Er zijn veel no cure, no pay bedrijven die u willen helpen met bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Het nadeel van zo’n bedrijf is dat de gemeente de gemaakte kosten moet betalen. Dat kost veel gemeenschapsgeld, zoals ook in  onderstaande animatie wordt uitgelegd.

Bezwaar maken via de gemeente is gratis. U kunt dit vaak prima zelf, zonder juridische bijstand. Heeft u toch hulp nodig bij het bezwaar maken, dan kunt u ons bellen op telefoonnummer (0314) 377 377. Wij geven u uitgebreid uitleg en adviseren over de te volgen stappen. Het is natuurlijk ook altijd mogelijk om een WOZ-taxateur te spreken.

Wilt u direct een bezwaarschrift indienen?

Regel dit bij de digitale belastingbalie. Inloggen met DigiD is voor personen. eHerkenning is voor bedrijven.

DigiD linkBezwaarschrift indienen

eHerkenning linkBezwaarschrift indienen

U kunt ook schriftelijk bezwaar maken bij de heffingsambtenaar, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem.

Als belanghebbende moet u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet u duidelijk aangeven waartegen en waarom u bezwaar maakt. Ook moeten de naam, adres, aanslagbiljetnummer en handtekening van de belanghebbende op het bezwaarschrift staan.

Bent u het niet eens met de uitspraak die u krijgt op uw bezwaarschrift?

U kunt dan beroep aantekenen bij de Rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor moet u griffierechten betalen. Per 1 januari 2024 is het griffierecht € 51,- voor natuurlijke personen en € 371,- voor rechtspersonen.

Heeft u gevonden wat u zocht?