Hoe betaalt u de gemeentelijke belastingen?

  • In 2 termijnen, via internet bankieren, een overschrijvingskaart van uw bank of met iDEAL via de digitale belastingbalie.
  • Via automatische incasso in maximaal 8 termijnen. Dit is afhankelijk van wanneer u de machtiging afgeeft. De standaard 8 termijnen gaan in, één maand na de dagtekening van uw aanslagbiljet.

Aanslagbiljet(ten) boven de € 10.000,- komen niet in aanmerking voor automatische incasso. Aanslagbiljet(ten) onder de € 25,- worden in één termijn afgeschreven. 

Het bankrekeningnummer voor het betalen van de belasting is NL47 BNGH 0285 0385 67. Vermeld hierbij altijd het aanslagbiljetnummer.

Hoe kunt u uw rekeningnummer wijzigen of uw automatische incasso stopzetten?

Via de digitale belastingbalie kunt u automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten. Ook kunt u een betalingsregeling aanvragen.

Logo eHerkenning

Hiervoor hebt u uw DigiD code nodig en voor bedrijven eHerkenning.                                                                                                                    

Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten

Betalingsregeling

Als u niet in aanmerking komt voor kwijtschelding, is misschien een betalingsregeling mogelijk. Dit betekent dat u de gemeentelijke belastingen in termijnen betaalt. Dit kunt u zelf regelen via de digitale belastingbalie.

Betalingsregeling aanvragen

Aanmaning

Als u het aanslagbiljet niet op tijd betaalt, ontvangt u een aanmaning. U hebt dan nog 14 dagen de tijd om het aanslagbiljet met aanmaningskosten te betalen. De kosten van een aanmaning zijn:

  • € 8,- voor aanslagbiljetten tot € 454,-
  • € 17,- voor aanslagbiljetten vanaf € 454,-

Dwangbevel

Als u het aanslagbiljet met aanmaningskosten niet betaalt, ontvangt u een dwangbevel. De kosten van een dwangbevel bedragen minimaal € 44,-. U hebt dan nog 2 dagen de tijd om het verschuldigde bedrag te betalen.

Invorderingsrente

De gemeente kan invorderingsrente berekenen over de periode dat u te laat bent met betalen.

Incassobureau Cannock Chase

De gemeente Doetinchem werkt samen met het incassobureau Cannock Chase. Als uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen naar dit bureau gestuurd wordt, nemen zij de verdere invordering van de openstaande post(en) over van de gemeente Doetinchem. Hebt u hierover vragen? Bel dan tussen 8.30 en 17.00 uur naar Cannock Chase, telefoonnummer 088 - 1168 222.

Kwijtschelding

Hebt u een inkomen rond het bijstandsniveau en bent u daardoor niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje kwijtschelding. Wilt u direct kwijtschelding aanvragen? Dan kan dit via de digitale belasting balie.

Kwijtschelding aanvragen

Goed om te weten

Buitenlandse betaling

Voor betalingen vanuit het buitenland moet u de volgende gegevens gebruiken:
BIC: BNGHNL2G en IBAN: NL47 BNGH 0285 0385 67.

Procedure automatische incasso

  • De afschrijvingen worden afgeboekt op de laatste werkdag van de maand.
  • Als u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u het bedrag bij uw bank (laten) storneren. Dit betekent terugboeken.
  • Uw machtiging voor automatische incasso is voor onbepaalde tijd, deze loopt dus in de volgende jaren automatisch door.
  • Uw machtiging vervalt automatisch nadat het 36 maanden niet is gebruikt.

Hebt u de automatische incasso stopgezet?

Als u de automatische incasso hebt stopgezet, moet u het eventueel resterende openstaande bedrag van het aanslagbiljet zelf overmaken. Dit moet op bankrekeningnummer NL47 BNGH 0285 0385 67 van de gemeente Doetinchem. Vermeld altijd het aanslagbiljetnummer.

Hebt u een stornobrief ontvangen?

Als het niet is gelukt om een termijn van de automatische incasso af te schrijven, ontvangt u een stornobrief. In deze brief staat dat de vervallen termijn verdeeld over de volgende termijnen wordt afgeschreven of dat de machtiging wordt ingetrokken.

Zodra er 3 incassopogingen zijn gestorneerd, wordt de machtiging ingetrokken en moet u het resterende bedrag in één keer betalen.

Indien uw bankrekeningnummer geblokkeerd is voor incasso, wordt de machtiging direct ingetrokken. Ook dan ontvangt u een brief waarin staat dat het resterende aanslagbiljetbedrag direct betaald moet worden.

Wilt u een betalingsregeling aanvragen?

Bij betalingsproblemen is het mogelijk een betalingsregeling aan te vragen. Hiermee kunt u voorkomen dat er invorderingskosten worden opgelegd. Het aantal termijnen voor de betalingsregeling is afhankelijk van de hoogte van het openstaande aanslagbiljetbedrag en van uw financiële situatie. Wilt u een betalingsregeling aanvragen? Ga dan naar de digitale belastingbalie. Hiervoor hebt u uw DigiD nodig. Lukt het u niet om dit digitaal te regelen, dan kunt u altijd nog een aanvraagformulier opvragen bij de gemeente.

betalingsregeling aanvragen

Hebt u gevonden wat u zocht?