U kunt  een vergoeding aanvragen voor de kosten van aangepast vervoer. Bijvoorbeeld voor een busje of taxi. Voorwaarden hiervoor zijn:

  • Voor de blijvende geestelijke, zintuiglijke, psychische en/of lichamelijke beperking van de leerling is aangepast vervoer nodig.
  • De reistijd met openbaar vervoer is langer dan 1½ uur. Én de reistijd is met aangepast vervoer 50% of minder van de reistijd met openbaar vervoer.
  • Als er geen openbaar vervoer is.

Vergoeding voor aangepast vervoer vraagt u aan op de pagina leerlingenvervoer aanvragen

Bijlagen

Zet alvast de volgende bijlagen klaar op uw computer:

  • De diagnose(s) van de leerling.
  • Medische informatie van de leerling. Deze informatie mag niet ouder zijn dan 2 jaar. De aard van de handicap of aandoening is zodanig dat de leerling niet met de fiets kan reizen,ook niet met begeleiding. Het gaat daarbij om gemotiveerde verklaring(en) van een specialist/behandelend arts (niet de huisarts) en/of orthopedagoog/psycholoog/psychiater.
  • Kunt u om medische redenen niet zelf de leerling begeleiden? Dan hebt u ook een verklaring van de arts nodig.
  • Gaat de leerling naar speciaal (voortgezet) onderwijs of speciaal basisonderwijs? Dan hebt u ook een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig.
  • Onderwijsperspectiefplan (OPP), als leerling langer op school zit.
  • Gaat de leerling naar speciaal basisonderwijs of basisonderwijs van de gewenste levens- of geloofsovertuiging? Dan is van beide ouders een inkomensverklaring (IB60-formulier) nodig. Dit vraagt u aan bij de Belastingdienst. Belt u hiervoor (0800) 0543. U hebt hiervoor uw burgerservicenummer nodig. 

Vraag ruim op tijd de vergoeding aan en stuur alle bijlagen mee. Stuurt u niet de bijlagen mee die nodig zijn? Dan kan het langer duren voordat wij een besluit nemen over de vergoeding.

Hebt u gevonden wat u zocht?