieu & Omgevingsdienst Achterhoek

Nevenfuncties

Bekijk de nevenfuncties van wethouder F.H.T. (Frans) Langeveld.

Contact

bestuur@doetinchem.nl

Twitter

Volg Frans Langeveld op Twitter via @franslangeveld.

Wethouder H.G. (Henk) Bulten (ChristenUnie-SGP)

Henk Bulten (Doetinchem, 1970) is sinds mei 2014 wethouder van de gemeente Doetinchem.

Hij heeft diverse opleidingen en cursussen en trainingen op het gebied van zowel de elektrotechniek, werktuigbouwkunde, bedrijfsleiding en management in Doetinchem, regionaal en landelijk met succes gevolgd. Met een fulltime baan en diverse kerkelijke activiteiten heeft hij zijn weg midden in de samenleving gevonden.

Sinds 1998 is Henk Bulten politiek actief in de Doetinchemse fractie van de SGP-ChristenUnie. Naast het fractiewerk heeft hij, tot zijn raadslidmaatschap, ook zitting gehad in het SGP bestuur Doetinchem-Bronckhorst, waarvan het grootst aantal jaren als voorzitter. In 2005 is hij als raadsopvolger in de raad begonnen en heeft het politieke handwerk vanaf toen geleerd. Bij de verkiezingen van 2010 was Henk Bulten lijsttrekker van SGP-ChristenUnie. Ook in 2014 en 2018 was dit het geval.

“Als kleine fractie mogen we na de verkiezingen in mei 2018 opnieuw een wethouder leveren, met in de portefeuille: Financiën, Grondzaken, Recreatie & Toerisme, Circulaire economie en Nutsbedrijven. Een verantwoordelijke post, waarin een grote uitdaging ligt. In een tijd waarin niet alles vanzelf zal gaan en er duidelijke keuzes moeten worden gemaakt.

Wat drijft me?

 • Allereerst probeer ik alles te doen vanuit de Bijbel, het Woord van God. Dat is de basis voor mijn handelen;
 • We moeten omzien naar onze naaste, elkaar helpen en steunen waar mogelijk;
 • De schepping is van God gegeven die mogen en moeten we als rentmeester beheren en niet alleen verbruiken;
 • Bedreigingen zie ik als uitdaging en wil ik omzetten naar kansen;
 • Denken, analyseren en doen vanuit hoofdlijnen en visie is mijn manier van werken;
 • Gebruik je netwerk en vergroot hiermee elkaars kracht;
 • Altijd moet er een (nieuwe) uitdaging zijn, dat blijft je scherp houden.”

Portefeuille

 • Financiën
 • Grondbedrijf
 • Nutsvoorzieningen
 • Recreatie & Toerisme
 • Circulaire economie

Nevenfuncties

Bekijk de nevenfuncties van wethouder H.G. (Henk) Bulten.

Contact

bestuur@doetinchem.nl

Twitter

Volg Henk Bulten op Twitter via @Henk_Bulten

Wethouder L.T.M. (Rens) Steintjes (CDA)

Rens Steintjes (Wehl, 1973) is sinds 2018 wethouder van de gemeente Doetinchem.

Naast zijn werk als eerste monteur energie en informatie bij Heijmans Infra in Veenendaal, is Rens sinds 2000 politiek actief. Eerst als bestuurslid CDA afdeling Wehl, later ook als raadslid gemeente Wehl. Sinds de herindeling in 2005 zit Rens in de gemeenteraad van Doetinchem, waar hij in 2014 tevens fractievoorzitter wordt van het CDA.

“Verbinding is voor mij de kern binnen mijn portefeuilles. Ik zie een grote kans in het verbinden van sport met het sociaal domein. We streven naar een sterke samenleving, waar iedereen mee doet en sport kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. In projecten zoeken we meer en meer de verbinding met bewoners en ondernemers. Met hun waardevolle inbreng kunnen we projecten efficiënt uitvoeren en creëren we direct meer draagvlak. Het wordt onze standaard manier van werken. Essentiële ontwikkelingen die de komende jaren vorm krijgen en die zeer positief zijn voor de bereikbaarheid in Doetinchem en de Achterhoek zijn de verbreding van verkeersader Europaweg en de aanleg van dubbel spoor tussen Doetinchem en Arnhem. Een fysieke verbinding waar ik me voor ga inzetten de komende jaren.”

Portefeuille

 • Verkeer
 • Bestuurlijk opdrachtgever BUHA (waaronder afval en riolering)
 • Accommodaties
 • Sport
 • Water & Riolering

Nevenfuncties

Bekijk de nevenfuncties van wethouder L.T,M. (Rens) Steintjes

Contact

bestuur@doetinchem.nl

Hebt u gevonden wat u zocht?