Afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting die je betaalt voor het inzamelen en verwerken van afval door Buha (namens de gemeente). De belasting wordt opgelegd aan ieder huishouden, ook als geen of heel weinig afval wordt aangeboden.

Wat kost het?

De gemeente mag alleen de kosten die ze maakt voor de afvalinzameling in rekening brengen. In de gemeente Doetinchem kennen we een tarief voor eenpersoonshuishoudens en voor meerpersoonshuishoudens.

Je kunt ook extra containers vragen voor restafval (grijs), GFT en etensresten (groen), papier en karton (blauw) en plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (oranje). Hiervoor moet je apart betalen. Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met het meldpunt, (0314) 377 444 of stuur een e-mail naar meldpunt@buha.nl.

De tarieven voor een: 2021

Tarieven afvalstoffenheffing

eenpersoonshuishouden € 258,72
meerpersoonshuishouden       € 316,68
extra grijze container (rest) € 147,96
extra groene container (GFT)      € 64,32
extra blauwe container (papier)   € 38,64
extra oranje container (PBD) € 38,64

Meer informatie vind je in de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2021.

Tarieven reinigingsrecht

Het tarief voor het reinigingsrecht in 2021 is vastgesteld op € 325,56. Dit bedrag is inclusief de vier containers die Buha hiervoor beschikbaar stelt.

Hebt u gevonden wat u zocht?