Heerlijk wonen op loopafstand van het centrum, de Oude IJssel en de Kruisbergse Bossen. Dat kan op het voormalig Saronixterrein. De uitstraling van de nieuwe wijk is geïnspireerd op het industriële verleden van het terrein. Dit verleden is ook terug te vinden in het markante oude ketelhuis op het terrein, dat behouden is en na een renovatie een nieuwe bestemming heeft gekregen.

In 2020 zijn de eerste acht kavels uitgegeven en dit najaar volgen de laatste twee kavels. Wilt u in aanmerking komen voor een kavel? Bekijk dan onderstaande informatie. 

De kavels worden uitgegeven samen met zes nieuwe kavels op Het Lookwartier. Kijk voor meer informatie over deze kavels op de pagina Wonen in het Lookwartier.

Uitgifte

De kavels op de plannen Het Lookwartier en het Saronix worden uitgegeven door middel van loting. De loting vindt plaats op 29 november 2022. De inschrijving ervoor is gesloten. De loting vindt in besloten kring plaats door een notaris. Na afloop ontvangen alle deelnemers de uitslag van de loting.

Spelregels loting

Op de pagina Een kavel kopen staat een uitklapveld Spelregels loting. Daar leest u hoe u mee kunt doen aan de loting en wat de kosten hiervan zijn. Ook is hierin vermeld hoe u zich kunt inschrijven voor een kavel die bedoeld is voor een 2-onder-1-kapwoning. Degenen die al een medebouwer hebben en zich samen inschrijven, gaan voor op degenen die zich individueel inschrijven.

Toewijzing

Op het inschrijfformulier mag u zowel kavels op plan Het Lookwartier, als kavels op plan Saronix invullen. In totaal niet meer dan zes voorkeuren. Als u als enige een bepaalde kavel als eerste voorkeur hebt aangegeven, krijgt u die kavel direct toegewezen. U doet dan niet mee aan de loting.

Na de loting volgt de toewijzing. U krijgt zo spoedig mogelijk te weten of u een kavel krijgt toegewezen en zo ja, welke kavel dat is. Als u deze kavel accepteert, ontvangt u binnen 14 dagen de koopovereenkomst. 

Het verdere verloop van de optieprocedure kunt u lezen op de pagina Een kavel kopen.

Overige informatie

De overige informatie zoals de kavelkaart en het kavelpaspoort vindt u onder het uitklapveld Informatie over bouwkavels. 
 

Beschikbare kavels

De kavelprijs is €344,85 per m2 inclusief 21% BTW (prijspeil 01-01-2022)

Beschikbare kavels
KavelnummerOppervlaktePrijs incl. BTWSoortStatus
S9417 m2€ 143.802,-VrijstaandIn optie
S10375 m2  € 129.319- VrijstaandIn optie

Informatie over bouwkavels

 In het Kavelpaspoort Het Lookwartier en plan Saronix leest u waaraan het bouwen en inrichten van een kavel moet voldoen.

Kavelkaart

Uitleg kavelkaart Saronixterrein Fase 2

Kavelprijs € 344,85 per m2, inclusief BTW.

  • oranje-gemarkeerde kavels: in optie
  • rood-gemarkeerde kavels: verkocht
  • bruin-gemarkeerde kavels: nader uit te werken kavels

Deze kaart geeft een indicatieligging van de kavels weer. Aan de kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Voornemen verkoop gronden aan Rinx

Gemeente Doetinchem is van plan grond aan Rinx te verkopen. Klik op Kennisgeving voornemen tot verkoop gronden gemeente Doetinchem aan Rinx om het hele voornemen te lezen.

Contactpersonen

Projectleider

Gemeente Doetinchem:
B. Stokman, tel. (0314) 377 424

Uitgifte bouwkavels

Gemeente Doetinchem:
gronduitgifte@doetinchem.nl, tel. (0314) 377 377.

Hebt u gevonden wat u zocht?