Heeft u plannen om een horecabedrijf te starten of over te nemen? Voor het schenken van alcohol heeft u een alcoholwetvergunning nodig.

Wat moet ik doen?

Stuur een verzoek voor het plannen van een afspraak.

Verzoek afspraak intakegesprek

U wordt vervolgens gebeld voor het maken van de afspraak. Het intakegesprek heeft u met medewerkers van het team Vergunningverlening Toezicht Belastingen. Tijdens de intake wordt u breed geïnformeerd over alles wat met de alcoholwetvergunning te maken heeft.

Als blijkt dat u een vergunning kunt aanvragen, krijgt u een overzicht van alle gegevens die u moet inleveren.

Als u alleen een wijziging van een leidinggevende wilt doorgeven, hoeft er geen intakegesprek plaats te vinden.

Wijziging van leidinggevende(n) in uw horecabedrijf of slijterij?

  • Meld de wijziging binnen één maand
  • Vul het meldingsformulier in
  • Inloggen met DigiD is voor personen. eHerkenning is voor bedrijven.

DigiD linkWijziging leidinggevende(n) alcoholwetvergunning

eHerkenning linkWijziging leidinggevende(n) alcoholwetvergunning

  • de aangemelde leidinggevende(n) mag onmiddellijk actief zijn in uw horecazaak, als de ontvangstbevestiging is ontvangen
  • de ontvangstbevestiging bewaart u bij uw alcoholwetvergunning
  • na toetsing ontvangt u bericht of de leidinggevende(n) voldoet /voldoen. Zo ja, dan ontvangt u een aangepast aanhangsel
  • het aanhangsel hoort bij uw alcoholwetvergunning

Heeft u nog vragen?

Bel team Vergunningverlening Toezicht Belastingen voor meer uitleg, tel (0314) 377 377.

Wat kost het?

Overzicht kosten
OmschrijvingPrijs
Het in behandeling nemen van een alcoholwetvergunning€ 318,25
Wijzigen van het aanhangsel van de vergunning€ 113,45
Wijzigen van het aanhangsel voor een para-commerciële instelling€   40,65
De kosten voor het in behandeling nemen van een melding
zoals vermeld in artikel 30 van de Alcoholwet
€   76,00

Heeft u gevonden wat u zocht?