Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Hiervoor gelden landelijke regels. Deze zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Voor meer risicovolle vormen van gebruik moet u een gebruiksmelding of een omgevingsvergunning brandveilig gebruik aanvragen. Voorbeelden hiervan zijn een café, restaurant, hotel, kinderdagverblijf en basisschool. Om te kijken of u een gebruiksmelding moet doen of een omgevingsvergunning moet aanvragen, kunt u een check doen via de website van het omgevingsloket(externe link).

U moet ervoor zorgen dat de kans op het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie minimaal is. Bij brand moet u deze blussen of de ontwikkeling en uitbreiding van brand en rook voldoende beperken. Dit doet u door gebruik te maken van onbrandbare of brandvertragende materialen die voldoen aan verschillende normen.
Daarnaast zijn er wettelijke voorschriften voor onder andere:

  • brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties
  • blusmiddelen
  • uitgangen en vluchtroutes
  • installaties voor verwarming en kookdoeleinden
  • stoffering en versiering
  • verlichtingsinstallaties en -toestellen

Ook moet u zich altijd houden aan de algemene voorschriften uit het Bouwbesluit 2012(externe link).

Meer informatie over de omgevingsvergunning met melding brandveilig gebruik leest u in de folder(externe link).

Kijk ook eens bij de pagina over omgevingsvergunningen voor meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Indien u leges verschuldigd bent, kunt u dat ook vinden op de pagina over omgevingsvergunningen.

Hebt u gevonden wat u zocht?