De coalitie van de gemeente Doetinchem wordt sinds mei 2018 gevormd door de politieke partijen CDA, VVD, D66, GroenLinks en SGP-Christenunie. Het college heeft de toekomstplannen van de gemeenteraad vertaald in de coalitieagenda "DOETINCHEM WERKT SAMEN aan een duurzame toekomst". Het is een coalitieakkoord voor de periode 2018-2022.

Agenda

De coalitieagenda richt zich op alle inwoners van Doetinchem, Wehl, Gaanderen en de buurtschappen en bouwt voort op de basis die CDA, VVD, CU-SGP, D66 en GroenLinks de afgelopen vier jaar hebben gelegd met hun 'Agenda voor de toekomst'. Er zijn volop nieuwe uitdagingen die we in deze agenda maatschappelijke opgaven noemen. We hebben ze gegroepeerd rondom drie thema’s:

1. Doetinchem centrumstad
2. Sterke samenleving
3. Veranderende leefomgeving

Wij kiezen voor deze thema’s omdat ze zeer actueel zijn, kansen bieden en een grote urgentie en samenhang vertonen. En ook omdat ze gaan over mensen, stenen, groen, sociale samenhang en een duurzame toekomst. In onze optiek zijn dit dé bouwstenen van onze mooie gemeente. Bouwstenen waar iedereen, van  gemeentebestuur tot inwoners, verenigingen en ondernemers een steen aan bij kan dragen en die voor ons allemaal zichtbare resultaten opleveren in een aantrekkelijk en mooi woon- en leefklimaat.

Hebt u gevonden wat u zocht?