Als u getrouwd of geregistreerd partner bent

Het eerste kind dat in dat huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren, krijgt de achternaam van de vader. Maar de vader en moeder kunnen er vóór de geboorte, of uiterlijk bij de aangifte van de geboorte, voor kiezen dat het kind de achternaam van de moeder krijgt. Elk volgend kind uit het huwelijk krijgt dezelfde achternaam als het eerste kind.

Als u niet getrouwd of geen geregistreerd partner bent

Het kind krijgt de geslachtsnaam van de moeder. Wordt het kind erkend, dan kunt u bij het eerste kind kiezen voor de geslachtsnaam van de vader/erkenner. Elk volgend kind in die relatie krijgt bij de erkenning dezelfde geslachtsnaam als het eerste kind.

Let op: Als er naamskeuze wordt gedaan voor een eerste kind, moet de moeder persoonlijk langskomen. Het is dus verstandig tijdens de zwangerschap de akte te laten opmaken.

Geboorte buitenland

Wordt uw kind in het buitenland geboren en krijgt u daar niet de mogelijkheid van naamskeuze? U kunt onder bepaalde omstandigheden in Nederland binnen twee jaar na geboorte van het kind een naamskeuze doen.
Er wordt een akte van naamskeuze opgemaakt, waarbij de vader én moeder aanwezig moeten zijn.

Andere nationaliteit

Als één of beide ouders een andere nationaliteit heeft dan de Nederlandse, dan gelden er andere regels. Deze verschillen per nationaliteit. Voor meer informatie kunt u terecht bij gemeente Doetinchem, (0314) 377 377.

Nodig bij de aanvraag

Geldig identiteitsbewijs.

Wet invoering gecombineerde geslachtsnaam (WIGG)

Vanaf 1 januari 2024 gaat een nieuwe wet in namelijk de wet Invoering Gecombineerde Geslachtsnaam (WIGG). Dit betekent dat u als ouders de mogelijkheid heeft om uw kind ook een combinatie van uw achternamen geven. Deze keuze kan alleen bij uw eerste kind.

Een voorbeeld

Ouders de Vries en Jansen krijgen in 2024 hun eerste kind. Zij kunnen kiezen voor de achternamen:
1. de Vries
2. Jansen
3. de Vries Jansen
4. Jansen de Vries

Overgangsregeling

U kunt de keuze voor de dubbele naam nu al vastleggen in erkenningsakte ongeboren vrucht. Uw kind krijgt dan de gekozen dubbele naam als het in 2024 wordt geboren. Wordt uw kind toch in 2023 geboren? Dan krijgt uw kind de naam van één van de ouders, omdat in 2023 de wet nog niet is ingegaan.

Naam wijzigen bestaande kinderen

In 2024 kunt u als ouders de naam van uw kinderen wijzigen naar een dubbele achternaam. Hiervoor gelden de volgende eisen:

  • Uw oudste kind is geboren tussen 2016 en 2024.
  • U bent getrouwd, u heeft een geregistreerd partnerschap of u heeft uw kinderen erkend.

Voor het wijzigen van een achternaam van uw kind(eren) betaalt u kosten. De kosten voor de wijziging van de naam van het eerste kind zijn € 75,-, voor elk volgende kind van dezelfde ouder € 50,-. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/achternaam-kind-kiezen(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?