Naast de gemeente Doetinchem zijn er nog andere organisaties die activiteiten financieel ondersteunen.

Lokale financieringen

Platform Meedoen & Ondersteuningsdiensten

Het platform is een samenwerking van vrijwilligersorganisaties. Deze organisaties zetten zich in om alle inwoners van de gemeente Doetinchem mee te laten doen aan het maatschappelijk leven. Dit gebeurt met hulp van veel vrijwilligers. De vrijwilligersorganisaties versterken elkaar door samen te werken. De gemeente Doetinchem reserveert jaarlijks een bedrag voor het Platform voor het stimuleren van nieuwe initiatieven.

Bezoek de website van het Platform Meedoen & Ondersteuningsdiensten voor meer informatie.

Naoberfonds Doetinchem

Het Naoberfonds helpt burgers, stichtingen en verenigingen om initiatieven uit te voeren. De initiatieven zijn gericht op het verbeteren van de Doetinchemse samenleving en de verbondenheid van inwoners met elkaar. Dit is naoberschap.

Het fonds wordt uitgevoerd door de Doetinchemse Uitdaging. De gemeente Doetinchem reserveert jaarlijks een bedrag hiervoor.

Bezoek de website van het Naoberfonds Doetinchem voor meer informatie.

Wijk aan zet

Wijkwerk is een samenwerking van bewoners en professionals in hun wijk of dorp. Zij vormen een netwerk waaraan veel organisaties bijdragen, zoals de wijkraden, gemeente, buurtcoaches (Buurtplein), politie, Sité Woondiensten, thuiszorg, jeugdwerk, ondernemers en vertegenwoordigers van scholen. In alle negen wijken en dorpen is zo’n netwerk actief. De netwerken nemen initiatieven en pakken knelpunten aan om de woonomgeving zo prettig mogelijk te maken en te houden.

Lees de pagina Wijkwerk Doetinchem voor meer informatie.

Landelijke financieringen

Ook kunt u buiten de regio zoeken naar financieringsmogelijkheden. Kijk hiervoor bijvoorbeeld eens op fondsenzoeken.nl.

Hebt u gevonden wat u zocht?