Hebt u grond in bezit of wilt u grond aankopen, let dan op bodemvervuiling. Zorg ervoor dat u weet of de grond vervuild is. U moet dit weten als u grond koopt om een huis of bedrijf op te bouwen of als u gaat verbouwen. Laat dan een bodemonderzoek doen. Blijkt dat de grond (ernstig) vervuild is, dan moet deze mogelijk worden gesaneerd (schoongemaakt). Er is een landelijk meldpunt(externe link) voor meldingen over bodemkwaliteit.

Bodem die vervuild is, moet mogelijk gesaneerd worden. Dit betekent dat de grond zo goed mogelijk schoongemaakt wordt. Alleen speciale bedrijven mogen vervuilde bodems onderzoeken en saneren.

Bedrijven of huiseigenaren die de bodem vervuilen moeten de sanering ook zelf betalen. Weet u niet wie de bodem vervuild heeft, dan moet de eigenaar van de grond de sanering in principe betalen.

Wilt u weten of er bodemonderzoek op uw perceel of in de buurt is uitgevoerd, kijk dan op de kaart van het Bodemloket(externe link). Vindt u niet de informatie die u zoekt, neem dan contact op met de provincie of gemeente. Op de website van de provincie Gelderland(externe link) vindt u informatie over (ernstige) bodemvervuiling.

Ontdekt u dat uw grond vervuild is? U bent verplicht dit te melden bij de gemeente of provincie.

Bodemonderzoek

Koopt u een huis of een stuk grond? Ga dan na of er een geschiktheidverklaring of schonegrondverklaring is. Dit is een verklaring dat de grond niet ernstig vervuild is. Huizen die na 1992 gebouwd zijn hebben zo’n verklaring. Is deze verklaring er niet, dan moet u onderzoeken of de grond vervuild is. Dit kan door een bodemonderzoek te laten doen.

Gaat u bouwen of verbouwen, dan moet u meestal ook een bodemonderzoek laten doen. Dit onderzoek heeft u nodig bij uw aanvraag voor de omgevingsvergunning om te mogen bouwen of verbouwen. Ook heeft u een saneringsplan nodig als blijkt dat de grond zo vervuild is dat deze afgegraven moet worden. Op de website van Omgevingsdienst Achterhoek(externe link) vindt u meer informatie over bodemonderzoek.

Bodem saneren

Als een bodem dusdanig vervuild is dat het gewenste gebruik (bijvoorbeeld een huis bouwen) niet mogelijk is, dan moet de grond meestal afgegraven te worden. Dit mag alleen door erkende bodemintermediairs. Via Rijkswaterstaat kunt u zoeken naar erkende instellingen(externe link).

Nieuwe nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart Regio Achterhoek 2020

De nieuwe nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart Regio Achterhoek 2020 is in augustus 2021 ingegaan. De nota bodembeheer met bodemkwaliteitskaart geeft regels voor verantwoord hergebruik van schone en licht verontreinigde grond in de Achterhoek.

De nota en kaart kunt u bekijken op de website van Omgevingsdienst Achterhoek(externe link).

Goed om te weten

Huis of grond kopen

Wilt u een huis of grond kopen, vraag dan aan de makelaar of de grond schoon is. Vraag ook of er ooit een olietank in de grond is geplaatst. De meeste vervuilingen op particuliere grond komen door een olietank in de tuin.

In het koopcontract kunt u laten opnemen wie de sanering moet betalen, als toch blijkt dat de grond vervuild is.

Vervuiling is gevaarlijk voor de volksgezondheid

Een vervuilde bodem kan gevaarlijk zijn voor uw gezondheid. Zo kan het voor kinderen gevaarlijk zijn om op een vervuild terrein te spelen en kan het ongezond zijn groenten te eten die op vervuilde grond geteeld zijn. Ook het grondwater kan vervuild raken, waardoor de drinkwatervoorziening in gevaar kan komen.

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van alle in het wild voorkomende dier- en plantensoorten en verplicht de gemeente Doetinchem zorg te dragen voor het bewaken van de natuurwaarden op haar grondgebied. Als u grond in het buitengebied wilt saneren, moet u onderzoeken of er op uw planlocatie plant- en diersoorten te verwachten zijn. Op de pagina Werk en natuur, onder het tabblad Bodem, staat de Verwachtingskaart. Daar ziet u of de plant- en diersoorten mogelijk beschermd zijn en wat u dan moet doen.

Hebt u gevonden wat u zocht?