Belasting kunt u op verschillende manieren betalen. Via de digitale belastingbalie met iDEAL, internet bankieren, een overschrijvingskaart van uw bank in 2 termijnen. Of met automatische incasso in 8 termijnen. Dit is afhankelijk van wanneer u de machtiging afgeeft. De termijnen gaan in, één maand na de dagtekening van uw aanslagbiljet. Woont u op 1 januari in gemeente Doetinchem? Dan versturen wij altijd uw aanslagbiljet eind januari.

Aanslagbiljet(ten) boven de € 10.000,- komen niet in aanmerking voor automatische incasso. Aanslagbiljet(ten) onder de € 25,- worden in één termijn afgeschreven.

Het bankrekeningnummer voor het betalen van de belasting is NL47 BNGH 0285 0385 67. Vermeld hierbij altijd het aanslagbiljetnummer.

Wilt u iets wijzigen of aanvragen?

Uw rekeningnummer wijzigen, een automatische incasso aanvragen/stopzetten of kwijtschelding aanvragen, regelt u via de digitale belastingbalie. Gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven hebben eHerkenning nodig. 

DigiD linkNaar de digitale belastingbalie

eHerkenning linkNaar de digitale belastingbalie

Betaalt u de belastingen niet op tijd?

Dan krijgt u van ons een aanmaning.

U heeft dan nog 14 dagen de tijd om het aanslagbiljet met de kosten voor de aanmaning te betalen. De kosten van een aanmaning zijn:

  • € 9,- voor aanslagbiljetten tot € 454,-
  • € 19,- voor aanslagbiljetten vanaf € 454,-

Betaalt u de aanslag met de kosten van de aanmaning niet? Dan krijgt u van ons een dwangbevel. De kosten van een dwangbevel zijn minimaal € 49,-. Nadat u het dwangbevel heeft gekregen, heeft u 2 dagen de tijd om het verschuldigde bedrag te betalen.

Invorderingsrente

De gemeente kan invorderingsrente berekenen over de periode dat u te laat bent met betalen.

Incassobureau Cannock Chase

De gemeente Doetinchem werkt samen met incassobureau Cannock Chase. Als wij uw aanslag gemeentelijke belastingen naar dit bureau sturen, nemen zij de invordering van de openstaande post(en) van ons over. Heeft u hierover vragen? Bel dan tussen 8.30-17-00 uur naar Cannock Chase, telefoonnummer 088-1168222

Kwijtschelding en betalingsregeling

Heeft u een inkomen rond het bijstandsniveau en bent u daardoor niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Meer informatie hierover vindt u op de pagina kwijtschelding. Wilt u direct kwijtschelding aanvragen? Dan doet u dit via de digitale belasting balie.

Betalingsregeling

Als u niet in aanmerking komt voor kwijtschelding, is misschien een betalingsregeling mogelijk. Dit betekent dat u de gemeentelijke belastingen in termijnen betaalt. Dit kunt u zelf regelen via de digitale belastingbalie.

Bij betalingsproblemen is het ook mogelijk een betalingsregeling aan te vragen. Hiermee kunt u voorkomen dat wij invorderingskosten opleggen. Het aantal termijnen voor de betalingsregeling is afhankelijk van de hoogte van het openstaande bedrag en van uw financiële situatie. Wilt u een betalingsregeling aanvragen? Ga dan naar de digitale belastingbalie. Lukt het u niet om dit digitaal te regelen, dan kunt u altijd nog een aanvraagformulier opvragen bij de gemeente.

DigiD linkNaar de digitale belastingbalie

Goed om te weten

Procedure automatische incasso

  • De afschrijvingen worden afgeboekt op de laatste werkdag van de maand.
  • Als u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u het bedrag bij uw bank (laten) storneren. Dit betekent terugboeken.
  • Uw machtiging voor automatische incasso is voor onbepaalde tijd, deze loopt dus in de volgende jaren automatisch door.
  • Uw machtiging vervalt automatisch nadat het 36 maanden niet is gebruikt.

Heeft u de automatische incasso stopgezet?

Is er een openstaand bedrag van het aanslagbiljet nadat u de automatische incasso heeft stopgezet? Dan moet u dit zelf overmaken op bankrekeningnummer NL47 BNGH 0285 0385 67 van de gemeente Doetinchem. Vermeld altijd het aanslagbiljetnummer.

Heeft u een stornobrief ontvangen?

Als het niet is gelukt om een termijn van de automatische incasso af te schrijven, ontvangt u een stornobrief. In deze brief staat, dat de vervallen termijn verdeeld over de volgende termijnen wordt afgeschreven. Of dat de machtiging wordt ingetrokken. Zodra er 3 incassopogingen zijn gestorneerd, wordt de machtiging ingetrokken en moet u het resterende bedrag in één keer betalen.

Als uw bankrekeningnummer geblokkeerd is voor incasso, trekken wij de machtiging direct in. Ook dan ontvangt u een brief waarin staat dat u het resterende bedrag direct moet betalen.

Buitenlandse betaling

Voor betalingen vanuit het buitenland moet u de volgende gegevens gebruiken:
BIC: BNGHNL2G en IBAN: NL47 BNGH 0285 0385 67.

Heeft u gevonden wat u zocht?