Baatbelasting is de (gehele of gedeeltelijke) vergoeding van de kosten die de gemeente heeft gemaakt voor het tot stand brengen van een voorziening van openbaar nut in een aangewezen gebied. Voorzieningen van openbaar nut zijn bijvoorbeeld de herinrichting van het voetgangersgebied of de aanleg van riolering in het buitengebied.

De belasting moet betaald worden door eigenaren van onroerende zaken die in een aangewezen gedeelte van de gemeente liggen. De onroerende zaken in dit gebied moeten voordeel hebben van de desbetreffende voorziening.

Wet en Regelgeving

Heeft u gevonden wat u zocht?