Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarin ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Dit kan bijvoorbeeld een winkelgebied of een bedrijventerrein zijn. Alle ondernemers in het BIZ-gebied betalen een bijdrage om activiteiten en investeringen mogelijk te maken. Dit zijn extra activiteiten naast dat wat de gemeente standaard aan onderhoud en investeringen doet. De BIZ geldt voor 5 jaren.

Op verzoek van de Vereniging BIZ Vastgoed Doetinchem is er een BIZ ingesteld voor de binnenstad voor de periode van 2019 tot en met 2023. Voordat de BIZ is ingesteld is er een draagvlakmeting gehouden onder de eigenaren. De uitslag van deze draagvlakmeting was positief. Alle eigenaren van niet-woningen in het desbetreffende gebied betalen een BIZ-bijdrage die de gemeente als belasting int. De gemeente keert het geld in de vorm van een subsidie uit aan de vereniging. Die gebruikt het vervolgens om activiteiten uit te voeren die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander publiek belang in de openbare ruimte van de BIZ.

Hebt u gevonden wat u zocht?