Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarin ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Dit kan bijvoorbeeld een winkelgebied of een bedrijventerrein zijn. Alle ondernemers in het BIZ-gebied betalen een bijdrage om activiteiten en investeringen mogelijk te maken. Dit zijn extra activiteiten naast dat wat de gemeente standaard aan onderhoud en investeringen doet. De BIZ geldt voor 5 jaren.

Op verzoek van de Vereniging BIZ Vastgoed Doetinchem is er een BIZ ingesteld voor de binnenstad voor de periode van 2024 tot en met 2028. Voordat de BIZ is ingesteld is er een draagvlakmeting gehouden onder de eigenaren. De uitslag van deze draagvlakmeting was positief. Alle eigenaren van niet-woningen in het desbetreffende gebied betalen een BIZ-bijdrage die de gemeente als belasting int. De gemeente keert het geld in de vorm van een subsidie uit aan de vereniging. Die gebruikt het vervolgens om activiteiten uit te voeren die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander publiek belang in de openbare ruimte van de BIZ.

Toelichting bij het aanslagbiljet BIZ-bijdrage

De Wet op de bedrijveninvesteringszone maakt het voor gemeenten mogelijk een gebiedsgerichte heffing in te stellen. De Vereniging BIZ Vastgoed Doetinchem (verder vereniging) heeft de gemeente Doetinchem gevraagd om een dergelijke heffing voor eigenaren in de binnenstad in te voeren. In deze toelichting leest u meer over de bedrijveninvesteringszone (verder BIZ).

Wat is een BIZ?

Een BIZ maakt het mogelijk om alle vastgoedeigenaren van niet-woningen in de binnenstad te laten bijdragen aan de economische ontwikkeling van de binnenstad. De BIZ wordt ingevoerd voor een periode van vijf jaar. Er is elk jaar een evaluatie. In het vijfde jaar wordt gekeken of er draagvlak is voor verlenging van de BIZ voor nogmaals 5 jaar.

Wat gebeurt er met het geld?

De gemeente int de BIZ-bijdragen en betaalt de opbrengst uit aan de vereniging. De kosten die de gemeente moet maken voor de aanslagregeling worden hiervan afgetrokken. De vereniging heeft als hoofddoel het vergroten van de vitaliteit en aantrekkelijkheid van de binnenstad van Doetinchem. Op die manier wordt de waarde van het vastgoed en de verhuurbaarheid positief beïnvloed. Om dit doel te realiseren heeft de vereniging de volgende concrete actiepunten uitgewerkt:

  • bestrijden van leegstand;
  • ondersteunen en stimuleren van startende ondernemers;
  • opzetten van een stimuleringsregeling;
  • stimuleren van wonen in de binnenstad;
  • organiseren van budget per straat;
  • vergroenen van de binnenstad;
  • visie op de binnenstad ontwikkelen;
  • verbeteren van de bereikbaarheid;
  • versterken van de samenwerking;
  • stimuleren van duurzaam vastgoed en duurzaam ondernemen.

Wat kost het?

De hoogte van uw BIZ-bijdrage hangt af van de waarde van uw WOZ-object. De WOZ-waarde op 1 januari 2024 is bepalend voor alle 5 belastingjaren. De tarieven gelden ook voor deze periode. Voor kantoren, opslag en distributie, praktijkruimten en fabrieken geldt een gereduceerd tarief.

Regulier tarief BIZ
Vastgestelde waarde20242025202620272028
meer dan € 0,99
maar niet meer dan
€ 99.000
€ 200,-€ 206,-€ 212,15€ 218,50€ 225,10
meer dan € 99.000
maar niet meer dan
€ 199.000
€ 300,-€ 309,-€ 318,25€ 327,80€ 337,65
meer dan € 199.000
maar niet meer dan
€ 299.000
€ 400,-€ 412,-€ 424,35€ 437,05€ 450,20
meer dan € 299.000
maar niet meer dan
€ 399.000
€ 500,-€ 515,-€ 530,45€ 546,35€ 562,75
meer dan € 399.000
maar niet meer dan
€ 499.000
€ 600,-€ 618,-€ 636,50€ 655,60€ 675,30
meer dan € 499.000
maar niet meer dan
€ 599.000
€ 700,-€ 721,-€ 742,60€ 764,90€ 787,85
meer dan € 599.000€ 800,-€ 824,-€ 848,70€ 874,15€ 900,40
Gereduceerd tarief BIZ
Vastgestelde waarde20242025202620272028
meer dan € 0,99
maar niet meer dan
€ 99.000
€ 100,-€  103,-€ 106,05€ 109,25€ 112,55
meer dan € 99.000
maar niet meer dan
€ 199.000
€ 150,-€ 154,50€ 159,10€ 163,90€ 168,80
meer dan € 199.000
maar niet meer dan
€ 299.000
€ 200,-€ 206,-€ 212,15€ 218,50€ 225,10
meer dan € 299.000
maar niet meer dan
€ 399.000
€ 250,-€ 257,50€ 265,20€ 273,15€ 281,35
meer dan € 399.000
maar niet meer dan
€ 499.000
€ 300,-€ 309,0€ 318,25€ 327,80€ 337,65
meer dan € 499.000
maar niet meer dan
€ 599.000
€ 350,-€ 360,50€ 371,30€ 382,45€ 393,90
meer dan € 599.000€ 400,-€ 412,-€ 424,35€ 437,05€ 450,20

Hoe komt de BIZ tot stand?

De gemeenteraad van Doetinchem heeft eerst een belastingverordening voor de BIZ vastgesteld. Hierin zijn alle zaken geregeld die belangrijk zijn voor de heffing en invordering van de BIZ-bijdrage, zoals bijvoorbeeld de belastingplicht, de heffingsmaatstaf, het gebied, de betalingstermijnen en het tarief. De verordening treedt pas in werking als er voldoende draagvlak is. In november 2023 heeft de draagvlakmeting plaatsgevonden. Het resultaat van de draagvlakmeting was positief. Daarmee is de invoering van de BIZ voor de periode van 2024 tot en met 2028 een feit geworden.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft over de plannen van de vereniging dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de vereniging via 06 4613 1091 of via secretariaat@vvvd.nl.

Heeft u vragen over het aanslagbiljet dan vindt u informatie op de achterzijde van het biljet. Ook kunt u bellen met de gemeente Doetinchem. Het telefoonnummer is (0314) 377 377.

Heeft u gevonden wat u zocht?