Op deze pagina vindt u ons beleid dat gaat over bedrijvigheid. Op de pagina Ondernemen staat meer informatie over ondernemen in Doetinchem.

(Para)commercie in de horeca

Actualisatie detailhandelsbeleid 2013

Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek

Beleid voorheen structuurvisies

Bij de vaststelling van de omgevingsvisie op 30 november 2023 zijn een aantal oudere structuurvisies aangemerkt als beleid. Bij Bedrijvigheid gaat het over dit beleid:

  • Beleidskader Antennemasten
  • Fitness, fysiotherapie en gezondheidscentra
  • Perspectief detailhandel
  • Ruimte voor kantoren

U kunt dit beleid in pfd-vorm opvragen bij het Loket bouwen en wonen via bouwen&wonen@doetinchem.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?