tekstalt

De Zumpe is onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Het bevindt zich in het stroomgebied van de prehistorische Rijn die in de ondergrond een laag kalk heeft afgezet. Door die kalklaag heen wordt water omhoog gedrukt waardoor kalkrijk bodemwater ontstaat tot aan de wortels van planten. Lokaal komt dit water als kwel boven de grond. Dit kalkwater zorgt voor een heel bijzondere flora. In Gelderland is er naast De Zumpe slechts één plaats waar dit ook voorkomt. Met de eerste uitgevoerde werkzaamheden in 2017 is de toplaag in dit gebied gedeeltelijk weggehaald waardoor het kalkrijke water nog beter naar planten komt. Zo ontstaat er over vijf à tien jaar een heel andere plantengroei met bijzondere soorten. De uitvoering van de andere deelgebieden staat voor later op het programma.

Provincie Gelderland heeft de gemeente opdracht gegeven om samen met betrokken organisaties (Staatsbosbeheer, KNNV en Waterschap Rijn en IJssel) een inrichtingsplan en uitvoeringsovereenkomst voor het 120 hectare grote gebied op te stellen. Op 5 maart 2014 heeft gedeputeerde de heer Jan Jacob van Dijk officieel de opdracht van het project aan gemeente Doetinchem gegeven. Eind 2016 zijn de werkzaamheden voor de eerste uitbreidingsfase van natuur gestart en deze werken zijn in 2017 afgerond. Daarna zijn we gestart met de vergunningsprocedures voor deelgebied 2a. Deze procedures zijn inmiddels allemaal doorlopen. 

Op 5 juli 2021 is gestart met de uitvoering van deelgebied 2a. In het najaar van 2021 is begonnen aan de herstelmaatregelen bij particulieren. Het was een nat jaar waardoor werken in het kerngebied niet mogelijk bleek. Daarom wordt dit werk in de loop van 2022 afgerond.

Met deze plannen kan de  gemeente een prachtig gebied aan de oostflank van de stad inrichten als natuurgebied. Voor de start van het project was de omvang van natuurgebied De Zumpe 23 hectare. Aan de hand van dit herstelplan wordt De Zumpe uitgebreid tot maximaal 120 hectare natuur.

Hebt u gevonden wat u zocht?